2015-07-19 20:15

2015-07-19 20:15

Ostindiefararen fick en fin resa in till Åmål

ÅMÅL

Götheborg hade sällskap av ett 60-tal småbåtar när hon kom till Åmålsviken på söndagen. Tre dagar i Åmåls djuphamn avslutar ostindiefararens besök i Vänern. Se skeppet anlöpa sin femte och sista anhalt på turnén.