2015-11-26 14:23

2015-11-26 14:23

Edsleskogs kyrka fyller 110 år

EDSLESKOG

På söndag har det gått precis 110 år sedan Edsleskogs nya kyrka invigdes.

Jubileet firas blygsamt med traditionell adventsgudstjänst.

Den 13 april 1902 brann Edsleskogs medeltida kyrka ned till grunden. Elden bröt ut vid niotiden på morgonen, då yttertaket förmodligen antändes av gnistor från kaminröret.

I församlingen fanns det då sedan länge önskemål om en ny kyrka, eftersom den gamla hade förfallit, men det var först efter branden som byggplanerna tog fart på allvar.

Kostade 40 000

Ritning beställdes av arkitekten Adrian Pettersson i Göteborg, varefter fyra byggmästare lämnade in kostnadsförslag. Det bästa anbudet (40 500 kronor) hade byggmästaren G.A. Hallén & E. Forsgren, även de Göteborgsbaserade.

I oktober 1904 var grunden lagd och nästan exakt ett år senare förklarades kyrkan färdig. Invigningen bestämdes till den första söndagen i advent, som inföll den 3 december 1905. Invigningsförrättare var kontraktsprosten Pontus Persson. Då kyrkan fortfarande saknade orgel, leddes musiken av ”Rållinska sextetten” från Åmål.

I morgon, söndag, har det gått 110 år sedan församlingsborna officiellt började använda Edsleskogs nya kyrka. Det återstår att se om jubileet uppmärksammas på något sätt i samband med den traditionella adventsgudstjänsten.

Den 13 april 1902 brann Edsleskogs medeltida kyrka ned till grunden. Elden bröt ut vid niotiden på morgonen, då yttertaket förmodligen antändes av gnistor från kaminröret.

I församlingen fanns det då sedan länge önskemål om en ny kyrka, eftersom den gamla hade förfallit, men det var först efter branden som byggplanerna tog fart på allvar.

Kostade 40 000

Ritning beställdes av arkitekten Adrian Pettersson i Göteborg, varefter fyra byggmästare lämnade in kostnadsförslag. Det bästa anbudet (40 500 kronor) hade byggmästaren G.A. Hallén & E. Forsgren, även de Göteborgsbaserade.

I oktober 1904 var grunden lagd och nästan exakt ett år senare förklarades kyrkan färdig. Invigningen bestämdes till den första söndagen i advent, som inföll den 3 december 1905. Invigningsförrättare var kontraktsprosten Pontus Persson. Då kyrkan fortfarande saknade orgel, leddes musiken av ”Rållinska sextetten” från Åmål.

I morgon, söndag, har det gått 110 år sedan församlingsborna officiellt började använda Edsleskogs nya kyrka. Det återstår att se om jubileet uppmärksammas på något sätt i samband med den traditionella adventsgudstjänsten.