2015-11-20 18:35

2015-11-20 18:35

En chock för både anställda och Åmålsbor

NÄRHÄLSAN: 6 100 patienter och 17 anställda drabbas

17 drabbas. Bristen på specialistläkare och för dålig lönsamheten ligger bakom beslutet att lägga ner Närhälsan i Åmål. Nedläggningen drabbar 17 fastanställda.

– Vi har haft bekymmer i Åmål en längre tid. Det får följdverkningar, säger Ulrika Holmqvist, primärvårdschef för Närhälsan i norra Bohuslän och Dalsland.

Närhälsan i Åmål är en av fem vårdcentraler som Västra Götalandsregionen planerar att stänga. Den viktigaste anledningen till beslutet för Åmåls del är bristen på specialister i allmänmedicin, säger Ulrika Holmqvist, primärvårdschef för Närhälsan i norra Bohuslän och Dalsland.

– Vi har haft bekymmer med att rekrytera specialistläkare i allmänmedicin, och det är ett grundkrav i kvalitetsboken. Det är en generell brist i landet på specialistläkare och störst är den på landsbygden, säger hon.

Dyra stafettläkare

Lösningen har blivit dyra hyrläkarkostnader, som har urholkat vårdcentralens ekonomi, enligt Ulrika Holmqvist.

– Vi har gjort många olika åtgärder för att försöka rekrytera personal men har inte lyckats tillräckligt bra. Vi har bland annat haft speciella avtal med firmor som ska leverera tjänsten istället, men även de har haft svårt att rekrytera med kvalitet. När man byter folk så ofta är det även svårt att jobba med kontinuitet.

Närhälsans 17 fastanställda informerades om planerna tidigare i veckan.

– Jag tror att alla tycker att det här är tråkigt, det tycker jag också. Vår målsättning är att vi inte ska behöva stänga några vårdcentraler. Vi vill ha dem öppna, säger Ulrika Holmqvist.

Kommer personalen att erbjudas jobb någon annanstans?

– Vår målsättning är naturligtvis att vi även fortsättningsvis ska ha personalen anställd hos oss. Vi kommer att gå igång med det arbetet nu och göra en inventering.

Kommer ni att kunna erbjuda de anställda jobb i närområdet?

– Det är jättesvårt att svara på det idag. Historiskt sett har vi haft behov av bemanning i intilliggande kommuner.

Verksamheten på Närhälsan i Åmål löper på som vanligt till dess att ett slutdatum för stängningen är fattat. Om de 6 100 listade patienterna på Närhälsan själva inte gör ett aktivt val kommer de vid stängningen automatiskt att flyttas över till den vårdcentral som ligger närmast geografiskt, vilket för de flesta i det här fallet blir den privata Balderkliniken.

Politiker upprörda

Nedläggningsplanerna kom som en chock för många Åmålsbor. Däribland politiker som är upprörda över att de inte har fått ta del av planerna tidigare.

– Vi har haft som mål att personalen ska få information före vi går ut till alla andra, säger Ulrika Holmqvist.

Det formella beslutet fattas av regionfullmäktige i februari.

Finns det något som talar för att verksamheten blir kvar i Åmål?

– Det vet jag faktiskt inte. Vi har varit tydliga med hur vi ser på saken i alla fall.

Vårdcentralchefen Maria Brun kunde tänka sig att ställa upp på bild men hon hänvisar samtliga frågor till Ulrika Holmqvist.

Närhälsan i Åmål är en av fem vårdcentraler som Västra Götalandsregionen planerar att stänga. Den viktigaste anledningen till beslutet för Åmåls del är bristen på specialister i allmänmedicin, säger Ulrika Holmqvist, primärvårdschef för Närhälsan i norra Bohuslän och Dalsland.

– Vi har haft bekymmer med att rekrytera specialistläkare i allmänmedicin, och det är ett grundkrav i kvalitetsboken. Det är en generell brist i landet på specialistläkare och störst är den på landsbygden, säger hon.

Dyra stafettläkare

Lösningen har blivit dyra hyrläkarkostnader, som har urholkat vårdcentralens ekonomi, enligt Ulrika Holmqvist.

– Vi har gjort många olika åtgärder för att försöka rekrytera personal men har inte lyckats tillräckligt bra. Vi har bland annat haft speciella avtal med firmor som ska leverera tjänsten istället, men även de har haft svårt att rekrytera med kvalitet. När man byter folk så ofta är det även svårt att jobba med kontinuitet.

Närhälsans 17 fastanställda informerades om planerna tidigare i veckan.

– Jag tror att alla tycker att det här är tråkigt, det tycker jag också. Vår målsättning är att vi inte ska behöva stänga några vårdcentraler. Vi vill ha dem öppna, säger Ulrika Holmqvist.

Kommer personalen att erbjudas jobb någon annanstans?

– Vår målsättning är naturligtvis att vi även fortsättningsvis ska ha personalen anställd hos oss. Vi kommer att gå igång med det arbetet nu och göra en inventering.

Kommer ni att kunna erbjuda de anställda jobb i närområdet?

– Det är jättesvårt att svara på det idag. Historiskt sett har vi haft behov av bemanning i intilliggande kommuner.

Verksamheten på Närhälsan i Åmål löper på som vanligt till dess att ett slutdatum för stängningen är fattat. Om de 6 100 listade patienterna på Närhälsan själva inte gör ett aktivt val kommer de vid stängningen automatiskt att flyttas över till den vårdcentral som ligger närmast geografiskt, vilket för de flesta i det här fallet blir den privata Balderkliniken.

Politiker upprörda

Nedläggningsplanerna kom som en chock för många Åmålsbor. Däribland politiker som är upprörda över att de inte har fått ta del av planerna tidigare.

– Vi har haft som mål att personalen ska få information före vi går ut till alla andra, säger Ulrika Holmqvist.

Det formella beslutet fattas av regionfullmäktige i februari.

Finns det något som talar för att verksamheten blir kvar i Åmål?

– Det vet jag faktiskt inte. Vi har varit tydliga med hur vi ser på saken i alla fall.

Vårdcentralchefen Maria Brun kunde tänka sig att ställa upp på bild men hon hänvisar samtliga frågor till Ulrika Holmqvist.