2015-09-28 20:35

2015-09-28 20:35

Stamnät på 20 mil ska projekteras i norr

ÅMÅL: Åmåls västra blir en del av Åmål Norra fiberförening

Bygget av fibernät börjar närma sig även i de norra delarna av Åmåls kommun. I förra veckan beslutade ett extra årsmöte i Åmåls västra fiber att föreningen ska gå upp i Åmål Norra.Det blir en stor förening, som samlar 250 medlemmar och räknar med att bygga ett stamnät på 20 mil.

Åmål norra fiberförening bildades i november 2012 och omfattade från början den allra nordligaste delen av kommunen, kring Sjövik och Berga. Nu ser föreningen ut att bli en jätte, som täcker stora delar av gamla Åmåls landsförsamling, hela Mo och delar av Edsleskog, i ett område från Jakobsbyn och Fagerhult, till Lunkefors, Fjällbacka, Kroken, Låbyn och Berga hela vägen ut till Sjövik.

Mo anslöt sig

Fiberföreningen i Mo, som inte riktigt fått i gång verksamheten, gick i våras upp i grannen och förra tisdagen beslutade Åmåls västra fiber att göra likadant. Åmål Norra fiberförening välkomnar fusionen, men kommer också att ha extra årsstämma för att sammanslagningen ska komma till stånd.

– Vi har 170 medlemmar i dag och räknar med att vi blir 250 tillsammans med Åmåls västra, säger Folke Lindell, vice ordförande i Åmål Norra fiberförening.

200 viktig gräns

Det är bra för föreningen att passera den magiska gränsen 200 medlemmar, säger han.

– Har man över 200 medlemmar, hamnar man i en lite bättre kö hos länsstyrelsen.

När Edsleskogs fiberförening först byggde ett litet nät, och sedan vände blickarna söderut, hamnade nordvästra Edsleskog, med Varserud, i ett vakuum. Varserud klassas som en av kommunens vita fläckar, med dålig tillgång till internet och mobiltäckning, och ingår i de områden som Åmåls kommun beviljats bidrag för att ansluta.

Åmåls kommun för därför diskussioner med Åmål Norra om inte Varserud skulle kunna anslutas till fibernätet via dem.

– Det är meningen att vi ska ha en dialog om det. Vi har hela tiden haft ett bra samarbete och bra kommunikation med kommunen, som har varit till god hjälp, säger fiberföreningens ordförande Kurt Svensson.

Efter sammanslagningen kommer Åmål Norra att komplettera sin bidragsansökan och därefter den fysiska, mer detaljerade projekteringen att påbörjas under hösten.

20 mil stamnät

Med Åmål västra inräknat räknar fiberföreningen med ett stamnät på cirka 20 mil, utöver alla fastighetsanslutningar.

– Nu vet vi vilka medlemmar vi har. Det finns några ställen där vi kan välja att gå olika vägar med fiberdragningen, säger Folke Lindell.

Projekteringen kommer att ligga till grund när arbetet med att skriva markavtal ska dras i gång.

– Västra Götalandsregionen kommer inte att besluta om sina bidrag förrän i mars nästa år och innan dess vet vi inte hur mycket pengar vi får. De här ansökningarna är en hel vetenskap, säger Folke Lindell.

Efter tre års arbete börjar fibernätsbygget att bli allt mer konkret. Förhoppningen är att anläggandet kanske kan börja någon gång nästa år.

”Nu är vi på g”

– Det känns bra för oss som kämpat i alla år att det börjar närma sig. Nu är vi på g, säger Folke Lindell.

I Edsleskogs fiberförening har arbetet med att värva medlemmar i södra delen av Åmåls kommun intensifierats, bland annat i Ånimskog. Föreningen kommer som en följd av utvidgningen söderut att i oktober hålla extra föreningsstämmor för att byta namn till Åmåls landsbygdsnät.

Åmål norra fiberförening bildades i november 2012 och omfattade från början den allra nordligaste delen av kommunen, kring Sjövik och Berga. Nu ser föreningen ut att bli en jätte, som täcker stora delar av gamla Åmåls landsförsamling, hela Mo och delar av Edsleskog, i ett område från Jakobsbyn och Fagerhult, till Lunkefors, Fjällbacka, Kroken, Låbyn och Berga hela vägen ut till Sjövik.

Mo anslöt sig

Fiberföreningen i Mo, som inte riktigt fått i gång verksamheten, gick i våras upp i grannen och förra tisdagen beslutade Åmåls västra fiber att göra likadant. Åmål Norra fiberförening välkomnar fusionen, men kommer också att ha extra årsstämma för att sammanslagningen ska komma till stånd.

– Vi har 170 medlemmar i dag och räknar med att vi blir 250 tillsammans med Åmåls västra, säger Folke Lindell, vice ordförande i Åmål Norra fiberförening.

200 viktig gräns

Det är bra för föreningen att passera den magiska gränsen 200 medlemmar, säger han.

– Har man över 200 medlemmar, hamnar man i en lite bättre kö hos länsstyrelsen.

När Edsleskogs fiberförening först byggde ett litet nät, och sedan vände blickarna söderut, hamnade nordvästra Edsleskog, med Varserud, i ett vakuum. Varserud klassas som en av kommunens vita fläckar, med dålig tillgång till internet och mobiltäckning, och ingår i de områden som Åmåls kommun beviljats bidrag för att ansluta.

Åmåls kommun för därför diskussioner med Åmål Norra om inte Varserud skulle kunna anslutas till fibernätet via dem.

– Det är meningen att vi ska ha en dialog om det. Vi har hela tiden haft ett bra samarbete och bra kommunikation med kommunen, som har varit till god hjälp, säger fiberföreningens ordförande Kurt Svensson.

Efter sammanslagningen kommer Åmål Norra att komplettera sin bidragsansökan och därefter den fysiska, mer detaljerade projekteringen att påbörjas under hösten.

20 mil stamnät

Med Åmål västra inräknat räknar fiberföreningen med ett stamnät på cirka 20 mil, utöver alla fastighetsanslutningar.

– Nu vet vi vilka medlemmar vi har. Det finns några ställen där vi kan välja att gå olika vägar med fiberdragningen, säger Folke Lindell.

Projekteringen kommer att ligga till grund när arbetet med att skriva markavtal ska dras i gång.

– Västra Götalandsregionen kommer inte att besluta om sina bidrag förrän i mars nästa år och innan dess vet vi inte hur mycket pengar vi får. De här ansökningarna är en hel vetenskap, säger Folke Lindell.

Efter tre års arbete börjar fibernätsbygget att bli allt mer konkret. Förhoppningen är att anläggandet kanske kan börja någon gång nästa år.

”Nu är vi på g”

– Det känns bra för oss som kämpat i alla år att det börjar närma sig. Nu är vi på g, säger Folke Lindell.

I Edsleskogs fiberförening har arbetet med att värva medlemmar i södra delen av Åmåls kommun intensifierats, bland annat i Ånimskog. Föreningen kommer som en följd av utvidgningen söderut att i oktober hålla extra föreningsstämmor för att byta namn till Åmåls landsbygdsnät.