2015-09-17 14:20

2015-09-17 14:20

Många flyktingar i Dalsland

ÅMÅL: Stor snedfördelning bland landets kommuner

Bengtsfors och Färgelanda tar emot fler flyktingar än vad de ska behöva i förhållande till antalet invånare.

Dals-Ed tar emot något färre än vad de egentligen ska.

I reella tal är det Mellerud och Åmål som tar emot flest i Dalsland.

Men snedfördelningen inom landets kommuner stor.

Det visar en sammanställning över flyktingmottagandet som Aftonbladet har gjort.

Värmländska Hammarö har till exempel bara tagit emot enda nyanländ flykting hittills i år.

Regeringen har lagt ett förslag om att alla kommuner från den 1 juli 2016 ska tvingas ta emot nyanlända, vilket välkomnas av kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, Per Eriksson (S).

”Alla måste ta emot”

– Det är viktigt att alla kommuner tar sin del av kakan, säger han.

Alla kommuner i Dalsland, med undantag för Dals-Ed, tar emot fler flyktingar än vad som skulle vara fallet med en jämn fördelning.

Rättvis fördelning

Statistiken gäller utländska medborgare med uppehållstillstånd som är flyktingar i Sverige och som har kommit till kommunerna mellan den 1 januari och den 1 augusti 2015.

Aftonbladet har beräknat vad de kallar för rättvis fördelning av den aktuella gruppen.

Detta innebär en siffra på hur många nyanlända per tusen invånare kommunerna skulle ha tagit emot om fördelningen mellan landets kommuner hade varit helt jämn.

Fler i verkligheten

I Bengtsfors fall hade en rättvis fördelning inneburit 24 flyktingar under den givna perioden.

Men kommunen har i verkligheten tagit emot 89 personer.

– Vi har en enorm flyktingboom nu och kommer att fortsätta ta emot människor, säger Per Eriksson.

Oro för flytt av verk

Men Eriksson är orolig för vad som händer när nu Migrationsverket lämnat Billingsfors, vilket Dalslänningen berättade om i förra veckan.

– Det får inte bli så att förskolepersonalen ska vara Migrationsverkets förlängda arm. Förhoppningsvis blir Migrationsverkets frånvaro bara tillfällig, som de har utlovat, säger Per Eriksson.

Dals-Ed tar emot något färre än vad de egentligen ska.

I reella tal är det Mellerud och Åmål som tar emot flest i Dalsland.

Men snedfördelningen inom landets kommuner stor.

Det visar en sammanställning över flyktingmottagandet som Aftonbladet har gjort.

Värmländska Hammarö har till exempel bara tagit emot enda nyanländ flykting hittills i år.

Regeringen har lagt ett förslag om att alla kommuner från den 1 juli 2016 ska tvingas ta emot nyanlända, vilket välkomnas av kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, Per Eriksson (S).

”Alla måste ta emot”

– Det är viktigt att alla kommuner tar sin del av kakan, säger han.

Alla kommuner i Dalsland, med undantag för Dals-Ed, tar emot fler flyktingar än vad som skulle vara fallet med en jämn fördelning.

Rättvis fördelning

Statistiken gäller utländska medborgare med uppehållstillstånd som är flyktingar i Sverige och som har kommit till kommunerna mellan den 1 januari och den 1 augusti 2015.

Aftonbladet har beräknat vad de kallar för rättvis fördelning av den aktuella gruppen.

Detta innebär en siffra på hur många nyanlända per tusen invånare kommunerna skulle ha tagit emot om fördelningen mellan landets kommuner hade varit helt jämn.

Fler i verkligheten

I Bengtsfors fall hade en rättvis fördelning inneburit 24 flyktingar under den givna perioden.

Men kommunen har i verkligheten tagit emot 89 personer.

– Vi har en enorm flyktingboom nu och kommer att fortsätta ta emot människor, säger Per Eriksson.

Oro för flytt av verk

Men Eriksson är orolig för vad som händer när nu Migrationsverket lämnat Billingsfors, vilket Dalslänningen berättade om i förra veckan.

– Det får inte bli så att förskolepersonalen ska vara Migrationsverkets förlängda arm. Förhoppningsvis blir Migrationsverkets frånvaro bara tillfällig, som de har utlovat, säger Per Eriksson.

Flyktingmottagandet i Dalsland

Gäller för perioden den 1 januari – den 1 augusti 2015

Kommun Nyanlända Nyanl/1 000 inv Fördelning Skillnad

Bengtsfors 89 9,28 24 65

Dals-Ed 8 1,68 12 -4

Färgelanda 27 4,14 16 11

Mellerud 135 14,84 23 112

Åmål 146 11,68 31 115

Källa: