2015-09-16 13:51

2015-09-16 13:51

Åmål sämst i Dalsland

NÄRINGSLIV: Låg placering på nationell företagsranking

På flera punkter har det lokala företagsklimatet blivit bättre jämfört med i fjol, ändå fortsätter Åmål att sladda efter grannkommunerna i Dalsland samt Säffle. Det framgår av årets ranking från Svenskt Näringsliv.

Av landets 290 kommuner anses 252 ha bättre företagsklimat än Åmål. Rankingen baseras i första hand på subjektiva enkätsvar, men också på konkret statistik från SCB.

– För vår del finns det inte mycket annat att säga än att det låter mer negativt än vad det känns runtomkring mig, säger Tom Gustavsson, ordförande i Åmåls Industriförening.

Bara hälften svarade

Totalt 104 lokala företagare och politiker medverkade i enkätundersökningen, lite drygt hälften av alla som blev tillfrågade. Svaren visar att det har skett positiva förändringar inom de flesta områdena i Åmål sedan rankingen 2014, även om skillnaderna är små och från låga nivåer. Bland annat upplever företagarna att servicen har blivit bättre och att fler är mer positivt inställda till det privata näringslivet.

Delvis beror uppsvinget på att företagare och politiker har börjat kommunicera mer på regelbunden basis, menar Tom Gustavsson.

– Nu gäller det att vi fortsätter informera varandra och vara hjälpsamma åt båda hållen, säger han.

En förklaring till varför Åmål inte klättrar mer än åtta placeringar jämfört med i fjol är att många företagare är missnöjda med hur kommunen tillämpar lagar och regler. Nästan lika många klagar på bristande tillgång av kompetens.

– På mitt företag har vi haft tur att kunna attrahera bra personal. Men generellt sett brukar brist på kompetens vara en fråga som står högt på dagordningen i många småorter som Åmål, säger Tom Gustavsson, som är VD på SEM.

Dals Ed är bäst

Det är 14:e gången som Svenskt Näringsliv sammanställt en företagsklimatsranking. Som vanligt toppas listan av Solna, tätt följt av Sollentuna och Vellinge. Lite längre ned återfinns Dals Ed, som klättrar från 108:e till 84:e plats, men även Mellerud (102:a), Säffle (113:e), Bengtsfors (220:e) och Färgelanda (231:a) ligger klart före Åmål i tabellen.

– Jag hoppas att företagsklimatet blir en prioriterad fråga som hamnar högt upp på den politiska agendan i Åmål framöver. Där företagen trivs skapas tillväxt och jobb, och därmed även resurser till välfärden. Det är viktiga grundförutsättningar för att klara framtidens utmaningar, säger Charlotte Schéle, biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv.

Av landets 290 kommuner anses 252 ha bättre företagsklimat än Åmål. Rankingen baseras i första hand på subjektiva enkätsvar, men också på konkret statistik från SCB.

– För vår del finns det inte mycket annat att säga än att det låter mer negativt än vad det känns runtomkring mig, säger Tom Gustavsson, ordförande i Åmåls Industriförening.

Bara hälften svarade

Totalt 104 lokala företagare och politiker medverkade i enkätundersökningen, lite drygt hälften av alla som blev tillfrågade. Svaren visar att det har skett positiva förändringar inom de flesta områdena i Åmål sedan rankingen 2014, även om skillnaderna är små och från låga nivåer. Bland annat upplever företagarna att servicen har blivit bättre och att fler är mer positivt inställda till det privata näringslivet.

Delvis beror uppsvinget på att företagare och politiker har börjat kommunicera mer på regelbunden basis, menar Tom Gustavsson.

– Nu gäller det att vi fortsätter informera varandra och vara hjälpsamma åt båda hållen, säger han.

En förklaring till varför Åmål inte klättrar mer än åtta placeringar jämfört med i fjol är att många företagare är missnöjda med hur kommunen tillämpar lagar och regler. Nästan lika många klagar på bristande tillgång av kompetens.

– På mitt företag har vi haft tur att kunna attrahera bra personal. Men generellt sett brukar brist på kompetens vara en fråga som står högt på dagordningen i många småorter som Åmål, säger Tom Gustavsson, som är VD på SEM.

Dals Ed är bäst

Det är 14:e gången som Svenskt Näringsliv sammanställt en företagsklimatsranking. Som vanligt toppas listan av Solna, tätt följt av Sollentuna och Vellinge. Lite längre ned återfinns Dals Ed, som klättrar från 108:e till 84:e plats, men även Mellerud (102:a), Säffle (113:e), Bengtsfors (220:e) och Färgelanda (231:a) ligger klart före Åmål i tabellen.

– Jag hoppas att företagsklimatet blir en prioriterad fråga som hamnar högt upp på den politiska agendan i Åmål framöver. Där företagen trivs skapas tillväxt och jobb, och därmed även resurser till välfärden. Det är viktiga grundförutsättningar för att klara framtidens utmaningar, säger Charlotte Schéle, biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv.

Förtagsklimatsranking av 290 kommuner

2015 2014 2013 2012

Åmål 253 261 238 215

Mellerud 102 165 115 113

Bengtsfors 220 204 188 199

Dals Ed 84 108 71 67

Färgelanda 231 240 287 283

Säffle 113 132 129 156

Grums 101 145 156 160

Årjäng 116 113 98 69

Karlstad 75 60 83 86