2015-11-04 12:07

2015-11-04 12:07

Kalhygge med miljötänk

MELLERUD–ÅMÅL: Markskoningsgaranti gynnar både skog och plånbok

Ny metod. Södra Skogsägarna har börjat med någonting som de kallar för markskoningsgaranti. Tanken är att värna om miljön och samtidigt spara pengar.
– Det finns nästan bara fördelar med garantin, säger entreprenören Roger Roth från Åmål.

En frisk doft av kåda, kottar och granbarr sveper in över Dalbergsån när Åmålsföretaget Rooths Skogsvård AB fäller träd några kilometer söder om Mellerud. Arbetet är ett bra exempel på hur Södras markskoningsgaranti fungerar i praktiken. Trots att företaget använder maskiner som väger flera ton, så kommer det inte dröja speciellt länge innan de flesta hjulspåren är helt borta.

Varit på gång länge

– Markskoningsgaranti är någonting som vi målmedvetet har arbetat för i flera år, säger Fredrik Tengberg, områdeschef för skogsbolaget Södra i Dalsland–Bohuslän.

Arbetssättet lanserades 2013 och innebär att Södra i samarbete med berörda skogsägare och entreprenörer hjälps åt för att värna om miljön genom att förebygga markskador vid slutavverkning.

– Tillsammans går vi igenom vad åtagandet innebär och vad som bör göras om någonting går fel, säger Fredrik Tengberg.

De viktigaste åtgärderna för att undvika skador är risning av basvägar, samt användning av skördare och skotare som är utrustade med breda, bärande band. Skulle marken ändå ge vika är Södra skyldig att återställa skador som är mer än 25 centimeter djupa på en sammanhängande sträcka av 50 meter.

Gifter kan urlakas

– Det finns flera negativa aspekter med markskador: Dels ser det illa ut, dels kan det läcka ut tungmetaller som har lagrats i jorden. Det kan få allvarliga konsekvenser om gifter lakas ur i närheten av en dricksvattentäkt, säger Fredrik Tengberg.

Innan slutavverkningskontraktet undertecknas ska den berörda marken besiktas och klassas av en skogsinspektor. Bärighetsklass 1 innebär att avverkning är möjlig året runt, medan klass 3 förutsätter tjäle, sommartorka eller specialmaskiner för att marken inte ska ta för mycket skada.

De senaste veckorna har förutsättningarna varit optimala för avverkning, inte minst i trakterna kring Dalbergsån. Ett regnfattigt oktober innebär att lerbildningen är minimal, vilket i sin tur underlättar skogskörningen.

– Jag hörde någonstans att vi inte har haft så lite nederbörd på 50 år, säger entreprenören Roger Rooth, som har blivit ganska van vid att arbeta enligt markskoningsgarantin.

– Man får planera lite mer än vad vi gjorde tidigare, men det är bara positivt.

Gör åt mindre bränsle

Förutom ren miljövinst innebär det nya arbetssättet bland annat besparingar i form av diesel. Maskinerna gör helt enkelt åt mindre bränsle när de kör på ett relativt jämnt och planerat underlag av ris, grenar eller sprängmattor i stället för lervälling.

Än så länge praktiseras markskoningsgarantin mest vid slutavverkning, men konceptet har så smått även börjat testas vid gallring med gott resultat.

– Det finns så klart ett ekonomiskt incitament med i bakgrunden, säger Fredrik Tengberg.

En frisk doft av kåda, kottar och granbarr sveper in över Dalbergsån när Åmålsföretaget Rooths Skogsvård AB fäller träd några kilometer söder om Mellerud. Arbetet är ett bra exempel på hur Södras markskoningsgaranti fungerar i praktiken. Trots att företaget använder maskiner som väger flera ton, så kommer det inte dröja speciellt länge innan de flesta hjulspåren är helt borta.

Varit på gång länge

– Markskoningsgaranti är någonting som vi målmedvetet har arbetat för i flera år, säger Fredrik Tengberg, områdeschef för skogsbolaget Södra i Dalsland–Bohuslän.

Arbetssättet lanserades 2013 och innebär att Södra i samarbete med berörda skogsägare och entreprenörer hjälps åt för att värna om miljön genom att förebygga markskador vid slutavverkning.

– Tillsammans går vi igenom vad åtagandet innebär och vad som bör göras om någonting går fel, säger Fredrik Tengberg.

De viktigaste åtgärderna för att undvika skador är risning av basvägar, samt användning av skördare och skotare som är utrustade med breda, bärande band. Skulle marken ändå ge vika är Södra skyldig att återställa skador som är mer än 25 centimeter djupa på en sammanhängande sträcka av 50 meter.

Gifter kan urlakas

– Det finns flera negativa aspekter med markskador: Dels ser det illa ut, dels kan det läcka ut tungmetaller som har lagrats i jorden. Det kan få allvarliga konsekvenser om gifter lakas ur i närheten av en dricksvattentäkt, säger Fredrik Tengberg.

Innan slutavverkningskontraktet undertecknas ska den berörda marken besiktas och klassas av en skogsinspektor. Bärighetsklass 1 innebär att avverkning är möjlig året runt, medan klass 3 förutsätter tjäle, sommartorka eller specialmaskiner för att marken inte ska ta för mycket skada.

De senaste veckorna har förutsättningarna varit optimala för avverkning, inte minst i trakterna kring Dalbergsån. Ett regnfattigt oktober innebär att lerbildningen är minimal, vilket i sin tur underlättar skogskörningen.

– Jag hörde någonstans att vi inte har haft så lite nederbörd på 50 år, säger entreprenören Roger Rooth, som har blivit ganska van vid att arbeta enligt markskoningsgarantin.

– Man får planera lite mer än vad vi gjorde tidigare, men det är bara positivt.

Gör åt mindre bränsle

Förutom ren miljövinst innebär det nya arbetssättet bland annat besparingar i form av diesel. Maskinerna gör helt enkelt åt mindre bränsle när de kör på ett relativt jämnt och planerat underlag av ris, grenar eller sprängmattor i stället för lervälling.

Än så länge praktiseras markskoningsgarantin mest vid slutavverkning, men konceptet har så smått även börjat testas vid gallring med gott resultat.

– Det finns så klart ett ekonomiskt incitament med i bakgrunden, säger Fredrik Tengberg.