2015-09-25 20:12

2015-09-25 20:12

Beslut om skolbygge har försenats något

ÅMÅL: Utredningar presenteras för allmänheten den 20 oktober

Beslutet om skolbygge i Åmål har skjutits upp till december. Utredningarna om vad som är möjligt att bygga vid Rösparksskolan har dröjt och kommer att presenteras för politikerna i styrgruppen nästa vecka.

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle beslutet om grundskolans framtid och om bygge av ny skola fattas av kommunfullmäktige den 25 november. Men det har visat sig bli för ont om tid och beslutet ska som det ser ut nu i stället fattas den 16 december.

Utrett möjligheterna

Det handlar om att de utredningar som skulle göras under sommaren och hösten har tagit längre tid än beräknat. Frågor som varit aktuella att belysa har exempelvis varit trafiksituationen på gatorna i området och markens beskaffenhet.

– Det som utretts är om det är möjligt att bygga en ny skola, säger förvaltningschef Catrin Eriksson. Den frågeställningen har utretts av olika professioner.

Utredningarnas resultat kommer att redovisas för politikerna i styrgruppen på torsdag. Där ingår Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Anne Sörqvist (C) och Klas Häggström (FP).

”Få en fingervisning”

– Det kommer att bli spännande. Vi kommer att få svar på viktiga frågor och få en fingervisning om vad som är möjligt och inte möjligt, säger kommunalrådet Michael Karlsson.

Personal och allmänhet kommer sedan att bjudas in till ett informationsmöte den 20 oktober, en månad senare än i den ursprungliga planen.

– Alla kommer att kräva ställningstaganden och vi vill då kunna svara även på följdfrågor, så på mötet hoppas vi ha mer att berätta, säger Michael Karlsson.

Därefter blir det politisk beredning, mbl-förhandlingar med personalens fackliga företrädare och beslut i kommunstyrelsen, innan frågan slutgiltigt avgörs av kommunfullmäktige.

”Skönt att få svar”

– Jag tycker det ska bli skönt att nu få svar från utredningarna, så att vi vet vad vi ska förhålla oss till, säger Michael Karlsson.

Oavsett vad beslutet blir, är tomten där Rösparksskolan ligger förstahandsalternativet. Kommunen vinner åtminstone 1,5 år i tid på att inte behöva göra om någon detaljplan.

– Skulle vi behöva se oss efter en lösning någon annanstans, blir det en helt annan omfattning på beslutet, säger Michael Karlsson.

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle beslutet om grundskolans framtid och om bygge av ny skola fattas av kommunfullmäktige den 25 november. Men det har visat sig bli för ont om tid och beslutet ska som det ser ut nu i stället fattas den 16 december.

Utrett möjligheterna

Det handlar om att de utredningar som skulle göras under sommaren och hösten har tagit längre tid än beräknat. Frågor som varit aktuella att belysa har exempelvis varit trafiksituationen på gatorna i området och markens beskaffenhet.

– Det som utretts är om det är möjligt att bygga en ny skola, säger förvaltningschef Catrin Eriksson. Den frågeställningen har utretts av olika professioner.

Utredningarnas resultat kommer att redovisas för politikerna i styrgruppen på torsdag. Där ingår Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Anne Sörqvist (C) och Klas Häggström (FP).

”Få en fingervisning”

– Det kommer att bli spännande. Vi kommer att få svar på viktiga frågor och få en fingervisning om vad som är möjligt och inte möjligt, säger kommunalrådet Michael Karlsson.

Personal och allmänhet kommer sedan att bjudas in till ett informationsmöte den 20 oktober, en månad senare än i den ursprungliga planen.

– Alla kommer att kräva ställningstaganden och vi vill då kunna svara även på följdfrågor, så på mötet hoppas vi ha mer att berätta, säger Michael Karlsson.

Därefter blir det politisk beredning, mbl-förhandlingar med personalens fackliga företrädare och beslut i kommunstyrelsen, innan frågan slutgiltigt avgörs av kommunfullmäktige.

”Skönt att få svar”

– Jag tycker det ska bli skönt att nu få svar från utredningarna, så att vi vet vad vi ska förhålla oss till, säger Michael Karlsson.

Oavsett vad beslutet blir, är tomten där Rösparksskolan ligger förstahandsalternativet. Kommunen vinner åtminstone 1,5 år i tid på att inte behöva göra om någon detaljplan.

– Skulle vi behöva se oss efter en lösning någon annanstans, blir det en helt annan omfattning på beslutet, säger Michael Karlsson.