2015-09-16 12:14

2015-09-16 15:31

Nuntorps skola läggs ned

VÄSTRA GÖTALAND

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutade på tisdagen att föreslå att två naturbruksgymnasier läggs ner helt.

Det blev som väntat skolorna i Dingle, samt Nuntorp utanför Brålanda som fick stryka på foten. Regionstyrelsen vill att gymnasieutbildningarna för naturbruk koncentreras till tre skolor: Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp.

Förslaget om nedläggning av gymnasiet i Nuntorp har väckt protester, inte minst från distriktets hushållningssällskap.

I tjänstemännens förslag så skulle skolorna läggas ner till jul, men politikerna vill nu skjuta till pengar så att eleverna inte behöver byta skola förrän nästa höst.

Slutgiltigt beslut om naturbruksskolornas framtid fattas av regionfullmäktige i nästa vecka. Men först ska också regionutvecklingsnämnden fatta beslut i frågan.

Det blev som väntat skolorna i Dingle, samt Nuntorp utanför Brålanda som fick stryka på foten. Regionstyrelsen vill att gymnasieutbildningarna för naturbruk koncentreras till tre skolor: Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp.

Förslaget om nedläggning av gymnasiet i Nuntorp har väckt protester, inte minst från distriktets hushållningssällskap.

I tjänstemännens förslag så skulle skolorna läggas ner till jul, men politikerna vill nu skjuta till pengar så att eleverna inte behöver byta skola förrän nästa höst.

Slutgiltigt beslut om naturbruksskolornas framtid fattas av regionfullmäktige i nästa vecka. Men först ska också regionutvecklingsnämnden fatta beslut i frågan.