2015-07-30 10:41

2015-07-30 10:41

Åsling vill se underlag för beslut om skatteflytt

ÅMÅL:”Det är en anständighetsfråga”

Centerpartisten Per Åsling, som engagerat sig mot Skatteverkets beslut att flytta Åmålskontoret till Karlstad, begär nu ett extramöte med verkets generaldirektör Ingemar Hansson.
Åsling är inte nöjd med det beslutsunderlag han hittills fått se.

Per Åsling (C), ordförande i riksdagens skatteutskott och ledamot i Skatteverkets insynsråd, har i dag skickat in en begäran till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Åsling vill ha ett extrainsatt insynsråd om nedläggningen av landsortskontoren, bland annat det i Åmål.

- Jag är inte nöjd med bristen på underlag. Vi är många som vill se underlaget och det räknar jag med att man kan lägga fram snarast möjligt, säger Per Åsling.

Per Åsling har vid två tidigare tillfällen kallat Ingemar Hansson till skatteutskottet. Bakgrunden är att Skatteverket är på väg att avveckla elva regionala landsortskontor – trots politiska beslut om att myndigheten ska beakta möjligheter till decentralisering.

"En anständighetsfråga"

Frågan om varför Skatteverket vill flytta kontoret i Åmål till Karlstad, har bland annat diskuterats i riksdagen.

- Jag kan inte se hur man uppnår decentralisering genom att centralisera till större orter och det är en anständighetsfråga att förklara det, säger Per Åsling i ett pressmededelande.

Därför begär han nu att Ingemar Hansson kallar till extra insynsråd för en genomgång av underlaget till nedläggningsbeslut.

- Rimligtvis tar man inte den här typen av allvarliga beslut utan en analys i botten. Det borde inte vara några konstigheter att lägga fram underlaget och förklara hur man tänk. Skattebetalarna bör ha rätt att få insyn i hur myndigheter arbetar, tar sina beslut och fullfölja de uppdrag regeringen ger dem, säger Per Åsling.

Per Åsling (C), ordförande i riksdagens skatteutskott och ledamot i Skatteverkets insynsråd, har i dag skickat in en begäran till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Åsling vill ha ett extrainsatt insynsråd om nedläggningen av landsortskontoren, bland annat det i Åmål.

- Jag är inte nöjd med bristen på underlag. Vi är många som vill se underlaget och det räknar jag med att man kan lägga fram snarast möjligt, säger Per Åsling.

Per Åsling har vid två tidigare tillfällen kallat Ingemar Hansson till skatteutskottet. Bakgrunden är att Skatteverket är på väg att avveckla elva regionala landsortskontor – trots politiska beslut om att myndigheten ska beakta möjligheter till decentralisering.

"En anständighetsfråga"

Frågan om varför Skatteverket vill flytta kontoret i Åmål till Karlstad, har bland annat diskuterats i riksdagen.

- Jag kan inte se hur man uppnår decentralisering genom att centralisera till större orter och det är en anständighetsfråga att förklara det, säger Per Åsling i ett pressmededelande.

Därför begär han nu att Ingemar Hansson kallar till extra insynsråd för en genomgång av underlaget till nedläggningsbeslut.

- Rimligtvis tar man inte den här typen av allvarliga beslut utan en analys i botten. Det borde inte vara några konstigheter att lägga fram underlaget och förklara hur man tänk. Skattebetalarna bör ha rätt att få insyn i hur myndigheter arbetar, tar sina beslut och fullfölja de uppdrag regeringen ger dem, säger Per Åsling.