2015-10-16 19:05

2015-10-16 19:05

Svar ges om skolbygget

ÅMÅL: Informationsmöte hålls på tisdag

Politiker, tjänstemän och utredare ska på tisdag presentera för allmänheten resultatet av utredningarna som gjorts om Rösparksskolan. Svar ska ges på hur stor skola det är möjligt att bygga. Sedan tar den politiska diskussionen fart på allvar.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson, förvaltningschef Catrin Eriksson, trafikingenjör Philip Hagström och Åmåls kommunfastigheter AB:s vd Magnus Dalsbo hör till dem som kommer att finnas på plats i Karlbergsaulan på tisdag kväll för att informera och svara på frågor.

Tanken är att svar ska ges på vad som är möjligt att bygga vid Rösparksskolan, både vad gäller byggnaden och trafiken.

– Kan det finnas en skola för 800 barn i området? Det är det vi ska ha svar på, säger Michael Karlsson.

”Vet om riskzonerna”

Han menar att skolbygget är väl utrett, såväl vad gäller byggnadsteknik och geologi som infrastruktur som gator, avlopp och översvämningsrisker.

– Jag känner mig trygg i att oavsett var vi hamnar sen i processen så finns det bra underlag att grunda beslutet på. Vi vet vilka flaskhalsar och riskzoner det finns, oavsett hur stor eller liten skola det blir, säger Michael Karlsson.

Det är ett stort politiskt beslut som väntar.

– Partierna pratar redan mycket om skolan, men nu när utredningarna är gjorda drar den politiska processen i gång på allvar. Nu ska diskussionerna formaliseras.

Oavsett vilket beslut som fattas, så dröjer det innan en ny skola kan vara på plats. Men grundskolan i Åmål är i stort behov av mer lokaler och Michael Karlsson vill även att lämpliga tillfälliga lösningar ska tas fram.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson, förvaltningschef Catrin Eriksson, trafikingenjör Philip Hagström och Åmåls kommunfastigheter AB:s vd Magnus Dalsbo hör till dem som kommer att finnas på plats i Karlbergsaulan på tisdag kväll för att informera och svara på frågor.

Tanken är att svar ska ges på vad som är möjligt att bygga vid Rösparksskolan, både vad gäller byggnaden och trafiken.

– Kan det finnas en skola för 800 barn i området? Det är det vi ska ha svar på, säger Michael Karlsson.

”Vet om riskzonerna”

Han menar att skolbygget är väl utrett, såväl vad gäller byggnadsteknik och geologi som infrastruktur som gator, avlopp och översvämningsrisker.

– Jag känner mig trygg i att oavsett var vi hamnar sen i processen så finns det bra underlag att grunda beslutet på. Vi vet vilka flaskhalsar och riskzoner det finns, oavsett hur stor eller liten skola det blir, säger Michael Karlsson.

Det är ett stort politiskt beslut som väntar.

– Partierna pratar redan mycket om skolan, men nu när utredningarna är gjorda drar den politiska processen i gång på allvar. Nu ska diskussionerna formaliseras.

Oavsett vilket beslut som fattas, så dröjer det innan en ny skola kan vara på plats. Men grundskolan i Åmål är i stort behov av mer lokaler och Michael Karlsson vill även att lämpliga tillfälliga lösningar ska tas fram.