2015-11-19 16:35

2015-11-19 16:35

S och V protesterar mot nedläggningarna

ÅMÅL

Socialdemokraterna i Västra Götaland kallar beslutet om att lägga ned vårdcentralerna i Åmål, Skara, Viskafors, Brastad och Åby i Mölndal för oansvarigt. ”Planlös avveckling av vårdcentraler runt omkring i Västra Götaland riskerar patienternas tillgång till vård”, skriver S och efterlyser en risk- och konsekvensanalys.
Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet motsätter sig att vårdcentraler läggs ned när Närhälsan som helhet går med plus.

– Förslaget innebär att en vårdcentral kan komma att stängas som har många listade som är 80 år eller äldre. Det är också en vårdcentral som är en föregångare i att samverka med Åmåls kommun kring ungdomar som behöver extra stöd, säger Annette Ternstedt (V), ledamot i regionfullmäktige.

I primärvårdsstyrelsen i Västra Götaland har den blågröna majoriteten fem representanter och oppositionspartierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet totalt fyra, varav S har tre platser.

Tycker det är konstigt

S och V motsätter sig beslutet om att stänga vårdcentraler. Båda partierna tycker det är konstigt i ett läge när Närhälsan i Västra Götaland går med plus ekonomiskt och de tar till hårda ord. Partierna skulle hellre se att åtgärder vidtogs för att säkerställa vårdcentralerna.

Jag är oerhört kritisk till att den moderatledda majoriteten går till beslut utan att ha tagit fram en risk- och konsekvensanalys. Det menar jag är ägarens ansvar. Min bedömning är att man riskerar invånarnas tillgång till den nära vården, något man säger sig prioritera. Jag motsätter mig en sådan utveckling, säger Tord Karlsson (S) vice ordförande i primärvårdstyrelsen, i ett pressmeddelande.

”Har ett sistahandsansvar”

Socialdemokraterna tycker att det saknas riktlinjer för hur regionens egna vårdcentraler ska drivas.

”Regionen har ett sistahandsansvar som sjukvårdshuvudman vilket innebär att man har ansvar för att erbjuda vård, även om ingen annan aktör är intresserad av att bedriva verksamhet, exempelvis på mindre orter. Det kräver dessutom att regionen som ägare av de egna vårdcentralerna är aktiv och har en idé om hur man vill hävda de egna enheternas ställning på primärvårdsmarknaden. Från Socialdemokraternas sida kan vi dessvärre konstatera att en sådan ambition saknas.” skriver Socialdemokraterna i ett utskick.

Jim Aleberg (S), partiets gruppledare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tror att det ligger ideologiska skäl bakom nedläggningarna och ser det som en övertro på den fria marknaden:

Marknaden sätts före människan och vårdvalet som skulle öka friheten att välja begränsas allt mer framförallt i våra mindre kommuner.

Helen Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen, efterlyser en helhetssyn på hur tillgången till primärvård ska säkras för invånarna i hela regionen och kallar beslutet för oansvarigt.

Marknad utan valfrihet

Vänsterpartiet ser nedläggningsbeslutet som en marknadsanpassning och en konsekvens av att regionens vårdcentraler får arbeta på en efterfrågestyrd marknad. När marknadsanpassningen innebär att det bara finns en privat vårdcentral, blir det ingen valfrihet, menar V.

Vänsterpartiet vill ha bort avkastningskravet på 25 miljoner kronor på Närhälsan. Partiet vill dessutom att den nuvarande detaljstyrningen av vårdcentralerna, som kravet till tillgång till psykolog eller psykoterapeut på vårdcentralerna, ändras. Vänsterpartiet efterlyser liksom Socialdemokraterna att det utarbetas långsiktiga ägardirektiv.

– Förslaget innebär att en vårdcentral kan komma att stängas som har många listade som är 80 år eller äldre. Det är också en vårdcentral som är en föregångare i att samverka med Åmåls kommun kring ungdomar som behöver extra stöd, säger Annette Ternstedt (V), ledamot i regionfullmäktige.

I primärvårdsstyrelsen i Västra Götaland har den blågröna majoriteten fem representanter och oppositionspartierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet totalt fyra, varav S har tre platser.

Tycker det är konstigt

S och V motsätter sig beslutet om att stänga vårdcentraler. Båda partierna tycker det är konstigt i ett läge när Närhälsan i Västra Götaland går med plus ekonomiskt och de tar till hårda ord. Partierna skulle hellre se att åtgärder vidtogs för att säkerställa vårdcentralerna.

Jag är oerhört kritisk till att den moderatledda majoriteten går till beslut utan att ha tagit fram en risk- och konsekvensanalys. Det menar jag är ägarens ansvar. Min bedömning är att man riskerar invånarnas tillgång till den nära vården, något man säger sig prioritera. Jag motsätter mig en sådan utveckling, säger Tord Karlsson (S) vice ordförande i primärvårdstyrelsen, i ett pressmeddelande.

”Har ett sistahandsansvar”

Socialdemokraterna tycker att det saknas riktlinjer för hur regionens egna vårdcentraler ska drivas.

”Regionen har ett sistahandsansvar som sjukvårdshuvudman vilket innebär att man har ansvar för att erbjuda vård, även om ingen annan aktör är intresserad av att bedriva verksamhet, exempelvis på mindre orter. Det kräver dessutom att regionen som ägare av de egna vårdcentralerna är aktiv och har en idé om hur man vill hävda de egna enheternas ställning på primärvårdsmarknaden. Från Socialdemokraternas sida kan vi dessvärre konstatera att en sådan ambition saknas.” skriver Socialdemokraterna i ett utskick.

Jim Aleberg (S), partiets gruppledare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tror att det ligger ideologiska skäl bakom nedläggningarna och ser det som en övertro på den fria marknaden:

Marknaden sätts före människan och vårdvalet som skulle öka friheten att välja begränsas allt mer framförallt i våra mindre kommuner.

Helen Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen, efterlyser en helhetssyn på hur tillgången till primärvård ska säkras för invånarna i hela regionen och kallar beslutet för oansvarigt.

Marknad utan valfrihet

Vänsterpartiet ser nedläggningsbeslutet som en marknadsanpassning och en konsekvens av att regionens vårdcentraler får arbeta på en efterfrågestyrd marknad. När marknadsanpassningen innebär att det bara finns en privat vårdcentral, blir det ingen valfrihet, menar V.

Vänsterpartiet vill ha bort avkastningskravet på 25 miljoner kronor på Närhälsan. Partiet vill dessutom att den nuvarande detaljstyrningen av vårdcentralerna, som kravet till tillgång till psykolog eller psykoterapeut på vårdcentralerna, ändras. Vänsterpartiet efterlyser liksom Socialdemokraterna att det utarbetas långsiktiga ägardirektiv.