2015-11-13 17:28

2015-11-13 17:28

Vattenavgiften sänks

ÅMÅL: Kommunalt samarbete med Säffle gynnar Åmålsbor

Teknik- och fritidsnämnden föreslår en kraftig sänkning av vatten- och avloppstaxan i Åmåls kommun. Detta eftersom verksamheten går med vinst.
– Ett normalhus kommer att spara 600 kronor per år, säger Helen Halvardsson, chef för teknik- och fritidsförvaltningen.

Från och med den 1 januari 2016 blir det nio procent billigare att diska, duscha, tvätta, bada och dricka kranvatten i de flesta Åmålshem. I alla fall om teknik- och fritidsnämnden får bestämma. Förslaget har överlämnats till kommunfullmäktige.

– Sänkningen gäller både den rörliga och den fasta avgiften, säger förvaltningschefen Helen Halvardsson.

Tre år med vinst

Förslaget bottnar i att Åmåls VA-verksamhet har redovisat vinst under åren 2011, 2012 och 2014. Även prognosen för 2015 pekar på plus – trots att verksamheten bara får vara självfinansierande enligt vattentjänstlagen.

– När det har varit överskott under en treårsperiod är kommunen skyldig att se över sin taxa och justera nivån efter de faktiska förhållanden som råder, säger Helen Halvardsson.

I VA-branschen räknar man med att en normalvilla förbrukar 150 kubikmeter vatten per år. I Åmåls kommun skulle en fastighetsägare i så fall betala 6 794 kronor i vatten- och avloppsavgift under 2015.

– För ett normalhus innebär den föreslagna sänkningen en besparing på 600 kronor per år, säger Helen Halvardsson, som är glad att kunna presentera en positiv nyhet för Åmålsborna.

– Det är ganska ovanligt att man sänker taxan. Oftast brukar det röra sig om höjningar, säger hon.

I Säffle är genomsnittshushållet inte lika lyckligt lottat. Där blev avgifterna fem procent högre från och med den 1 oktober.

Mer effektiva

Paradoxalt nog är det till stor del tack vare att Åmåls kommun har slagit samman sin teknik- och fritidsnämnd med Säffle som överskottet har uppstått.

– Vi har bland annat genomfört effektiviseringar på personalsidan, säger Helen Halvardsson. Ute på fältet har vi ungefär lika många som tidigare, men ledningen har blivit mer effektiv.

Överskottet ska bland annat användas för att delfinansiera den pågående upprustningen av VA-nätet i Tösse.

Från och med den 1 januari 2016 blir det nio procent billigare att diska, duscha, tvätta, bada och dricka kranvatten i de flesta Åmålshem. I alla fall om teknik- och fritidsnämnden får bestämma. Förslaget har överlämnats till kommunfullmäktige.

– Sänkningen gäller både den rörliga och den fasta avgiften, säger förvaltningschefen Helen Halvardsson.

Tre år med vinst

Förslaget bottnar i att Åmåls VA-verksamhet har redovisat vinst under åren 2011, 2012 och 2014. Även prognosen för 2015 pekar på plus – trots att verksamheten bara får vara självfinansierande enligt vattentjänstlagen.

– När det har varit överskott under en treårsperiod är kommunen skyldig att se över sin taxa och justera nivån efter de faktiska förhållanden som råder, säger Helen Halvardsson.

I VA-branschen räknar man med att en normalvilla förbrukar 150 kubikmeter vatten per år. I Åmåls kommun skulle en fastighetsägare i så fall betala 6 794 kronor i vatten- och avloppsavgift under 2015.

– För ett normalhus innebär den föreslagna sänkningen en besparing på 600 kronor per år, säger Helen Halvardsson, som är glad att kunna presentera en positiv nyhet för Åmålsborna.

– Det är ganska ovanligt att man sänker taxan. Oftast brukar det röra sig om höjningar, säger hon.

I Säffle är genomsnittshushållet inte lika lyckligt lottat. Där blev avgifterna fem procent högre från och med den 1 oktober.

Mer effektiva

Paradoxalt nog är det till stor del tack vare att Åmåls kommun har slagit samman sin teknik- och fritidsnämnd med Säffle som överskottet har uppstått.

– Vi har bland annat genomfört effektiviseringar på personalsidan, säger Helen Halvardsson. Ute på fältet har vi ungefär lika många som tidigare, men ledningen har blivit mer effektiv.

Överskottet ska bland annat användas för att delfinansiera den pågående upprustningen av VA-nätet i Tösse.