2015-09-28 09:39

2015-09-28 09:39

1 000 kronor per mandat till flyktinghjälp

ÅMÅL

Vänsterpartiet i Åmål har beslutat att skänka 1 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige till UNHCR:s flyktinghjälp.

– Vi har gjort det för att det behövs hjälp snabbt till flyktingsströmmen genom Europa. Det behövs hjälp nu, inte sen. UNHCR följer flyktingarna hela vägen och ger dem skydd, säger partiets lokale ordförande Peter Sund.

Totalt blir det 2 000 kronor som Vänsterpartiet skänker, eftersom partiet har två fullmäktigeledamöter.

Partiföreningen kommer också att uppmana de andra partierna i Åmål att göra likadant och har skickat en utmaning till de andra lokalföreningarna i Vänsterpartiets Älvsborgsdistrikt.

Peter Sund tror att fler kommer att haka på insamlingen:

– Vi får se vad vi kan få för respons.

– Vi har gjort det för att det behövs hjälp snabbt till flyktingsströmmen genom Europa. Det behövs hjälp nu, inte sen. UNHCR följer flyktingarna hela vägen och ger dem skydd, säger partiets lokale ordförande Peter Sund.

Totalt blir det 2 000 kronor som Vänsterpartiet skänker, eftersom partiet har två fullmäktigeledamöter.

Partiföreningen kommer också att uppmana de andra partierna i Åmål att göra likadant och har skickat en utmaning till de andra lokalföreningarna i Vänsterpartiets Älvsborgsdistrikt.

Peter Sund tror att fler kommer att haka på insamlingen:

– Vi får se vad vi kan få för respons.