2015-09-07 12:06

2015-09-07 12:06

Åmåls Rotary bygger toaletter i Kenya

PROJEKT

Nästa månad reser medlemmar från Rotary i Åmål till Kenya för att inviga ett toalettbygge som klubben har finansierat. Satsningen handlar både om att spara vatten och öka den lokala matproduktionen.

Åmåls Rotaryklubb har i flera år diskuterar möjligheten att starta ett biståndsprojekt i Afrika. Valet föll till slut på en handikappskola i östra Kenya. Där håller de nu på att bygga två separerande toaletter med hjälp från Dalsland.

– Det här är en av de största satsningarna som Åmåls Rotaryklubb har gått in i. När bygget är färdigt kommer det att ha kostat någonstans mellan 40 000 – 50 000 kronor, säger Harald Hårdstedt, huvudansvarig för klubbens internationella projekt.

I slutet av oktober åker han tillsammans med tre andra rotarymedlemmar ned till Kenya för att medverka vid invigningen. Förhoppningsvis kommer även de kenyanska myndigheterna vara representerade. De kommer att ha stor nytta av satsningen – om utfallet blir som det är tänkt.

Toaletter utan gränser

För Harald Hårdstedt och hans vänner råder det ingen tvekan om att projektet, som kallas för Toaletter utan gränser, kommer att falla i god jord. Genom att separera bajs och kiss direkt i toaletten går det dels att spara på vatten, dels att ta till vara näring, som nästan direkt kan återanvändas i jordbruket.

– När toaletterna är färdiga ska vi göra jämförande tester mellan områden som gödslas och inte gödslas med urin för att se vilket utbyte det ger, säger Harald Hårdstedt. Vi har resultat från andra, liknande projekt i Afrika, bland annat på en kolodling, där urin har gjort en remarkabel skillnad.

Hittills har representanter för Åmåls Rotaryklubb besökt Kenya vid tre tillfällen för att lägga allt till rätta inför toalettbygget.

– Det största problemet var att hitta en konsult som kan ta ansvar för bygget, utan att allt för mycket pengar försvinner på vägen, säger Harald Hårdstedt.

Hjälp av sponsorer

Med hjälp av en holländska, som bor i Kenya, fann klubben till slut en kenyan som lovade att se till att varje krona hamnar där det ska.

– Den största delen av pengarna kommer från medlemsavgifter i klubben. Vi har också fått hjälp av distriktet och sponsorer, säger Harald Hårdstedt, som hoppas att toalettbygget vid handikappskolan bara är en början.

– Det finns intresse för projektet från Rotary centralt. Om allt faller väl ut kan det bli tal om stora medel.

Åmåls Rotaryklubb har i flera år diskuterar möjligheten att starta ett biståndsprojekt i Afrika. Valet föll till slut på en handikappskola i östra Kenya. Där håller de nu på att bygga två separerande toaletter med hjälp från Dalsland.

– Det här är en av de största satsningarna som Åmåls Rotaryklubb har gått in i. När bygget är färdigt kommer det att ha kostat någonstans mellan 40 000 – 50 000 kronor, säger Harald Hårdstedt, huvudansvarig för klubbens internationella projekt.

I slutet av oktober åker han tillsammans med tre andra rotarymedlemmar ned till Kenya för att medverka vid invigningen. Förhoppningsvis kommer även de kenyanska myndigheterna vara representerade. De kommer att ha stor nytta av satsningen – om utfallet blir som det är tänkt.

Toaletter utan gränser

För Harald Hårdstedt och hans vänner råder det ingen tvekan om att projektet, som kallas för Toaletter utan gränser, kommer att falla i god jord. Genom att separera bajs och kiss direkt i toaletten går det dels att spara på vatten, dels att ta till vara näring, som nästan direkt kan återanvändas i jordbruket.

– När toaletterna är färdiga ska vi göra jämförande tester mellan områden som gödslas och inte gödslas med urin för att se vilket utbyte det ger, säger Harald Hårdstedt. Vi har resultat från andra, liknande projekt i Afrika, bland annat på en kolodling, där urin har gjort en remarkabel skillnad.

Hittills har representanter för Åmåls Rotaryklubb besökt Kenya vid tre tillfällen för att lägga allt till rätta inför toalettbygget.

– Det största problemet var att hitta en konsult som kan ta ansvar för bygget, utan att allt för mycket pengar försvinner på vägen, säger Harald Hårdstedt.

Hjälp av sponsorer

Med hjälp av en holländska, som bor i Kenya, fann klubben till slut en kenyan som lovade att se till att varje krona hamnar där det ska.

– Den största delen av pengarna kommer från medlemsavgifter i klubben. Vi har också fått hjälp av distriktet och sponsorer, säger Harald Hårdstedt, som hoppas att toalettbygget vid handikappskolan bara är en början.

– Det finns intresse för projektet från Rotary centralt. Om allt faller väl ut kan det bli tal om stora medel.