2015-11-19 13:27

2015-11-20 12:21

Regionen vill lägga ned vårdcentralen i Åmål

ÅMÅL

(UPPDATERAD) Primärvårdsstyrelsen i Västra Götaland har i dag beslutat att lägga ned vårdcentralen i Åmål, liksom fyra vårdcentraler i Skara, Brastad, Åby och Viskafors.
Kvar i Åmål skulle bli den privata vårdcentralen Balderkliniken.

Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige på sitt möte i februari.

De fem berörda vårdcentralerna har alla dragits med ekonomiska problem eller bemanningsproblem och det är anledningen till att primärvårdsstyrelsen vill avveckla dem.

"Eftersom ekonomi och stabil bemanning går hand i hand med både upplevd kvalitet liksom medicinsk kvalitet handlar det om att rationalisera bland de vårdcentraler som genererar underskott för att uppnå en stabil ekonomi. Detta för att frigöra resurser och kunna satsa på och utveckla alla de övriga vårdcentraler som Närhälsan driver. Det kan också handla om att frigöra resurser för att kunna nyetablera sig i områden där det finns behov av detta." står det i ett pressmeddelande som Västra Götalandsregionen skickat ut.

Det finns enligt samma pressmeddelande aktörer som redan nu anmält sitt intresse för att ta över vårdcentraler.

- Detta är nödvändiga beslut för att stärka Närhälsans ekonomi, kvalitet och våra framtida möjligheter att erbjuda invånarna en bred och god primärvård i hela regionen. Vi behöver säkerställa våra möjligheter att fortsätta utveckla vår verksamhet, skrivet Ann-Sofie Alm (M), ordförande i primärvårdsstyrelsen.

90 privata vårdcentraler

Västra Götalandsregionen driver genom Närhälsan 110 vårdcentraler. Sedan det fria vårdvalet infördes har 90 privata vårdcentraler tillkommit i Västra Götaland, vilket krävt neddragningar och effektiviseringar på flera av vårdcentralerna som regionen driver.

Primärvården som helhet går med ekonomiskt överskott, men Närhälsan vill inte använda överskottet från vårdcentraler med god ekonomi för att stötta vårdcentraler som går med underskott, utan hellre kunna vidareutveckla verksamheterna som går bra.

– För Västra Götalandsregionen är det först och främst viktigt att invånarna har god tillgång till primärvård av hög kvalitet, oavsett om det är vår egen verksamhet Närhälsan eller om det sker i alternativ regi. Därför ser vi naturligtvis över möjligheterna att hitta nya ägare till vårdcentraler som Närhälsan vill avveckla. Det är extra glädjande att stort intresse redan visats, skriver Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Svårt på landsbygden

En annan orsak till att Närhälsan ser över strukturen är att vårdcentraler, framför allt på landsbygden, har svårt att leva upp till de bemanningskrav för läkare och specialistsköterskor som ställs i reglerna för vårdvalet. Från och med 2016 ställs även krav på tillgång till psykolog eller psykoterapeuter på vårdcentralerna, vilket försvårar ytterligare, och Närhälsan bedömer att flera mindre vårdcentraler hotas av kravet.

Genom fria vårdvalet görs inte skillnad på regionens vårdcentraler och privata vårdcentraler, utan de ska drivas på samma villkor.

När Närhälsan lägger ner i Åmål finns fortfarande den privata vårdcentralen Balderkliniken kvar.

Närhälsans vårdvalsverksamhet, med både vårdcentraler och rehabmottagningar, har 2016 en budgeterad omsättning på 4,3 miljarder kronor och det budgeterade resultatet för nästa år är sju miljoner kronor, varav fem miljoner kronor för vårdcentralerna. Regionen har infört ett avkastningskrav, som är på 25 miljoner kronor för 2016.

Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige på sitt möte i februari.

De fem berörda vårdcentralerna har alla dragits med ekonomiska problem eller bemanningsproblem och det är anledningen till att primärvårdsstyrelsen vill avveckla dem.

"Eftersom ekonomi och stabil bemanning går hand i hand med både upplevd kvalitet liksom medicinsk kvalitet handlar det om att rationalisera bland de vårdcentraler som genererar underskott för att uppnå en stabil ekonomi. Detta för att frigöra resurser och kunna satsa på och utveckla alla de övriga vårdcentraler som Närhälsan driver. Det kan också handla om att frigöra resurser för att kunna nyetablera sig i områden där det finns behov av detta." står det i ett pressmeddelande som Västra Götalandsregionen skickat ut.

Det finns enligt samma pressmeddelande aktörer som redan nu anmält sitt intresse för att ta över vårdcentraler.

- Detta är nödvändiga beslut för att stärka Närhälsans ekonomi, kvalitet och våra framtida möjligheter att erbjuda invånarna en bred och god primärvård i hela regionen. Vi behöver säkerställa våra möjligheter att fortsätta utveckla vår verksamhet, skrivet Ann-Sofie Alm (M), ordförande i primärvårdsstyrelsen.

90 privata vårdcentraler

Västra Götalandsregionen driver genom Närhälsan 110 vårdcentraler. Sedan det fria vårdvalet infördes har 90 privata vårdcentraler tillkommit i Västra Götaland, vilket krävt neddragningar och effektiviseringar på flera av vårdcentralerna som regionen driver.

Primärvården som helhet går med ekonomiskt överskott, men Närhälsan vill inte använda överskottet från vårdcentraler med god ekonomi för att stötta vårdcentraler som går med underskott, utan hellre kunna vidareutveckla verksamheterna som går bra.

– För Västra Götalandsregionen är det först och främst viktigt att invånarna har god tillgång till primärvård av hög kvalitet, oavsett om det är vår egen verksamhet Närhälsan eller om det sker i alternativ regi. Därför ser vi naturligtvis över möjligheterna att hitta nya ägare till vårdcentraler som Närhälsan vill avveckla. Det är extra glädjande att stort intresse redan visats, skriver Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Svårt på landsbygden

En annan orsak till att Närhälsan ser över strukturen är att vårdcentraler, framför allt på landsbygden, har svårt att leva upp till de bemanningskrav för läkare och specialistsköterskor som ställs i reglerna för vårdvalet. Från och med 2016 ställs även krav på tillgång till psykolog eller psykoterapeuter på vårdcentralerna, vilket försvårar ytterligare, och Närhälsan bedömer att flera mindre vårdcentraler hotas av kravet.

Genom fria vårdvalet görs inte skillnad på regionens vårdcentraler och privata vårdcentraler, utan de ska drivas på samma villkor.

När Närhälsan lägger ner i Åmål finns fortfarande den privata vårdcentralen Balderkliniken kvar.

Närhälsans vårdvalsverksamhet, med både vårdcentraler och rehabmottagningar, har 2016 en budgeterad omsättning på 4,3 miljarder kronor och det budgeterade resultatet för nästa år är sju miljoner kronor, varav fem miljoner kronor för vårdcentralerna. Regionen har infört ett avkastningskrav, som är på 25 miljoner kronor för 2016.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.