2015-11-26 16:55

2015-11-26 16:55

Sandberg drar tillbaka överklagan

ÅMÅL: "Jag litar på löftet"

Liberalen Håkan Sandberg drar tillbaka sitt överklagande av kommunens beviljade bygglov för ombyggnad av Plantaget.
Kommunalrådet Michael Karlsson (S) har givit löfte om att inga arbeten ska inledas, innan medborgarförslagen behandlats.

På ett allmänt möte i tisdags meddelade förslagsställaren Håkan Sandberg att han överklagat det bygglov som redan beviljats teknik- och fritidsförvaltningen, för dess planer på ombyggnad av Åmåls stadspark.

Drar tillbaka

Nu meddelar Sandberg att han drar tillbaka sitt överklagande.

– Vid samtal med kommunalrådet, informerade han mig om att förslagen om Plantaget ska behandlas – och beslutas – vid kommunfullmäktige i januari och att inga arbeten ska startas innan dess. En välkommen och prestigelös inställning, tycker Sandberg.

Fick kritik

För några veckor sedan sökte och fick teknik- och fritidsförvaltningen bygglov för planerade arbeten i Plantaget. Utformningen fick stark kritik och Håkan Sandberg, som fått med sig 19 Åmålsbor på tåget, lämnade in ett motförslag som medborgarförslag.

Ytterligare ett medborgarförslag har lämnats in av Sandbergs partikamrat Lisbeth Vestlund.

Nu räknar Håkan Sandberg med att dessa båda förslag ska behandlas innan byggstart kan bli aktuell.

Syftet är uppnått

– Kommunalrådet har visserligen inget direkt inflytande över teknik- och fritidsförvaltningen, men eftersom en partikollega är ordförande för den ansvariga nämnden, litar jag på löftet. För att minska byråkratiskt arbete kommer jag att återta mitt överklagande, eftersom mitt syfte är uppnått, säger Sandberg.

På ett allmänt möte i tisdags meddelade förslagsställaren Håkan Sandberg att han överklagat det bygglov som redan beviljats teknik- och fritidsförvaltningen, för dess planer på ombyggnad av Åmåls stadspark.

Drar tillbaka

Nu meddelar Sandberg att han drar tillbaka sitt överklagande.

– Vid samtal med kommunalrådet, informerade han mig om att förslagen om Plantaget ska behandlas – och beslutas – vid kommunfullmäktige i januari och att inga arbeten ska startas innan dess. En välkommen och prestigelös inställning, tycker Sandberg.

Fick kritik

För några veckor sedan sökte och fick teknik- och fritidsförvaltningen bygglov för planerade arbeten i Plantaget. Utformningen fick stark kritik och Håkan Sandberg, som fått med sig 19 Åmålsbor på tåget, lämnade in ett motförslag som medborgarförslag.

Ytterligare ett medborgarförslag har lämnats in av Sandbergs partikamrat Lisbeth Vestlund.

Nu räknar Håkan Sandberg med att dessa båda förslag ska behandlas innan byggstart kan bli aktuell.

Syftet är uppnått

– Kommunalrådet har visserligen inget direkt inflytande över teknik- och fritidsförvaltningen, men eftersom en partikollega är ordförande för den ansvariga nämnden, litar jag på löftet. För att minska byråkratiskt arbete kommer jag att återta mitt överklagande, eftersom mitt syfte är uppnått, säger Sandberg.