2015-11-14 06:00

2015-11-14 06:00

Allvarligt trycksår ledde till anmälan

ÅMÅL

En vårdtagare i Åmåls kommun, som lider av många sjukdomar och som har ett stort vårdbehov, har enligt anmälan utvecklat en omfattande tryckskada under sommaren. Såret har inneburit obehag och smärta.

Trycksåret ska fortfarande inte vara läkt. Kommunen gör nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Trycksåret ska fortfarande inte vara läkt. Kommunen gör nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.