2015-10-13 21:25

2015-10-13 21:25

MUF startar upp i Åmål

ÅMÅL

MUF Åmål hade på tisdagen sitt uppstartsmöte efter några års frånvaro. Till ordförande valdes på mötet Emilia Johannesson, Olle Bring till vice ordförande och ledamöterna Isabell Larsson, Marcus Sjöberg och Albin Hidén.

– Det är väldigt kul att få starta igång en MUF-förening här i Åmål. Vi har länge velat ta initiativ till detta och ser nu ett stort intresse hos fler unga att bli politiskt aktiva, säger ordförande Emilia Johannesson, i ett pressmeddelande.

Föreningen vill få ett aktivt föreningsliv som ska sträcka sig genom hela landskapet med utgångspunkt i Åmål. Främst vill man ställa högre krav på partiet, kunna bidra till att unga får mer inflytande över politiken och öka det politiska engagemanget bland unga i kommunen.

– Om Moderaterna i Åmål vill driva en politik för hela Åmål behöver partiets representanter spegla kommunens invånare bättre. Idag är medelåldern för den moderata kommunfullmäktigegruppen är 52 år. Vi är nyfikna och redo att anta utmaningen att förnya och föryngra Moderaterna i Åmåls kommun, fortsätter Emilia Johannesson.

Moderata Ungdomsförbundet samlar för första gången någonsin var fjärde medlem i Moderaterna. Det ger ungdomsförbundet kraft och stora möjligheter till att påverka politiken. Med fler föreningar på fler platser så fortsätter Moderata Ungdomsförbundet att växa. MUF Åmål är en av nio föreningar i ungdomsförbundets distrikt MUF Norra Älvsborg som idag samlar närmare 300 medlemmar.

– Det är väldigt kul att få starta igång en MUF-förening här i Åmål. Vi har länge velat ta initiativ till detta och ser nu ett stort intresse hos fler unga att bli politiskt aktiva, säger ordförande Emilia Johannesson, i ett pressmeddelande.

Föreningen vill få ett aktivt föreningsliv som ska sträcka sig genom hela landskapet med utgångspunkt i Åmål. Främst vill man ställa högre krav på partiet, kunna bidra till att unga får mer inflytande över politiken och öka det politiska engagemanget bland unga i kommunen.

– Om Moderaterna i Åmål vill driva en politik för hela Åmål behöver partiets representanter spegla kommunens invånare bättre. Idag är medelåldern för den moderata kommunfullmäktigegruppen är 52 år. Vi är nyfikna och redo att anta utmaningen att förnya och föryngra Moderaterna i Åmåls kommun, fortsätter Emilia Johannesson.

Moderata Ungdomsförbundet samlar för första gången någonsin var fjärde medlem i Moderaterna. Det ger ungdomsförbundet kraft och stora möjligheter till att påverka politiken. Med fler föreningar på fler platser så fortsätter Moderata Ungdomsförbundet att växa. MUF Åmål är en av nio föreningar i ungdomsförbundets distrikt MUF Norra Älvsborg som idag samlar närmare 300 medlemmar.