2015-11-05 15:42

2015-11-06 07:45

Rätt till heltid viktigare än sextimmarsdagar

ÅMÅL: Debatt i kommunfullmäktige

Tomas Lindström (-) har i två motioner till kommunfullmäktige fört fram frågan om att slopa delade turer och att på prov införa sextimmarsdagar i hemtjänsten. Delade turer kallar han för vansinne och han tycker att Åmål kan ta efter Göteborg och åtminstone införa sextimmarsdagar under en testperiod:
– Vi måste börja dela på jobben. Med höjd pensionsålder och invandrare blir det många arbetslösa.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S), höll med Lindström om delade turer, och menar att heltidsprojektet, som är på väg att inledas på prov, där heltid, med 37 timmar som heltidsnorm, är grunden för alla anställningar och medarbetarna sedan själva lägger scheman och kan välja att gå ner i deltid förhoppningsvis kommer att åtgärda de delade turerna.

– Strävan är att ta bort så mycket delade turer som möjligt. Men det är viktigt att det finns en delaktighet. De delade turerna visade sig redan i dag vara färre än jag trodde, men vissa arbetslag har, av olika anledningar, valt att arbeta så, säger Ewa Arvidsson.

Åmål kommer att följa utgången av Göteborgs försök med sextimmarsdagar.

– Det blir spännande att se resultatet, säger Ewa Arvidsson.

Hon poängterade dock att vård och omsorg har många fler yrkesgrupper än just hemtjänsten, som Lindströms förslag gällde, och att samma ska gälla även i exempelvis LSS och socialtjänsten.

Peter Sund (V) gladdes åt Tomas Lindströms motioner och lyfte fram att sextimmarsdagar, med bibehållen heltidslön, är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Han poängterade dock att det just nu, med den kommande satsningen på rätt till heltid, inte finns ekonomiskt utrymme, men att V gärna vill återkomma till frågan när det finns möjlighet.

– Vi är stolta att kunna gå fram med att införa heltider åt alla och då även ta bort delade turer, säger Peter Sund.

Ewa Arvidsson menade att det viktigaste är att skapa god arbetsmiljö och att det då kanske finns andra frågor än sextimmarsdagar som vård- och omsorgsförvaltningen behöver prioritera.

– Om vi skulle införa sextimmarsdagar med bibehållen lön, skulle vi behöva ta bort verksamheter, för så mycket mer går det inte att spara, säger hon.

Tomas Lindström (-) sade att han räknar med att Vänsterpartiet bevakar att sextimmarsfrågan hålls aktuell inom majoriteten. Båda motionerna avslogs med hänvisning till det pågående heltid-/deltidsprojektet.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S), höll med Lindström om delade turer, och menar att heltidsprojektet, som är på väg att inledas på prov, där heltid, med 37 timmar som heltidsnorm, är grunden för alla anställningar och medarbetarna sedan själva lägger scheman och kan välja att gå ner i deltid förhoppningsvis kommer att åtgärda de delade turerna.

– Strävan är att ta bort så mycket delade turer som möjligt. Men det är viktigt att det finns en delaktighet. De delade turerna visade sig redan i dag vara färre än jag trodde, men vissa arbetslag har, av olika anledningar, valt att arbeta så, säger Ewa Arvidsson.

Åmål kommer att följa utgången av Göteborgs försök med sextimmarsdagar.

– Det blir spännande att se resultatet, säger Ewa Arvidsson.

Hon poängterade dock att vård och omsorg har många fler yrkesgrupper än just hemtjänsten, som Lindströms förslag gällde, och att samma ska gälla även i exempelvis LSS och socialtjänsten.

Peter Sund (V) gladdes åt Tomas Lindströms motioner och lyfte fram att sextimmarsdagar, med bibehållen heltidslön, är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Han poängterade dock att det just nu, med den kommande satsningen på rätt till heltid, inte finns ekonomiskt utrymme, men att V gärna vill återkomma till frågan när det finns möjlighet.

– Vi är stolta att kunna gå fram med att införa heltider åt alla och då även ta bort delade turer, säger Peter Sund.

Ewa Arvidsson menade att det viktigaste är att skapa god arbetsmiljö och att det då kanske finns andra frågor än sextimmarsdagar som vård- och omsorgsförvaltningen behöver prioritera.

– Om vi skulle införa sextimmarsdagar med bibehållen lön, skulle vi behöva ta bort verksamheter, för så mycket mer går det inte att spara, säger hon.

Tomas Lindström (-) sade att han räknar med att Vänsterpartiet bevakar att sextimmarsfrågan hålls aktuell inom majoriteten. Båda motionerna avslogs med hänvisning till det pågående heltid-/deltidsprojektet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.