2015-09-23 17:56

2015-09-23 17:56

Porten till Åmåls kyrka renoveras

ÅMÅL: Stiftets alla kyrkorglar ska kartläggas och Fröskogs kyrka målas

Åmåls församling får 365 000 kronor i bidrag för att renovera kyrkorna. Merparten ska användas för att förse Fröskogs kyrka med nya hängrännor och måla fasaden. Åmåls kyrkport ska också restaureras.

Staten ger varje år Svenska kyrkan bidrag för att bevara det kulturarv som kyrkorna och kyrkogårdarna utgör. Dessa pengar förmedlas sedan via stiften till pastoraten och församlingarna.

I år delas 22,3 miljoner kronor ut i kyrkoantikvarist ersättning till 80 projekt i Karlstads stift, det vill säga Värmland och Dalsland. Det mesta går till olika renoveringar och konserveringar. Därutöver får några utvalda projekt pengar, som att stiftets alla orglar ska inventeras för att ta reda på hur behovet av vård och underhåll ser ut.

Åmåls församling får 395 000 kronor. Nästan hälften, 180 000 kronor, ska användas för att måla spånfasaden på Fröskogs kyrka och 175 000 kronor för att byta hängrännor på Fröskogs kyrka.

Förra hösten renoverades trappan till Åmåls kyrka och nu är det portens tur. Församlingen får 40 000 kronor för att rusta kyrkporten.

Flera avslag

Åmåls församling fick avslag på flera av sina ansökningar. Bidrag till installation av belysning och köp av säkerhetsskåp nekas med motiveringen att sådana investeringar inte är bidragsberättigade. För pengar till ombyggnad och drift av brandskyddsanläggningen i Fröskog hänvisas till att sådant bidrag nyligen beslutats.

Åmål ville också ta fram en underhållsplan för församlingens orglar, men där har alltså stiftet beslutat om ett projekt där alla kyrkor i Värmland och Dalsland ingår.

Säffle pastorat får 3 525 000 kronor, varav nästan hälften ska gå till att renovera skiffertaket på Bro kyrka. Tveta kyrka ska få en ny textilförvaring för 100 000 kronor. Restaurering av putsfasaden och renovering av fönstren på By kyrka avslås på grund av att det saknas pengar, och Säffle uppmanas att söka på nytt för 2017.

Melleruds pastorat får 1 065 000 kronor. Merparten ska där gå till fönsterrenovering i fem kyrkor.

Ärtemarks pastorat får 40 000 kronor för invändig renovering av Laxarby kyrka. Vapenhus och bänkar ska målas och golvet slipas. I fjol fick pastoratet 355 000 kronor för att måla kyrkan utvändigt.

De antikvariska projekten ska genomföras under perioden 2016–2017.

Staten ger varje år Svenska kyrkan bidrag för att bevara det kulturarv som kyrkorna och kyrkogårdarna utgör. Dessa pengar förmedlas sedan via stiften till pastoraten och församlingarna.

I år delas 22,3 miljoner kronor ut i kyrkoantikvarist ersättning till 80 projekt i Karlstads stift, det vill säga Värmland och Dalsland. Det mesta går till olika renoveringar och konserveringar. Därutöver får några utvalda projekt pengar, som att stiftets alla orglar ska inventeras för att ta reda på hur behovet av vård och underhåll ser ut.

Åmåls församling får 395 000 kronor. Nästan hälften, 180 000 kronor, ska användas för att måla spånfasaden på Fröskogs kyrka och 175 000 kronor för att byta hängrännor på Fröskogs kyrka.

Förra hösten renoverades trappan till Åmåls kyrka och nu är det portens tur. Församlingen får 40 000 kronor för att rusta kyrkporten.

Flera avslag

Åmåls församling fick avslag på flera av sina ansökningar. Bidrag till installation av belysning och köp av säkerhetsskåp nekas med motiveringen att sådana investeringar inte är bidragsberättigade. För pengar till ombyggnad och drift av brandskyddsanläggningen i Fröskog hänvisas till att sådant bidrag nyligen beslutats.

Åmål ville också ta fram en underhållsplan för församlingens orglar, men där har alltså stiftet beslutat om ett projekt där alla kyrkor i Värmland och Dalsland ingår.

Säffle pastorat får 3 525 000 kronor, varav nästan hälften ska gå till att renovera skiffertaket på Bro kyrka. Tveta kyrka ska få en ny textilförvaring för 100 000 kronor. Restaurering av putsfasaden och renovering av fönstren på By kyrka avslås på grund av att det saknas pengar, och Säffle uppmanas att söka på nytt för 2017.

Melleruds pastorat får 1 065 000 kronor. Merparten ska där gå till fönsterrenovering i fem kyrkor.

Ärtemarks pastorat får 40 000 kronor för invändig renovering av Laxarby kyrka. Vapenhus och bänkar ska målas och golvet slipas. I fjol fick pastoratet 355 000 kronor för att måla kyrkan utvändigt.

De antikvariska projekten ska genomföras under perioden 2016–2017.