2015-10-07 17:13

2015-10-08 09:42

Dagistaxan ska fortsätta grundas på inkomst

ÅMÅL: Allianspartierna och SD vill att tiden ska avgöra

Inkomsttaket för taxorna inom barnomsorgen höjs, men avgifterna kommer även i fortsättningen att grundas på familjens inkomst, inte på hur lång tid barnomsorgen nyttjas.
C, M, FP, KD och SD tycker den ordningen är uppåt väggarna.

Kommunfullmäktige i Åmål antog i förra veckan de nya taxor som började gälla i juli för förskolor, fritidshem och pedagogisk verksamhet, det som förr kallades dagmammor. Efter ett statligt beslut höjs inkomsttaket för maxtaxan från 42 000 kronor till 42 900 kronor. Det höjda taket ger ökade intäkter för kommunen, men statsbidraget minskas i motsvarande grad.

Åmåls kommun behåller också konstruktionen där avgiften räknas i procent av familjens inkomst. Den ordningen är uppåt väggarna anser oppositionen i Centern, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som hellre skulle se att avgiften byggde på hur lång tid barnen vistas i barnomsorgen.

”Räcker med skatten”

Thomas Olson (FP) yrkade på att en taxa som grundas på vistelsetid tas fram till nästa år.

– Det är inte riktigt att basera avgifter för tjänster på inkomst. Det räcker att skattesystemet gör det. Vi har ganska många taxor i kommunen och det är orimligt om de baserades på inkomst.

Olson tror att föräldrar dessutom kan tänkas ha barnen på förskolan längre om de ändå betalar för full tid.

Cajsa Branchetti Hallberg (S) försvarade det nuvarande systemet, och menar att det är bra för exempelvis föräldrar som studerar, som har barnen länge på förskolan men har låg inkomst.

– Jag tycker ändå vi ska utgå från att föräldrar i Åmål vill umgås med sina barn.

Efter votering beslutade fullmäktige att inte ta fram ett nytt taxeförslag som bygger på vistelsetid. C, M, FP, KD och SD reserverade sig mot det beslutet.

Kommunfullmäktige i Åmål antog i förra veckan de nya taxor som började gälla i juli för förskolor, fritidshem och pedagogisk verksamhet, det som förr kallades dagmammor. Efter ett statligt beslut höjs inkomsttaket för maxtaxan från 42 000 kronor till 42 900 kronor. Det höjda taket ger ökade intäkter för kommunen, men statsbidraget minskas i motsvarande grad.

Åmåls kommun behåller också konstruktionen där avgiften räknas i procent av familjens inkomst. Den ordningen är uppåt väggarna anser oppositionen i Centern, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som hellre skulle se att avgiften byggde på hur lång tid barnen vistas i barnomsorgen.

”Räcker med skatten”

Thomas Olson (FP) yrkade på att en taxa som grundas på vistelsetid tas fram till nästa år.

– Det är inte riktigt att basera avgifter för tjänster på inkomst. Det räcker att skattesystemet gör det. Vi har ganska många taxor i kommunen och det är orimligt om de baserades på inkomst.

Olson tror att föräldrar dessutom kan tänkas ha barnen på förskolan längre om de ändå betalar för full tid.

Cajsa Branchetti Hallberg (S) försvarade det nuvarande systemet, och menar att det är bra för exempelvis föräldrar som studerar, som har barnen länge på förskolan men har låg inkomst.

– Jag tycker ändå vi ska utgå från att föräldrar i Åmål vill umgås med sina barn.

Efter votering beslutade fullmäktige att inte ta fram ett nytt taxeförslag som bygger på vistelsetid. C, M, FP, KD och SD reserverade sig mot det beslutet.