2015-08-17 17:08

2015-08-17 17:08

En Åmålsbo från att vara 12 500 invånare

ÅMÅL: Kommunens befolkning fortsätter att öka

Åmåls kommuns befolkning fortsätter att öka. Under det senaste halvåret har Åmålsborna blivit 173 fler och endast en person saknas för att kommunen ska nå 12 500 invånare. Befolkningsantalet är tillbaka på samma nivå som för sju år sedan.

Det är invandringen som håller uppe Åmåls befolkningsökning. Åmåls kommun hade vid halvårsskiftet 173 invånare fler än vid nyår. Det är exakt lika många personer som flyttat till kommunen från utlandet under samma period.

Totalt har 501 personer flyttat till Åmål under första halvåret i år. Av dem kom 146 från en annan kommun i Västra Götaland, 182 från en kommun i övriga Sverige och alltså 173 från utlandet. Samtidigt flyttade 297 personer från Åmål. 94 valde att bosätta sig i en annan kommun i Västra Götaland, 182 någon annanstans i Sverige och 21 personer utomlands.

Ökade med 76 i fjol

Årets ökning är mer än dubbelt så stor som fjolårets under samma period. Under första halvåret 2014 ökade Åmål med 76 invånare. Även då var det invandringen som stod för ökningen och 86 personer flyttade hit från utlandet. Men den klart största inflyttningen, 156 personer, kom från övriga Sverige, alltså kommuner utanför det Västra Götaland.

Utan inflyttning skulle kommunen sakta men säkert krympa. Fram till den sista juni i år föddes det 55 barn i Åmåls kommun, men under samma tid avled 100 personer. Det är sex barn fler födda jämfört med 2014, men också 21 fler döda. Under 2014 dog ovanligt få personer i hela Sverige.

I åtta av tio kommuner i Sverige har befolkningen ökat under första halvåret i år. Mellerud har passerat 9 000 och ökar med 162 personer till 9 098 invånare, framför allt på grund av invandring. Bengtsfors ökar med 33 invånare till 9 589, Dals Ed med tolv personer till 4 776 och Färgelanda med 13 personer till 6 515.

Säffle kommun ökar med fem personer till 15 339 invånare. Jämfört med Åmål är inflyttningen markant lägre. 353 personer har flyttat till kommunen under första halvåret i år och 298 har flyttat därifrån. Av de 353 som flyttade till Säffle kom 88 personer från Värmland, 163 från övriga Sverige och 102 från utlandet.

Männen gick om i antal

Den största procentuella folkminskningen i Sverige har värmländska Storfors, som minskat med 67 personer till 4 039.

Sveriges folkmängd var vid halvårsskiftet 9 793 172 personer. Ända sedan befolkningsstatistikens början har kvinnorna varit i majoritet, men i mars i år var för första gången männen fler. Antalet invånare i landet har fortsatt öka, i första hand på grund av att det invandrat fler personer till Sverige än det flyttat härifrån, men också på grund av ett födelseöverskott.

Det är invandringen som håller uppe Åmåls befolkningsökning. Åmåls kommun hade vid halvårsskiftet 173 invånare fler än vid nyår. Det är exakt lika många personer som flyttat till kommunen från utlandet under samma period.

Totalt har 501 personer flyttat till Åmål under första halvåret i år. Av dem kom 146 från en annan kommun i Västra Götaland, 182 från en kommun i övriga Sverige och alltså 173 från utlandet. Samtidigt flyttade 297 personer från Åmål. 94 valde att bosätta sig i en annan kommun i Västra Götaland, 182 någon annanstans i Sverige och 21 personer utomlands.

Ökade med 76 i fjol

Årets ökning är mer än dubbelt så stor som fjolårets under samma period. Under första halvåret 2014 ökade Åmål med 76 invånare. Även då var det invandringen som stod för ökningen och 86 personer flyttade hit från utlandet. Men den klart största inflyttningen, 156 personer, kom från övriga Sverige, alltså kommuner utanför det Västra Götaland.

Utan inflyttning skulle kommunen sakta men säkert krympa. Fram till den sista juni i år föddes det 55 barn i Åmåls kommun, men under samma tid avled 100 personer. Det är sex barn fler födda jämfört med 2014, men också 21 fler döda. Under 2014 dog ovanligt få personer i hela Sverige.

I åtta av tio kommuner i Sverige har befolkningen ökat under första halvåret i år. Mellerud har passerat 9 000 och ökar med 162 personer till 9 098 invånare, framför allt på grund av invandring. Bengtsfors ökar med 33 invånare till 9 589, Dals Ed med tolv personer till 4 776 och Färgelanda med 13 personer till 6 515.

Säffle kommun ökar med fem personer till 15 339 invånare. Jämfört med Åmål är inflyttningen markant lägre. 353 personer har flyttat till kommunen under första halvåret i år och 298 har flyttat därifrån. Av de 353 som flyttade till Säffle kom 88 personer från Värmland, 163 från övriga Sverige och 102 från utlandet.

Männen gick om i antal

Den största procentuella folkminskningen i Sverige har värmländska Storfors, som minskat med 67 personer till 4 039.

Sveriges folkmängd var vid halvårsskiftet 9 793 172 personer. Ända sedan befolkningsstatistikens början har kvinnorna varit i majoritet, men i mars i år var för första gången männen fler. Antalet invånare i landet har fortsatt öka, i första hand på grund av att det invandrat fler personer till Sverige än det flyttat härifrån, men också på grund av ett födelseöverskott.