2015-08-28 10:27

2015-08-28 10:27

Ökat antal fartkontroller i Dalsland

ÅMÅL

Under nästa vecka och under vecka 40 satsar polisen extra på fartkontroller i hela Fyrbodaldistriktet. Polisen kommer att stå där det körs fortast.

Regionala trafiksäkerhetsveckor kallas det när polisen satsar extra mycket på hastighetskontroller. Vecka 36 och vecka 40 är polisen ute extra mycket på vägarna.

– Trafikverket har givit oss förslag på sträckor där medelhastigheten är för hög, där det körs alldeles för fort. Där kommer vi att stå, säger biträdande insatschef Jenny Wester.

Bland annat kommer fem så kallade storkontroller att göras och två av insatserna kommer att göras under 24 timmar. Dock blir det ingen storkontroll på E45 i Åmåls kommun. Däremot kommer polisen i Åmål under samma veckor att genomföra regionala kontroller, på slumpvis utvalda tider och platser.

Räddar liv

Enligt beräkningar från Trafikverket skulle en sänkning av medelhastigheten med en kilometer i timmen spara drygt 15 liv per år.

Regionala trafiksäkerhetsveckor kallas det när polisen satsar extra mycket på hastighetskontroller. Vecka 36 och vecka 40 är polisen ute extra mycket på vägarna.

– Trafikverket har givit oss förslag på sträckor där medelhastigheten är för hög, där det körs alldeles för fort. Där kommer vi att stå, säger biträdande insatschef Jenny Wester.

Bland annat kommer fem så kallade storkontroller att göras och två av insatserna kommer att göras under 24 timmar. Dock blir det ingen storkontroll på E45 i Åmåls kommun. Däremot kommer polisen i Åmål under samma veckor att genomföra regionala kontroller, på slumpvis utvalda tider och platser.

Räddar liv

Enligt beräkningar från Trafikverket skulle en sänkning av medelhastigheten med en kilometer i timmen spara drygt 15 liv per år.