2015-09-17 10:23

2015-09-18 20:46

Flera översvämmade källare i villaområde

ÅMÅL: Nattlig nederbörd ställde till bekymmer

(UPPDATERAD) Flera fastigheter i södra änden på Fryxellsgatan fick sina källare vattenfyllda i torsdags. Området är hårt drabbat av översvämningar sedan tidigare och insatser har gjorts för att minska risken för nya.
Men den här gången var det spillvattenledningen som överbelastades, efter långvarigt regnande.

Minst fyra fastigheter i Åmål, två på Fryxellsgatan och två på Ödmansgatan, drabbades av översvämning på grund av det myckna regnandet den senaste tiden. Det kraftiga regnet under natten mot torsdagen var droppen som fick bägaren att rinna över.

Hjälpte till

Både räddningstjänst och kommunalarbetare hjälpte till att pumpa ut vatten ur källare under torsdagsmorgonen.

– I en källare på Fryxellsgatan stod vattnet cirka fem centimeter högt. Det rör sig inte om några omfattande skador, utan det är fukten som är problemet. Men försäkringsbolag är inkopplade på den biten, säger Erik Martinsson, planeringsingenjör på VA-enheten, som var på plats under torsdagens arbete.

Hårt drabbat

Södra änden av Fryxellsgatan är ett av två områden i centrala Åmål som varit hårt drabbat av översvämningar genom åren, främst 2009 och 2010. Vintern 2012-2013 grävdes en extra dagvattenledning ned, för att minska risken för fortsatta översvämningar i området.

Men den här gången var det inte dagvattnet som ställde problem.

– Dagvattenledningen gick nästan tom vid det här tillfället. I stället var det spillvattenledningen som överbelastades. Marken är så mättad efter långvarigt regnande. Men nu sjunker nivåerna undan igen, säger Erik Martinsson.

Larm vid sjutiden

Larmet om översvämningen inkom vid sjutiden på torsdagsmorgonen från en villaägare som bor i korsningen Fryxellsgatan–Ödmansgatan. Personal från räddningstjänst var snabbt på plats för att pumpa.

Förutom huset vid korsningen har åtminstone tre andra fastigheter i samma bostadsområde drabbats av översvämning i källaren.

Lånade pump

En villaägare åtgärdade problemet genom att låna en mobil vattenpump av räddningstjänsten. En annan fick hjälp av personal från kommunen.

– Arbetet med att pumpa ut vattnet gick bra, säger Jörgen Erkisson på räddningstjänsten i Åmål.

Förutom vattnet i källare vid Ödmansgatan-Fryxellsgatan, så hade bron vid Nygårds kraftstation översvämmats efter torsdagsnattens regnande. Åmålsån hade också svämmat över vid järnvägsbron alldeles intill TGOJ:s område.

Minst fyra fastigheter i Åmål, två på Fryxellsgatan och två på Ödmansgatan, drabbades av översvämning på grund av det myckna regnandet den senaste tiden. Det kraftiga regnet under natten mot torsdagen var droppen som fick bägaren att rinna över.

Hjälpte till

Både räddningstjänst och kommunalarbetare hjälpte till att pumpa ut vatten ur källare under torsdagsmorgonen.

– I en källare på Fryxellsgatan stod vattnet cirka fem centimeter högt. Det rör sig inte om några omfattande skador, utan det är fukten som är problemet. Men försäkringsbolag är inkopplade på den biten, säger Erik Martinsson, planeringsingenjör på VA-enheten, som var på plats under torsdagens arbete.

Hårt drabbat

Södra änden av Fryxellsgatan är ett av två områden i centrala Åmål som varit hårt drabbat av översvämningar genom åren, främst 2009 och 2010. Vintern 2012-2013 grävdes en extra dagvattenledning ned, för att minska risken för fortsatta översvämningar i området.

Men den här gången var det inte dagvattnet som ställde problem.

– Dagvattenledningen gick nästan tom vid det här tillfället. I stället var det spillvattenledningen som överbelastades. Marken är så mättad efter långvarigt regnande. Men nu sjunker nivåerna undan igen, säger Erik Martinsson.

Larm vid sjutiden

Larmet om översvämningen inkom vid sjutiden på torsdagsmorgonen från en villaägare som bor i korsningen Fryxellsgatan–Ödmansgatan. Personal från räddningstjänst var snabbt på plats för att pumpa.

Förutom huset vid korsningen har åtminstone tre andra fastigheter i samma bostadsområde drabbats av översvämning i källaren.

Lånade pump

En villaägare åtgärdade problemet genom att låna en mobil vattenpump av räddningstjänsten. En annan fick hjälp av personal från kommunen.

– Arbetet med att pumpa ut vattnet gick bra, säger Jörgen Erkisson på räddningstjänsten i Åmål.

Förutom vattnet i källare vid Ödmansgatan-Fryxellsgatan, så hade bron vid Nygårds kraftstation översvämmats efter torsdagsnattens regnande. Åmålsån hade också svämmat över vid järnvägsbron alldeles intill TGOJ:s område.