2015-09-04 17:19

2015-09-04 17:52

Jurister inkopplade i dansbråket

SÄFFLE/ÅMÅL: Ingen information om vad som ingick i hyran

Det är uppenbart att bristande kommunaktion ligger bakom tvisten mellan kulturförvaltningen i Säffle och Danscenter Sofia Westlund i Åmål. Kulturchefen i Säffle hade hoppats att ett informerande mejl skulle avsluta ärendet.
– Men jag blev bara ännu mer förbannad, säger Sofia Westlund Englund.

Danscenter Sofia Westlund i Åmål förlade sin vårshow på Medis i Säffle i våras, eftersom Karlbergsaulan i Åmål var upptagen. Sofia Westlund Englund bokade arenan för tre dagar och trodde att priset skulle bli några tusenlappar dyrare än sex år tidigare, när hon också hyrde tre dagar.

Men knappt 14 000 kronor 2009 hade växt till 36 000 kronor 2015 – en höjning med 157 procent.

Medger brister

– Jag har inga synpunkter att priset höjs eller att Säffle kommun ger rabatt till inhemska föreningar, men jag borde ha blivit informerad om att det blivit en så kraftig höjning, säger Sofia Westlund Englund.

Säffles kulturchef Katarina Kristoffersson har medgivit bristande kommunikation från kommunens sida. Samtidigt som hon påpekar att ingen förfrågan om pris gjorts från Sofia Westlund Englund, så medger Kristoffersson att ingen prisuppgift heller lämnats ut från kommunen.

Men hon säger också att det inte föranleder kommunen att göra någon prisjustering.

”Ännu mer förbannad”

Efter att mer noggrant kontrollerat uppgifterna, mejlade Katarina Kristoffersson på fredagen Sofia Westlund Englund ett dokument som visar att Danscenter Sofia Westlund Englund betalade gällande taxa 2008 och 2009 och den nya ”renodlade” taxan 2015.

”Det är också en rejäl hyreshöjning, men man har inkluderat ljud, ljus, städ osv”, står det i mejlet.

– När jag läste det blev jag ännu mer förbannad. Varför har ingen sagt det här? Jag bekostade själv ljud och ljus för 16 000 kronor. Om jag vetat att ljud och ljus hade ingått, så hade ju det sammanlagda priset blivit ett helt annat, säger Sofia Westlund Englund.

I handlingarna står också att det i hyran ingår en tekniker till arbetet med ljud och ljus, samt garderobspersonal, foajépersonal och städpersonal. Samt biljettkassa en timme före föreställning. Inget av detta hade Sofia Westlund Englund någon aning om. Städningen skötte exempelvis dansföreningen, det vill säga till största del barnens föräldrar.

– Man ska man komma ihåg att det här handlar om en enkel ljud- och ljusanläggning. Jag tror inte man vill sätta upp en show enbart med den anläggningen, säger Katarina Kristoffersson.

Men om det nu är så att garderobspersonal och biljettkassa ingår i hyran, borde inte Sofia Westlund Englund ha informerats om att hon har de här möjligheterna? En ljudtekniker kanske kunde ha anmält sig och erbjudit sina tjänster?

– Jag vet ju inte vad som sades vid bokningstillfället, men om det är så att detta inte har kommunicerats så är det beklagligt, säger Katarina Kristoffersson. Sedan vet ju jag att Sofia exempelvis brukar vilja sköta biljetthanteringen själv.

Sofia Westlund Englund har tagit kontakt med sin jurist. Hon kommer att bestrida den del av fakturan hon anser vara oskälig.

– Enligt min jurist så har mitt bolag och Säffle kommun ett avtalat pris, i och med tidigare bokningar. Detta avtal gäller tills nya prisuppgifter lämnats. Och jag fick inte några nya prisuppgifter vid bokningstillfället och inga uppgifter om att avtalet skulle ha förändrats, säger hon.

”En tråklig historia”

Säffles kulturchef Katarina Kristoffersson beklagar den uppkomna situationen.

– Det är en väldigt tråkig historia, att vi måste bli oense på det här sättet. Vi har ju erkänt att vi brustit i kommunikation och att man vill dra det så här långt förstår jag inte, säger hon och suckar.

– Men jag har lämnat över ärendet till vår kommunjurist så att hon får titta på det. Vi vill förstås finna en lösning men det måste vara något som håller principiellt, inför framtiden. Så att vi inte agerar olika från gång till gång.

Danscenter Sofia Westlund i Åmål förlade sin vårshow på Medis i Säffle i våras, eftersom Karlbergsaulan i Åmål var upptagen. Sofia Westlund Englund bokade arenan för tre dagar och trodde att priset skulle bli några tusenlappar dyrare än sex år tidigare, när hon också hyrde tre dagar.

Men knappt 14 000 kronor 2009 hade växt till 36 000 kronor 2015 – en höjning med 157 procent.

Medger brister

– Jag har inga synpunkter att priset höjs eller att Säffle kommun ger rabatt till inhemska föreningar, men jag borde ha blivit informerad om att det blivit en så kraftig höjning, säger Sofia Westlund Englund.

Säffles kulturchef Katarina Kristoffersson har medgivit bristande kommunikation från kommunens sida. Samtidigt som hon påpekar att ingen förfrågan om pris gjorts från Sofia Westlund Englund, så medger Kristoffersson att ingen prisuppgift heller lämnats ut från kommunen.

Men hon säger också att det inte föranleder kommunen att göra någon prisjustering.

”Ännu mer förbannad”

Efter att mer noggrant kontrollerat uppgifterna, mejlade Katarina Kristoffersson på fredagen Sofia Westlund Englund ett dokument som visar att Danscenter Sofia Westlund Englund betalade gällande taxa 2008 och 2009 och den nya ”renodlade” taxan 2015.

”Det är också en rejäl hyreshöjning, men man har inkluderat ljud, ljus, städ osv”, står det i mejlet.

– När jag läste det blev jag ännu mer förbannad. Varför har ingen sagt det här? Jag bekostade själv ljud och ljus för 16 000 kronor. Om jag vetat att ljud och ljus hade ingått, så hade ju det sammanlagda priset blivit ett helt annat, säger Sofia Westlund Englund.

I handlingarna står också att det i hyran ingår en tekniker till arbetet med ljud och ljus, samt garderobspersonal, foajépersonal och städpersonal. Samt biljettkassa en timme före föreställning. Inget av detta hade Sofia Westlund Englund någon aning om. Städningen skötte exempelvis dansföreningen, det vill säga till största del barnens föräldrar.

– Man ska man komma ihåg att det här handlar om en enkel ljud- och ljusanläggning. Jag tror inte man vill sätta upp en show enbart med den anläggningen, säger Katarina Kristoffersson.

Men om det nu är så att garderobspersonal och biljettkassa ingår i hyran, borde inte Sofia Westlund Englund ha informerats om att hon har de här möjligheterna? En ljudtekniker kanske kunde ha anmält sig och erbjudit sina tjänster?

– Jag vet ju inte vad som sades vid bokningstillfället, men om det är så att detta inte har kommunicerats så är det beklagligt, säger Katarina Kristoffersson. Sedan vet ju jag att Sofia exempelvis brukar vilja sköta biljetthanteringen själv.

Sofia Westlund Englund har tagit kontakt med sin jurist. Hon kommer att bestrida den del av fakturan hon anser vara oskälig.

– Enligt min jurist så har mitt bolag och Säffle kommun ett avtalat pris, i och med tidigare bokningar. Detta avtal gäller tills nya prisuppgifter lämnats. Och jag fick inte några nya prisuppgifter vid bokningstillfället och inga uppgifter om att avtalet skulle ha förändrats, säger hon.

”En tråklig historia”

Säffles kulturchef Katarina Kristoffersson beklagar den uppkomna situationen.

– Det är en väldigt tråkig historia, att vi måste bli oense på det här sättet. Vi har ju erkänt att vi brustit i kommunikation och att man vill dra det så här långt förstår jag inte, säger hon och suckar.

– Men jag har lämnat över ärendet till vår kommunjurist så att hon får titta på det. Vi vill förstås finna en lösning men det måste vara något som håller principiellt, inför framtiden. Så att vi inte agerar olika från gång till gång.