2015-11-23 22:00

2015-11-23 22:00

Flyktingpengar ger plats åt pensioner

ÅMÅL: Kommunen tänker använda återbetalning av försäkringspremier till att beta av pensionsskuld

Den ekonomiska prognosen var ansträngd och det såg ut som om Åmåls kommun skulle behöva rädda resultatet med hjälp av en återbetalning av försäkringspremier.
Men den aviserade extra flyktingersättningen på 28,7 miljoner kronor avlastar kommunens ekonomi och återbetalningen på 7,1 miljoner kronor ska i stället användas för att beta av på pensionsskulden.

Åmåls kommuns delårsbokslut visar att intäkterna, i form av skatter och utjämningsbidrag, till och med augusti i år, jämfört med samma period förra året hade ökat, med 11,8 miljoner kronor, till totalt 458,3 miljoner kronor. Men kostnaderna hade ökat mer och utan en återbetalning av försäkringspremier på 7,1 miljoner kronor hade som läget var då kommunen varit på väg mot ett minusresultat.

Återbetalningen kommer från två försäkringar som ingår i de kommunanställdas kollektivavtal, bland annat en gruppsjukförsäkring. Med pengarna från Afa, som sköter försäkringarna, såg resultatet för helåret ut att bli 5,9 miljoner kronor, 3,8 miljoner kronor över budget.

Röstades ned

Tidigare liknande återbetalningar av försäkringspremier har kommunen använt oavkortat för att beta av pensionsskulden, men när kommunstyrelsen i Åmål hade uppe delårsbokslutet var den politiska majoriteten, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, inte beredda att låsa försäkringspengarna till pensioner.

De borgerliga partierna i Allians för Åmål, med folkpartisten Håkan Sandberg i spetsen, begärde att kommunen redan nu skulle besluta att använda nettot på årets resultat till inbetalning till pensionsskulden men blev nedröstade.

Annat läge

På onsdag kväll ska delårsrapporten godkännas i kommunfullmäktige. Men nu är läget ett annat. Efter kommunstyrelsens senaste möte kom beskedet om att Åmåls kommun i år kommer att få 28,7 miljoner kronor i extra ersättning för kostnaderna för flyktingmottagandet. Det gör en väsentlig skillnad i den kommunala ekonomin och kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat att föreslå att hela försäkringsåterbetalningen på 7,1 miljoner kronor ska användas till pensionsskulden.

– Det är dumt att använda den typen av pengar till att utöka verksamheten, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S). Långsiktigt kommer pengarna ändå verksamheten till godo. Vi ser att den här inbetalningen på årsbasis år 2020 ger 400 000 kronor mindre i kostnader. Det är bra förräntning.

Lägger undan

Det mesta av flyktingersättningen kommer kommunen att fondera för att använda för framtida integrationsarbete. De pengar som fonderats tidigare har bland annat använts till att anställa på kostenheten och för att starta fritidsbanken.

Michael Karlsson säger att det här troligen var sista gången kommunen fick tillbaka pengar från Afa-försäkringarna.

– Allt som allt har det handlat om 30–35 miljoner kronor. Det är inget som Åmålsborna får se nu, men som de kommer att märka i framtiden. Pensionsskulden har oroat oss alla, oavsett parti, och jag är glad att vi har kunnat använda Afa-pengarna till det.

Camping och friskolor

Några av de största underskotten i delårsbokslutet jämfört med budget gäller Örnäs camping och turistinformationen, där budgeten fortfarande utgick från att kommunen skulle driva verksamheterna i egen regi, behovet av försörjningsstöd har ökat mer än beräknat, fler barn än beräknat går i friskolorna, och personalkostnaderna i äldreomsorgen har stigit.

Lättnaden i ekonomin innebär enligt Michael Karlsson att de besparingar som diskuterats, bland annat på vård- och omsorgsförvaltningen, kanske inte behöver genomföras.

Fler anställda

Antalet anställda har ökat från 1 268 i augusti i fjol till 1 284 i augusti i år. Merparten, 17 nya tjänster, har tillkommit på integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, där kommunen bland annat startat ett hem för ensamkommande flyktingar. Kostnaderna där ersätts emellertid av Migrationsverket.

Trots den tillfälliga lättnaden flaggas i delårsbokslutet för framtida orosmoln. Där står att kommunens intäkter framöver sannolikt inte kommer att öka tillräckligt för att klara de förväntningar och krav som kommer att ställas på kommunen och att det inte kommer att räcka med effektiviseringar. Slutsatsen är att: ”Ambitionsnivån kommer troligtvis att behöva sänkas generellt samt bortprioritering av verksamheter som bedrivs i dag.”

Åmåls kommuns delårsbokslut visar att intäkterna, i form av skatter och utjämningsbidrag, till och med augusti i år, jämfört med samma period förra året hade ökat, med 11,8 miljoner kronor, till totalt 458,3 miljoner kronor. Men kostnaderna hade ökat mer och utan en återbetalning av försäkringspremier på 7,1 miljoner kronor hade som läget var då kommunen varit på väg mot ett minusresultat.

Återbetalningen kommer från två försäkringar som ingår i de kommunanställdas kollektivavtal, bland annat en gruppsjukförsäkring. Med pengarna från Afa, som sköter försäkringarna, såg resultatet för helåret ut att bli 5,9 miljoner kronor, 3,8 miljoner kronor över budget.

Röstades ned

Tidigare liknande återbetalningar av försäkringspremier har kommunen använt oavkortat för att beta av pensionsskulden, men när kommunstyrelsen i Åmål hade uppe delårsbokslutet var den politiska majoriteten, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, inte beredda att låsa försäkringspengarna till pensioner.

De borgerliga partierna i Allians för Åmål, med folkpartisten Håkan Sandberg i spetsen, begärde att kommunen redan nu skulle besluta att använda nettot på årets resultat till inbetalning till pensionsskulden men blev nedröstade.

Annat läge

På onsdag kväll ska delårsrapporten godkännas i kommunfullmäktige. Men nu är läget ett annat. Efter kommunstyrelsens senaste möte kom beskedet om att Åmåls kommun i år kommer att få 28,7 miljoner kronor i extra ersättning för kostnaderna för flyktingmottagandet. Det gör en väsentlig skillnad i den kommunala ekonomin och kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat att föreslå att hela försäkringsåterbetalningen på 7,1 miljoner kronor ska användas till pensionsskulden.

– Det är dumt att använda den typen av pengar till att utöka verksamheten, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S). Långsiktigt kommer pengarna ändå verksamheten till godo. Vi ser att den här inbetalningen på årsbasis år 2020 ger 400 000 kronor mindre i kostnader. Det är bra förräntning.

Lägger undan

Det mesta av flyktingersättningen kommer kommunen att fondera för att använda för framtida integrationsarbete. De pengar som fonderats tidigare har bland annat använts till att anställa på kostenheten och för att starta fritidsbanken.

Michael Karlsson säger att det här troligen var sista gången kommunen fick tillbaka pengar från Afa-försäkringarna.

– Allt som allt har det handlat om 30–35 miljoner kronor. Det är inget som Åmålsborna får se nu, men som de kommer att märka i framtiden. Pensionsskulden har oroat oss alla, oavsett parti, och jag är glad att vi har kunnat använda Afa-pengarna till det.

Camping och friskolor

Några av de största underskotten i delårsbokslutet jämfört med budget gäller Örnäs camping och turistinformationen, där budgeten fortfarande utgick från att kommunen skulle driva verksamheterna i egen regi, behovet av försörjningsstöd har ökat mer än beräknat, fler barn än beräknat går i friskolorna, och personalkostnaderna i äldreomsorgen har stigit.

Lättnaden i ekonomin innebär enligt Michael Karlsson att de besparingar som diskuterats, bland annat på vård- och omsorgsförvaltningen, kanske inte behöver genomföras.

Fler anställda

Antalet anställda har ökat från 1 268 i augusti i fjol till 1 284 i augusti i år. Merparten, 17 nya tjänster, har tillkommit på integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, där kommunen bland annat startat ett hem för ensamkommande flyktingar. Kostnaderna där ersätts emellertid av Migrationsverket.

Trots den tillfälliga lättnaden flaggas i delårsbokslutet för framtida orosmoln. Där står att kommunens intäkter framöver sannolikt inte kommer att öka tillräckligt för att klara de förväntningar och krav som kommer att ställas på kommunen och att det inte kommer att räcka med effektiviseringar. Slutsatsen är att: ”Ambitionsnivån kommer troligtvis att behöva sänkas generellt samt bortprioritering av verksamheter som bedrivs i dag.”

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.