2015-10-02 15:35

2015-10-02 15:36

Efter flytten från Åmål: "Generaldirektören bör avgå"

SKATTEKONTORET: Massiv kritik i skatteutskottet

Centerpartiets regionalpolitiske talseman Anders Ahlgren riktar hård kritik mot Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson för flytten av skattekontoren från Åmål och Mora.
– Hansson bör avgå, säger Ahlgren.

Riksdagens skatteutskott kallade i torsdags Ingemar Hansson för att fråga honom varför skattekontoren i Mora och Åmål flyttats, medan övriga nio flyttar pausats i väntan på nya regeringsdirektiv. Hansson förklarade sig med att processen där gått alldeles för långt för att kunna hejdas.

– Skitsnack. Jag har besökt Mora och vet att det där inte hade varit några problem med att stoppa flytten. Jag är övertygad om att samma sak gäller i Åmål, säger Anders Ahlgren, som inte tillhör skatteutskottet men som var inbjuden dit i egenskap av Centerpartiets regionalpolitiske talseman. Han fick agera frågeställare.

Deltog på mötet

Generaldirektörerna för tullverket och kronofogdemyndigheten deltog också på mötet, men det var Ingemar Hansson var den som fick flest frågor.

Han fick massiv kritik, från alla partier i skatteutskottet.

Anders Ahlgren går till och med så långt som att kräva generaldirektörens avgång.

– Eftersom han vägrar lämna ut beslutsunderlag, såväl till skatteutskottet som till insynsråden, så tycker jag det inte är mer än rätt att han avgår, säger Anders Ahlgren.

Gav sin syn på saken

Ingemar Hansson gjorde i skatteutskottet en föredragning på 35-40 minuter där han redogjorde för sin syn på saken. Hansson menade bland annat att han jobbat mot centralisering.

– Han visade att merparten av jobben i Skatteverket finns utanför Stockholm. Men flyttarna har gjorts till städer som Umeå, Karlstad, Jönköping och Falun. Det är alla residensstäder. Enligt min definition är det centralisering. Ett klassiskt sätt att utarma landsbygden.

Riksdagens skatteutskott kallade i torsdags Ingemar Hansson för att fråga honom varför skattekontoren i Mora och Åmål flyttats, medan övriga nio flyttar pausats i väntan på nya regeringsdirektiv. Hansson förklarade sig med att processen där gått alldeles för långt för att kunna hejdas.

– Skitsnack. Jag har besökt Mora och vet att det där inte hade varit några problem med att stoppa flytten. Jag är övertygad om att samma sak gäller i Åmål, säger Anders Ahlgren, som inte tillhör skatteutskottet men som var inbjuden dit i egenskap av Centerpartiets regionalpolitiske talseman. Han fick agera frågeställare.

Deltog på mötet

Generaldirektörerna för tullverket och kronofogdemyndigheten deltog också på mötet, men det var Ingemar Hansson var den som fick flest frågor.

Han fick massiv kritik, från alla partier i skatteutskottet.

Anders Ahlgren går till och med så långt som att kräva generaldirektörens avgång.

– Eftersom han vägrar lämna ut beslutsunderlag, såväl till skatteutskottet som till insynsråden, så tycker jag det inte är mer än rätt att han avgår, säger Anders Ahlgren.

Gav sin syn på saken

Ingemar Hansson gjorde i skatteutskottet en föredragning på 35-40 minuter där han redogjorde för sin syn på saken. Hansson menade bland annat att han jobbat mot centralisering.

– Han visade att merparten av jobben i Skatteverket finns utanför Stockholm. Men flyttarna har gjorts till städer som Umeå, Karlstad, Jönköping och Falun. Det är alla residensstäder. Enligt min definition är det centralisering. Ett klassiskt sätt att utarma landsbygden.