2015-07-28 06:00

2015-07-28 06:00

Åmål tappar i vindkraftligan

ÅMÅL: Sex vindkraftverk i kommunen

Åmål tappar i rankningen när antalet vindkraftverk räknas. Dals-Ed har en särställning i Dalsland, men inget nytt vindkraftverk byggdes i landskapet under 2014.

I Åmåls kommun fanns det vid utgången av 2014, sex vindkraftverk med en effekt om 5250 kilowatt (kW). Det placerar Åmål på plats 118 på den så kallade vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar Sveriges samtliga 290 kommuner.

Under 2014 togs inga ytterligare vindkraftverk i drift i Åmål och kommunen faller åtta placeringar från plats 110 vid utgången av 2013.

115 kommuner utan

Det fanns vid årsskiftet vindkraft i 175 kommuner, medan 115 kommuner ännu inte har någon vindkraft alls. Totalt fanns det 2 961 vindkraftverk i Sverige vid utgången av 2014

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera faktorer såsom vindförhållanden, yta och befolkningstäthet och avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun.

Om vindkraften i Åmål ställs i relation till kommunens totala yta inklusive sjö och hav så hamnar kommunen på plats 111.

Säffle ligger ännu sämre till än Åmål med totalt fyra verk med en effekt om 1935 kilowatt. Säffle har tappat från 128:e plats till plats 136 på vindfkraftrankingen. Av Dalslandskommunerna ligger Bengtsfors lägst på vindkraftrankingen med sin placering 252. Även Bengtsfors har sjunkit på rankingen.

Inget nytt verk

Dals-Ed är överlägset bäst i Dalsland på att utnyttja vindkraften med totalt 21 verk i gång vid utgången av 2014. Med en sammanlagt effekt av 48 300 kilowatt. Det placerar Ed på 32:a plats i landet. Då har kommunen ändå fallit från en tidigare 24:e plats. Om vindkraften i Dals-Ed ställs i relation till kommunens totala yta så hamnar kommunen på 19:e plats i Sverige.

Anmärkningsvärt är kanske att, enligt Svensk vindernegis statistik, har inget nytt vindkraftverks byggts i Dalsland (eller i Säffle) under 2014.

I Åmåls kommun fanns det vid utgången av 2014, sex vindkraftverk med en effekt om 5250 kilowatt (kW). Det placerar Åmål på plats 118 på den så kallade vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar Sveriges samtliga 290 kommuner.

Under 2014 togs inga ytterligare vindkraftverk i drift i Åmål och kommunen faller åtta placeringar från plats 110 vid utgången av 2013.

115 kommuner utan

Det fanns vid årsskiftet vindkraft i 175 kommuner, medan 115 kommuner ännu inte har någon vindkraft alls. Totalt fanns det 2 961 vindkraftverk i Sverige vid utgången av 2014

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera faktorer såsom vindförhållanden, yta och befolkningstäthet och avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun.

Om vindkraften i Åmål ställs i relation till kommunens totala yta inklusive sjö och hav så hamnar kommunen på plats 111.

Säffle ligger ännu sämre till än Åmål med totalt fyra verk med en effekt om 1935 kilowatt. Säffle har tappat från 128:e plats till plats 136 på vindfkraftrankingen. Av Dalslandskommunerna ligger Bengtsfors lägst på vindkraftrankingen med sin placering 252. Även Bengtsfors har sjunkit på rankingen.

Inget nytt verk

Dals-Ed är överlägset bäst i Dalsland på att utnyttja vindkraften med totalt 21 verk i gång vid utgången av 2014. Med en sammanlagt effekt av 48 300 kilowatt. Det placerar Ed på 32:a plats i landet. Då har kommunen ändå fallit från en tidigare 24:e plats. Om vindkraften i Dals-Ed ställs i relation till kommunens totala yta så hamnar kommunen på 19:e plats i Sverige.

Anmärkningsvärt är kanske att, enligt Svensk vindernegis statistik, har inget nytt vindkraftverks byggts i Dalsland (eller i Säffle) under 2014.