2015-11-16 17:24

2015-11-16 17:24

Fiber grävs ned i tätorterna

FENGERSFORS/TÖSSE: Arbetet inleds i Tösse den här veckan och är i full gång i Fengersfors

Tätorterna Fengersfors och Tösse är också på väg att få fiberslangar nedgrävda. I Fengersfors har grävarbetet pågått en dryg månad och i Tösse är det tänkt att börja den här veckan.

Tätorterna är inte berättigade till landsbygdsstödet för fibernät. Men nu är nätet ändå på väg att byggas även i Fengersfors och Tösse.

I Fengersfors är det den ekonomiska föreningen Fröskog Fiber som ansluter tätorten till sitt nät och i Tösse står föreningen Edsleskogs Fiber, som är på väg att byta namn till Landsbygdsnätet Edsleskog-Ånimskog, bakom planerna.

Smygstart i september

I Fengersfors smygstartade arbetet redan i slutet av september, för att hinna lägga ned slang innan Radhusvägen asfalterades. Under oktober och november har arbetet sedan dragit i gång på allvar. Första etappen är färdiggrävd och andra etappen av sju, den norra delen av samhället, har inletts.

Lördag den 24 oktober arrangerade föreningen Fröskog Fiber en kombinerad fest för grävstarten i tätorten och informationsträff. Föreningen bjöd på kaffe och grillad korv vid dansbanan nere vid Knarrbysjön. Vädret var inte det bästa, men där var ändå många Fengersforsbor på plats.

Visade karta

Ordförande Gustav Dahlstrand informerade om den kommande byggnationen och om husinstallationerna. Han visade även sträckningen på karta och presenterade tidsplan och utbud i nätet.

Vid träffen deltog även Göran Karlsson (S), styrelseordförande i kommunala bolaget Stadsnät i Åmål.

Tösse på gång

I Tösse samhälle är det officiell grävstart i dag. Det återstår en del planeringsarbete för entreprenören, men arbetet ska börja under veckan. Ett 50-tal fastighetsägare har skrivit på avtal. Edsleskogs Fiber hade dock i går ännu inte fått besked från Åmåls Kommunfastigheter huruvida bolagets fastigheter skulle anslutas.

Den ekonomiska föreningen Edsleskogs Fiber har genom två årsstämmor beslutat att byta namn och ändra stadgarna för att utöka styrelsen och få bättre geografisk spridning på ledamöterna. Föreningen kommer att heta Landsbygdsnätet Edsleskog-Ånimskog så snart pappren registrerats in till Bolagsverket.

I Ånimskog och Tydje arbetar föreningen med att samla in intresseanmälningar och har hittills fått in cirka 150 anmälningar. I kväll hålls ett informationsmöte i Tydje och brev ska skickas ut till fastighetsägare i Ånimskog som bor på annan ort.

I Edsleskog är fibernätet färdigindraget i fastigheterna. Den 18 december är nätet tänkt att aktiveras.

Tätorterna är inte berättigade till landsbygdsstödet för fibernät. Men nu är nätet ändå på väg att byggas även i Fengersfors och Tösse.

I Fengersfors är det den ekonomiska föreningen Fröskog Fiber som ansluter tätorten till sitt nät och i Tösse står föreningen Edsleskogs Fiber, som är på väg att byta namn till Landsbygdsnätet Edsleskog-Ånimskog, bakom planerna.

Smygstart i september

I Fengersfors smygstartade arbetet redan i slutet av september, för att hinna lägga ned slang innan Radhusvägen asfalterades. Under oktober och november har arbetet sedan dragit i gång på allvar. Första etappen är färdiggrävd och andra etappen av sju, den norra delen av samhället, har inletts.

Lördag den 24 oktober arrangerade föreningen Fröskog Fiber en kombinerad fest för grävstarten i tätorten och informationsträff. Föreningen bjöd på kaffe och grillad korv vid dansbanan nere vid Knarrbysjön. Vädret var inte det bästa, men där var ändå många Fengersforsbor på plats.

Visade karta

Ordförande Gustav Dahlstrand informerade om den kommande byggnationen och om husinstallationerna. Han visade även sträckningen på karta och presenterade tidsplan och utbud i nätet.

Vid träffen deltog även Göran Karlsson (S), styrelseordförande i kommunala bolaget Stadsnät i Åmål.

Tösse på gång

I Tösse samhälle är det officiell grävstart i dag. Det återstår en del planeringsarbete för entreprenören, men arbetet ska börja under veckan. Ett 50-tal fastighetsägare har skrivit på avtal. Edsleskogs Fiber hade dock i går ännu inte fått besked från Åmåls Kommunfastigheter huruvida bolagets fastigheter skulle anslutas.

Den ekonomiska föreningen Edsleskogs Fiber har genom två årsstämmor beslutat att byta namn och ändra stadgarna för att utöka styrelsen och få bättre geografisk spridning på ledamöterna. Föreningen kommer att heta Landsbygdsnätet Edsleskog-Ånimskog så snart pappren registrerats in till Bolagsverket.

I Ånimskog och Tydje arbetar föreningen med att samla in intresseanmälningar och har hittills fått in cirka 150 anmälningar. I kväll hålls ett informationsmöte i Tydje och brev ska skickas ut till fastighetsägare i Ånimskog som bor på annan ort.

I Edsleskog är fibernätet färdigindraget i fastigheterna. Den 18 december är nätet tänkt att aktiveras.