2015-08-28 18:47

2015-08-28 18:47

Kommunen får städa

ÅMÅL/FENGERSFORS: Skräphögar har växt till sig under sommaren

Vid badplatsen i Fengersfors ligger två stora skräphögar som växt till sig under sommaren och gamla soptippen i Åmål har olovandes börjat fyllas på. Ansvaret att städa ligger på markägaren, i båda fall Åmåls kommun.

Högarna i Fengersfors började fyllas på i våras och har under sommaren vuxit sig stora. På planen nära dansbanan vid sjön ligger två högar med trävirke, staket, köksinredning, möbler, madrasser och allsköns bråte. Skräpet har fyllts på allt eftersom.

– Jag tror att de har tänkt elda upp det, men det kommer att bli en otäck rök som kan sprida sig över samhället, säger en närboende som vill vara anonym.

Elda avfall kan räknas som miljöbrott, beroende på vad som eldas och var.

Oavsett vem som lagt skräpet där, hamnar ansvaret för att städa på markägaren, det vill säga Åmåls kommun.

– Någon har antagligen gjort det enkelt för sig och inte orkat köra till Östby. Det är tråkigt och känns onödigt att det ska gå skattemedel till att röja sånt här, säger Niklas Ekberg, gatuchef på teknik- och fritidsförvaltningen.

Även på gamla soptippen i Åmål, på mossen bakom järnvägsmuseet, har skräphögarna växt till sig. Där ligger rivningsavfall, ris och till och med en båt. Åmåls kommun äger även den marken, och har därmed ansvar för att städa. Men enligt uppgift hör kommunen även till dem som lämnat skräp där.

– Det har hänt tidigare att kommunen mellanlagrat skrymmande avfall där innan det förts vidare. För vår del ska det vara avslutat men jag vet inte om andra fortfarande gör så. I vilket fall som helst blir det kommunens ansvar att städa, säger Niklas Ekberg.

Högarna i Fengersfors började fyllas på i våras och har under sommaren vuxit sig stora. På planen nära dansbanan vid sjön ligger två högar med trävirke, staket, köksinredning, möbler, madrasser och allsköns bråte. Skräpet har fyllts på allt eftersom.

– Jag tror att de har tänkt elda upp det, men det kommer att bli en otäck rök som kan sprida sig över samhället, säger en närboende som vill vara anonym.

Elda avfall kan räknas som miljöbrott, beroende på vad som eldas och var.

Oavsett vem som lagt skräpet där, hamnar ansvaret för att städa på markägaren, det vill säga Åmåls kommun.

– Någon har antagligen gjort det enkelt för sig och inte orkat köra till Östby. Det är tråkigt och känns onödigt att det ska gå skattemedel till att röja sånt här, säger Niklas Ekberg, gatuchef på teknik- och fritidsförvaltningen.

Även på gamla soptippen i Åmål, på mossen bakom järnvägsmuseet, har skräphögarna växt till sig. Där ligger rivningsavfall, ris och till och med en båt. Åmåls kommun äger även den marken, och har därmed ansvar för att städa. Men enligt uppgift hör kommunen även till dem som lämnat skräp där.

– Det har hänt tidigare att kommunen mellanlagrat skrymmande avfall där innan det förts vidare. För vår del ska det vara avslutat men jag vet inte om andra fortfarande gör så. I vilket fall som helst blir det kommunens ansvar att städa, säger Niklas Ekberg.