2015-07-29 14:56

2015-07-30 07:07

Läkare utreds efter vårdmiss

ÅMÅL

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har avslutat ett ärende i Åmål sedan inspektionen utrett saken.

IVO anser att vårdgivaren har fullgjort sin anmälningsskyldighet och anser inte att det krävs några ytterligare åtgärder.

Däremot kommer IVO, med anledning av vårdgivarens anmälning av läkaren, att öppna ett nytt ärende för tillsyn av dennes yrkesutövning.

Bakgrunden är en lex Maria-anmälan om en vårdmiss i samband med en öronoperation. Trota att patienten klagade över smärta, avbröts inte behandlingen när vänster öra skulle sugas rent. Patienten avbjöde därefter en rengöring av höger öra.

Efteråt hade patienten fått kvarstående försämrad hörsel på vänster öra.

 

IVO anser att vårdgivaren har fullgjort sin anmälningsskyldighet och anser inte att det krävs några ytterligare åtgärder.

Däremot kommer IVO, med anledning av vårdgivarens anmälning av läkaren, att öppna ett nytt ärende för tillsyn av dennes yrkesutövning.

Bakgrunden är en lex Maria-anmälan om en vårdmiss i samband med en öronoperation. Trota att patienten klagade över smärta, avbröts inte behandlingen när vänster öra skulle sugas rent. Patienten avbjöde därefter en rengöring av höger öra.

Efteråt hade patienten fått kvarstående försämrad hörsel på vänster öra.