2015-07-24 16:29

2015-07-26 14:37

Per Enger får en kvarts miljon efter förlikning

ÅMÅL

Åmåls kommun och fastighetsbolaget Åkab har förlikats med fastighetsägaren Per Enger i tvisten i samband med ombyggnaden av kvarteret Kronan. Åkab betalar 250 000 kronor och ärendet går därmed inte till domstol.

– Jag tvingades till uppgörelsen för att överleva, säger Per Enger.

När byggföretaget Skanska, med kommunala bostadsbolaget Åkab som byggherre, genomförde markarbeten vid kvarteret Kronan i december 2013 uppstod sprickor i Per Engers 1700-talshus Söderbergsgården, som ligger strax intill. Det anser sig Per Enger ha bevis för.

Skanska anser att deras markarbeten inte kan ha orsakat skadorna. Problemet är att en ordentlig besiktning av huset gjordes först efter byggstart. Först efter att skadorna på huset ska ha uppkommit.

Tröttnade till slut

Per Enger försökte då en frivillig uppgörelse med Åkab men efter 13 månader hade inget hänt. I slutet av januari i år hade Per Enger tröttnat och beslutade sig för att stämma Åkab hos mark- och miljödomstolen på 363 000 kronor, plus advokats- och rättegångskostnader.

Men nu i sommar hände något. Åkab ville plötsligt ha en förlikning. Den 25 juni träffades Per Enger och Magnus Dalsbo med respektive advokat på mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Till slut nåddes en uppgörelse som säger att Åkab betalar 250 000 kronor mot att Per Enger drar tillbaka sin stämningsansökan.

Det blir ingen rättegång.

”Orkar inte stångas”

– Jag tänkte först inte gå med på det, för jag är säker på att jag hade vunnit i domstol. Men jag är 80 år och orkar inte stångas i kanske ett år till, säger Per Enger.

Enligt Per Enger har han förlorat 380 000 kronor i uteblivna hyresintäkter under tiden tvisten pågått. Dessutom har han haft utgifter under processen på 238 000 kronor.

– Jag har 125 000 kronor kvar att reparera huset för. Jag har förlorat sammanlagt 618 000 kronor på att Åkab inte kunde nå en uppgörelse med mig den 10 december 2013.

Är du nöjd med att det nu blev förlikning?

– Jag tvingades gå med på uppgörelsen för att överleva, säger Per Enger.

Åkabs vd Magnus Dalsbo har hela tiden hävdat att Åkab kommer att gå skadeslöst ur tvisten och hänvisat till Åkabs entreprenörsavtal med Skanska, som i sin tur hade en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget Zurich. Men Åkab är som byggherre ansvarig för att byggarbetet upppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Drabbar inte hyresgästerna

Provinstidningen har inte lyckats nå semestrande Åkabdirektören Magnus Dalsbo för en kommentar. Däremot Åkabs styrelseordförande Gunnar Kvamme:

– Jag kan faktiskt ge Enger rätt i sak när det gäller besiktningen. Mätningar skulle naturligtvis gjorts innan bygget drogs i gång, säger Gunnar Kvamme, som i övrigt inte vill uttala sig i ärendet i detalj.

– Men jag är glad över att det här ärendet nu är utagerat och att det inte kommer att drabba Åkab och Åkabs hyresgäster. Det är Åkab som står bakom förlikningen i egenskap av byggherre, men kostnaden tas av försäkringsbolaget och det är Skanska som betalar självrisken, säger Kvamme.

När byggföretaget Skanska, med kommunala bostadsbolaget Åkab som byggherre, genomförde markarbeten vid kvarteret Kronan i december 2013 uppstod sprickor i Per Engers 1700-talshus Söderbergsgården, som ligger strax intill. Det anser sig Per Enger ha bevis för.

Skanska anser att deras markarbeten inte kan ha orsakat skadorna. Problemet är att en ordentlig besiktning av huset gjordes först efter byggstart. Först efter att skadorna på huset ska ha uppkommit.

Tröttnade till slut

Per Enger försökte då en frivillig uppgörelse med Åkab men efter 13 månader hade inget hänt. I slutet av januari i år hade Per Enger tröttnat och beslutade sig för att stämma Åkab hos mark- och miljödomstolen på 363 000 kronor, plus advokats- och rättegångskostnader.

Men nu i sommar hände något. Åkab ville plötsligt ha en förlikning. Den 25 juni träffades Per Enger och Magnus Dalsbo med respektive advokat på mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Till slut nåddes en uppgörelse som säger att Åkab betalar 250 000 kronor mot att Per Enger drar tillbaka sin stämningsansökan.

Det blir ingen rättegång.

”Orkar inte stångas”

– Jag tänkte först inte gå med på det, för jag är säker på att jag hade vunnit i domstol. Men jag är 80 år och orkar inte stångas i kanske ett år till, säger Per Enger.

Enligt Per Enger har han förlorat 380 000 kronor i uteblivna hyresintäkter under tiden tvisten pågått. Dessutom har han haft utgifter under processen på 238 000 kronor.

– Jag har 125 000 kronor kvar att reparera huset för. Jag har förlorat sammanlagt 618 000 kronor på att Åkab inte kunde nå en uppgörelse med mig den 10 december 2013.

Är du nöjd med att det nu blev förlikning?

– Jag tvingades gå med på uppgörelsen för att överleva, säger Per Enger.

Åkabs vd Magnus Dalsbo har hela tiden hävdat att Åkab kommer att gå skadeslöst ur tvisten och hänvisat till Åkabs entreprenörsavtal med Skanska, som i sin tur hade en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget Zurich. Men Åkab är som byggherre ansvarig för att byggarbetet upppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Drabbar inte hyresgästerna

Provinstidningen har inte lyckats nå semestrande Åkabdirektören Magnus Dalsbo för en kommentar. Däremot Åkabs styrelseordförande Gunnar Kvamme:

– Jag kan faktiskt ge Enger rätt i sak när det gäller besiktningen. Mätningar skulle naturligtvis gjorts innan bygget drogs i gång, säger Gunnar Kvamme, som i övrigt inte vill uttala sig i ärendet i detalj.

– Men jag är glad över att det här ärendet nu är utagerat och att det inte kommer att drabba Åkab och Åkabs hyresgäster. Det är Åkab som står bakom förlikningen i egenskap av byggherre, men kostnaden tas av försäkringsbolaget och det är Skanska som betalar självrisken, säger Kvamme.

Detta har hänt

2 december 2013: Markarbeten inleddes i kvarteret Kronan, där Åkab byggt en fastighet med lägenher, samt renovrat ytterligare en byggnad.

3 december: Per Enger, som äger 1700-talsbyggnaden Söderbergsgården strax intill, kontaktas av Åkab och en besiktningav festigheten planeras.

4 december: Per Enger stoppar bygget vid Kronan, i avvaktan på besiktningen. Han har fått rapporter om att hela Söderbegsgården gungat.

6 december: En första besktning av fastigheten görs.

10 december: Enger kontaktar Åkab för att försöka nå en frivillig uppgörelse om ersättning. Enligt Enger bildades sprickor i fastigheten, när markarbetena gjordes den 4 december.

Januari 2015: Per Enger stämmer Åkab inför mark- och miljödomstolen på 363 000 kronor, för att byggarbetet orsakat skador på hans hus.

25 juni 2015: Parterna träffas och når en uppgörelse.