2015-11-26 15:57

2015-11-26 15:57

Facebookinlägg var brottsliga

ÅMÅL: Åmålsbo döms för förtal och hets mot folkgrupp

En Åmålsbo döms till villkorlig dom och 100 dagsböter för förtal och hets mot folkgrupp efter att ha uttryckt sig grovt rasistiskt om en Åmålskvinna på Facebook. Han ska också betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Åklagaren hade väckt tre åtal mot Åmålsbon, två gällde inlägg som mannen gjort på sin egen Facebooksida och ett gällde inlägg som publicerats i en sluten grupp mot regeringens invandringspolitik. Mannen fälls för förtal och hets mot folkgrupp med anledning av inläggen på hans egen sida, men frias för spridningen av inläggen till den slutna gruppen, eftersom det inte anses kunna bevisas att det är han som publicerat dem där.

Det finns skriftlig bevisning som dokumenterar vad som skrivits på Facebook. Det handlar om grovt nedsättande och rasistiska formuleringar. Den åtalade har medgivit publiceringen av inläggen på sin egen Facebooksida, men nekar till att det är han som därefter har spridit inlägg till den slutna gruppen.

Minskar inte ansvaret

Han nekar också till brott och har bland annat hänvisat till det bråk sommaren 2014 som var upprinnelsen till alltihop och till den polisanmälan hans familj lämnat in mot Åmålskvinnan. Tingsrätten går inte närmare in på den händelsen, utan menar att oavsett vad som hände då så är mannen ansvarig för vad han senare skrivit.

200 vänner

Mannen säger själv att han vid publiceringen hade cirka 200 vänner på Facebook och rätten bedömer att det är tillräcklig spridning för att inläggen ska kunna klassas som förtal och hets mot folkgrupp.

Inläggen som bedöms som hets mot folkgrupp ser rätten som för allvarliga för att det ska vara fråga om ett ringa brott och fängelse ingår i straffskalan. Men eftersom Åmålsbon tidigare är ostraffad och rätten inte ser någon risk för fortsatt brottslighet döms han till villkorlig dom och 100 dagsböter.

Åmålskvinnan uppgav i rätten att hon efter inläggen på Facebook fått ta emot hot och andra otrevligheter och hon hade begärt 10 000 kronor i skadestånd för kränkning. Rätten dömer att den åtalade mannen ska betala 5 000 kronor i ersättning till henne.

Åklagaren hade väckt tre åtal mot Åmålsbon, två gällde inlägg som mannen gjort på sin egen Facebooksida och ett gällde inlägg som publicerats i en sluten grupp mot regeringens invandringspolitik. Mannen fälls för förtal och hets mot folkgrupp med anledning av inläggen på hans egen sida, men frias för spridningen av inläggen till den slutna gruppen, eftersom det inte anses kunna bevisas att det är han som publicerat dem där.

Det finns skriftlig bevisning som dokumenterar vad som skrivits på Facebook. Det handlar om grovt nedsättande och rasistiska formuleringar. Den åtalade har medgivit publiceringen av inläggen på sin egen Facebooksida, men nekar till att det är han som därefter har spridit inlägg till den slutna gruppen.

Minskar inte ansvaret

Han nekar också till brott och har bland annat hänvisat till det bråk sommaren 2014 som var upprinnelsen till alltihop och till den polisanmälan hans familj lämnat in mot Åmålskvinnan. Tingsrätten går inte närmare in på den händelsen, utan menar att oavsett vad som hände då så är mannen ansvarig för vad han senare skrivit.

200 vänner

Mannen säger själv att han vid publiceringen hade cirka 200 vänner på Facebook och rätten bedömer att det är tillräcklig spridning för att inläggen ska kunna klassas som förtal och hets mot folkgrupp.

Inläggen som bedöms som hets mot folkgrupp ser rätten som för allvarliga för att det ska vara fråga om ett ringa brott och fängelse ingår i straffskalan. Men eftersom Åmålsbon tidigare är ostraffad och rätten inte ser någon risk för fortsatt brottslighet döms han till villkorlig dom och 100 dagsböter.

Åmålskvinnan uppgav i rätten att hon efter inläggen på Facebook fått ta emot hot och andra otrevligheter och hon hade begärt 10 000 kronor i skadestånd för kränkning. Rätten dömer att den åtalade mannen ska betala 5 000 kronor i ersättning till henne.