2015-11-19 19:27

2015-11-19 19:27

Aktörerna står på kö i Åmål

NÄRHÄLSAN: "Goda förhoppningar om att kunna lämna över"

I Åmål står aktörerna på kö för att få bedriva vårdverksamhet. Det säger Ann-Sofie Alm (M), ordförande i primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.
– Jag har goda förhoppningar om att vi kan lämna över till någon eller några som vill driva vårdcentral i Åmål.

Beslutet att förorda nedläggning av Närhälsans vårdcentral i Åmål var oundvikligt, anser primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M). Dels har vårdcentralen inte lyckats vända sina minussiffror till plus, dels är bemanningssituaionen närmast katastrofal.

– Sedan vårdvalet infördes 2009 har antalet vårdcentraler nästan fördubblats, men antalet läkare har inte blivit fler. Västra Götalands invånarantal har heller inte fördubblats och det är de som kommer med sin vårdpeng till vårdcentralen, säger primärvårdsstyrelsens ordförande.

Det går inte ihop ekonomiskt, helt enkelt.

Låg bemanning

Men det kanske största skälet till att Västra Götalandsregionen nu vill släppa sin vårdverksamhet i Åmål är bemanningssituationen. I dag finns bara 0,25 fastanställda läkare på Närhälsans vårdcentral. Då kan man heller inte ta in ST-läkare, alltså läkare under utbildning, utan är helt hänvisade till bemanningsläkare.

– Ekonomi och bemanning går hand i hand med kvalité. Det låter hårt att säga till dig, där du sitter i Åmål, men vi behöver satsa mer på kvalité än på kvantitet i Närhälsan, säger Ann-Sofie Alm.

”Felräkningspengar”

Närhälsan omsätter 4,5 miljarder kronor om året och går i år med tio miljoner kronor i vinst.

– Det låter kanske mycket men det är felräkningspengar i sammanhanget. Tio miljoner är lika mycket som fem bemanningsläkare – och vi saknar 84 läkare.

Nu styr regionen om mer mot att de vårdcentraler som går med vinst, också ska få större möjligheter att ta del av pengarna för att utvecklas.

Varför är bemanningssituationen så extrem i Åmål, det är ju ändå en centralort?

– Jag är förvånad, säger Ann-Sofie Alm. Det borde inte vara så vårt att rekrytera läkare till Åmål, det är något som vi misslyckats med. Men det är inget som är unikt. I hela landet råder det brist på läkare.

Primärvårdsstyrelsens ordförande ser ändå ganska ljust på situationen för invånarna i Åmål.

– I Åmål står tydligen aktörerna på kö för att få bedriva verksamhet. Flera entreprenörer har hört av sig och vill in och det är ju glädjande. Jag har god förhoppning att vi ska kunna lämna över till någon eller några så småningom, säger Ann-Sofie Alm.

Men hur ska de lyckas rekrytera läkare, om inte ni gjort det?

– Det vet jag inte. Men jag hoppas ju att de kan, eftersom de gärna vill ta över.

Enligt Ann-Sofie Alm är inte Balderkliniken i Åmål en av intressenterna. I alla fall inte i nuläget.

Hur kommer övergången att se ut, hur länge är regionen kvar?

– Vi är kvar så länge hälso- och sjukvårdnämnden säger att vi ska vara kvar. Om det blir beslutat att Närhälsan i Åmål ska avvecklas, kommer vi att ansöka om att få bryta avtalet i förtid. Då är det nämnden som beslutar om det.

Samma nämnd har sedan till uppgift att se till att de aktörer som uppfyller kraven, också får möjlighet att starta verksamhet.

Beslutet att förorda nedläggning av Närhälsans vårdcentral i Åmål var oundvikligt, anser primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M). Dels har vårdcentralen inte lyckats vända sina minussiffror till plus, dels är bemanningssituaionen närmast katastrofal.

– Sedan vårdvalet infördes 2009 har antalet vårdcentraler nästan fördubblats, men antalet läkare har inte blivit fler. Västra Götalands invånarantal har heller inte fördubblats och det är de som kommer med sin vårdpeng till vårdcentralen, säger primärvårdsstyrelsens ordförande.

Det går inte ihop ekonomiskt, helt enkelt.

Låg bemanning

Men det kanske största skälet till att Västra Götalandsregionen nu vill släppa sin vårdverksamhet i Åmål är bemanningssituationen. I dag finns bara 0,25 fastanställda läkare på Närhälsans vårdcentral. Då kan man heller inte ta in ST-läkare, alltså läkare under utbildning, utan är helt hänvisade till bemanningsläkare.

– Ekonomi och bemanning går hand i hand med kvalité. Det låter hårt att säga till dig, där du sitter i Åmål, men vi behöver satsa mer på kvalité än på kvantitet i Närhälsan, säger Ann-Sofie Alm.

”Felräkningspengar”

Närhälsan omsätter 4,5 miljarder kronor om året och går i år med tio miljoner kronor i vinst.

– Det låter kanske mycket men det är felräkningspengar i sammanhanget. Tio miljoner är lika mycket som fem bemanningsläkare – och vi saknar 84 läkare.

Nu styr regionen om mer mot att de vårdcentraler som går med vinst, också ska få större möjligheter att ta del av pengarna för att utvecklas.

Varför är bemanningssituationen så extrem i Åmål, det är ju ändå en centralort?

– Jag är förvånad, säger Ann-Sofie Alm. Det borde inte vara så vårt att rekrytera läkare till Åmål, det är något som vi misslyckats med. Men det är inget som är unikt. I hela landet råder det brist på läkare.

Primärvårdsstyrelsens ordförande ser ändå ganska ljust på situationen för invånarna i Åmål.

– I Åmål står tydligen aktörerna på kö för att få bedriva verksamhet. Flera entreprenörer har hört av sig och vill in och det är ju glädjande. Jag har god förhoppning att vi ska kunna lämna över till någon eller några så småningom, säger Ann-Sofie Alm.

Men hur ska de lyckas rekrytera läkare, om inte ni gjort det?

– Det vet jag inte. Men jag hoppas ju att de kan, eftersom de gärna vill ta över.

Enligt Ann-Sofie Alm är inte Balderkliniken i Åmål en av intressenterna. I alla fall inte i nuläget.

Hur kommer övergången att se ut, hur länge är regionen kvar?

– Vi är kvar så länge hälso- och sjukvårdnämnden säger att vi ska vara kvar. Om det blir beslutat att Närhälsan i Åmål ska avvecklas, kommer vi att ansöka om att få bryta avtalet i förtid. Då är det nämnden som beslutar om det.

Samma nämnd har sedan till uppgift att se till att de aktörer som uppfyller kraven, också får möjlighet att starta verksamhet.