2015-10-20 16:07

2015-10-20 16:07

Hushållningssällskapet vill driva Nuntorp som friskola

UTBILDNING

Hushållningssällskapet Väst vill öppna en friskola för naturbruk vid Nuntorp utanför Brålanda.

Sällskapets ordförande Robert Svensson och vd Monica Andersson Skall tar ansvar för att omgående tillsätta en arbetsgrupp med representanter från ”den gröna näringen” för att utreda förutsättningarna för att Hushållningssällskapet Väst ansöker om huvudmannaskap för en friskola.

Västra Götalandsregionen avvecklar tre av sex naturbruksgymnasier, vilket betyder att Nuntorpsskolan ska stängas efter vårterminen 2017. Beslutet har väckt protester bland kommuner och företag och i måndags arrangerade Fyrbodals kommunalförbund ett dialogmöte om naturbruksgymnasierna i Dingle och Nuntorp med representanter från olika företag och intresseorganisationer på plats.

Företagen poängterade betydelsen av naturbruksskolorna och bland annat diskuterades inriktningar på skolorna, elevunderlag och hur ägande av skolorna kan se ut.

Sällskapets ordförande Robert Svensson och vd Monica Andersson Skall tar ansvar för att omgående tillsätta en arbetsgrupp med representanter från ”den gröna näringen” för att utreda förutsättningarna för att Hushållningssällskapet Väst ansöker om huvudmannaskap för en friskola.

Västra Götalandsregionen avvecklar tre av sex naturbruksgymnasier, vilket betyder att Nuntorpsskolan ska stängas efter vårterminen 2017. Beslutet har väckt protester bland kommuner och företag och i måndags arrangerade Fyrbodals kommunalförbund ett dialogmöte om naturbruksgymnasierna i Dingle och Nuntorp med representanter från olika företag och intresseorganisationer på plats.

Företagen poängterade betydelsen av naturbruksskolorna och bland annat diskuterades inriktningar på skolorna, elevunderlag och hur ägande av skolorna kan se ut.