2015-08-14 10:37

2015-08-14 10:37

Ledningsarbeten stör trafiken

TÖSSE

Med början i nästa vecka och fyra veckor framåt kommer ledningsarbeten att pågå på Tössbovägen och på Solsätersvägen i Tösse.

Under perioden arbetet pågår, kommer trafik på dessa vägar att påverkas. Solsätersvägen från korsningen med Åkarevägen och norrut kommer att vara avstängd under byggnationstiden.

Ledningsomläggningen omfattar byte av befintliga vatten- och spillvattenledningar på sträckorna. Syftet med arbetet är primärt att åtgärda de problem med missfärgat vatten och dåligt tryck som orsakas av gamla vattenledningar i gjutjärn. Tekniken som kommer att användas kallas för spräckning. Den erbjuder möjligheten att ersätta gamla ledningar med motsvarande dimension som tidigare utan att behöva schakta upp hela ledningssträckan.

Tekniken användes för att framkomligheten i trafiken ska påverkas på minsta möjliga sätt.

Under perioden arbetet pågår, kommer trafik på dessa vägar att påverkas. Solsätersvägen från korsningen med Åkarevägen och norrut kommer att vara avstängd under byggnationstiden.

Ledningsomläggningen omfattar byte av befintliga vatten- och spillvattenledningar på sträckorna. Syftet med arbetet är primärt att åtgärda de problem med missfärgat vatten och dåligt tryck som orsakas av gamla vattenledningar i gjutjärn. Tekniken som kommer att användas kallas för spräckning. Den erbjuder möjligheten att ersätta gamla ledningar med motsvarande dimension som tidigare utan att behöva schakta upp hela ledningssträckan.

Tekniken användes för att framkomligheten i trafiken ska påverkas på minsta möjliga sätt.