2015-11-06 09:27

2015-11-06 09:27

Elev fick rätt mot CSN

ÅMÅL

En elev på en grundskola i Åmål har överklagat ett beslut från Centrala studiestödsnämnden, CSN, om indraget studiestöd.

Enligt överklagan ska skolan ha rapporterat att eleven inte bedrivit studier på heltid för tiden mars till juni 2015.

Eleven överklagade beslutet med hänvisning till sitt fullständiga slutbetyg i sex ämnen och menade att skolans frånvarorapportering var felaktig. CSN beslutade dock att dra in elevens studiestöd samt att återkräva utbetalade studiemedel till ett belopp av 2 652 kronor.

Enligt skolans frånvarounderlag ska eleven ha haft sexton timmars anmäld frånvaro under terminen, samt tio timmars oanmäld frånvaro. Därtill menar skolan att eleven rapporterats för sen ankomst sex gånger, fem minuter vid två tillfällen, åttio minuter vid tre tillfällen samt en frånvaro som sträckte sig över en hel skoldag.

Eleven överklagade dock beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS, med hänvisning till att hennes far anmält all hennes frånvaro till skolan. ÖKS bedömde efter granskning att elevens ogiltiga frånvaro uppgick till totalt tio minuter, två sena ankomster om fem minuter, vilket inte kan sägas vara skäl för indraget studiestöd. Nämnden häver därför CSN:s beslut.

Enligt överklagan ska skolan ha rapporterat att eleven inte bedrivit studier på heltid för tiden mars till juni 2015.

Eleven överklagade beslutet med hänvisning till sitt fullständiga slutbetyg i sex ämnen och menade att skolans frånvarorapportering var felaktig. CSN beslutade dock att dra in elevens studiestöd samt att återkräva utbetalade studiemedel till ett belopp av 2 652 kronor.

Enligt skolans frånvarounderlag ska eleven ha haft sexton timmars anmäld frånvaro under terminen, samt tio timmars oanmäld frånvaro. Därtill menar skolan att eleven rapporterats för sen ankomst sex gånger, fem minuter vid två tillfällen, åttio minuter vid tre tillfällen samt en frånvaro som sträckte sig över en hel skoldag.

Eleven överklagade dock beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS, med hänvisning till att hennes far anmält all hennes frånvaro till skolan. ÖKS bedömde efter granskning att elevens ogiltiga frånvaro uppgick till totalt tio minuter, två sena ankomster om fem minuter, vilket inte kan sägas vara skäl för indraget studiestöd. Nämnden häver därför CSN:s beslut.