2015-07-16 09:18

2015-07-16 09:18

Historier om Sydostasien och Madagaskar

OSTINDIEFARAREN: Reseberättelser från 1700-talet

Det var efter en av ostindiefararnas resor som den första svenska reseskildringen publicerades. Nu går den att återfinna i Carina Lidströms bok.

Berättelser om resor och upptäcktsfärder är något som lockar både lyssnare och läsare. Det ligger en fascination i att få reda på vad som händer bortanför verkligheten man själv lever i. Trots genrens popularitet finns det få reseberättelser av svenska författare.

För att ge en översiktlig bild av de svenska reseberättarna som gjorde sig kända under 1700-talet, har Carina Lidström skrivit boken ”Berättare på resa, svenska resenärers reseberättelser 1667-1829”. I den återger hon vilka det var som reste och skrev under tidsperioden, vilken typ av reseberättelser som publicerades och vilka former de tog sig.

Första reseberättelsen

Boken börjar med att berätta om Nils Matson Kiöpings resor och reseberättelser. Under olika befattningar jobbade han för det holländska Ostindiska kompaniet på 1600-talet och deltog på en åtta år lång äventyrsresa. Resan inbegrep länder som Sydostasien, Kina och Madagaskar. Kiöpings berättelse trycktes 1667 och räknas därmed som Sveriges första reseberättelse.

Efter Nils Matson Kiöping återges cirka 70 reseberättare, däribland Carl von Linné, Johan Bilberg och Anders Bergman. Boken avslutas med den första kvinnliga reseberättaren, Maria Lindeberg som publicerade sin skrift 1829.

Berättelser om resor och upptäcktsfärder är något som lockar både lyssnare och läsare. Det ligger en fascination i att få reda på vad som händer bortanför verkligheten man själv lever i. Trots genrens popularitet finns det få reseberättelser av svenska författare.

För att ge en översiktlig bild av de svenska reseberättarna som gjorde sig kända under 1700-talet, har Carina Lidström skrivit boken ”Berättare på resa, svenska resenärers reseberättelser 1667-1829”. I den återger hon vilka det var som reste och skrev under tidsperioden, vilken typ av reseberättelser som publicerades och vilka former de tog sig.

Första reseberättelsen

Boken börjar med att berätta om Nils Matson Kiöpings resor och reseberättelser. Under olika befattningar jobbade han för det holländska Ostindiska kompaniet på 1600-talet och deltog på en åtta år lång äventyrsresa. Resan inbegrep länder som Sydostasien, Kina och Madagaskar. Kiöpings berättelse trycktes 1667 och räknas därmed som Sveriges första reseberättelse.

Efter Nils Matson Kiöping återges cirka 70 reseberättare, däribland Carl von Linné, Johan Bilberg och Anders Bergman. Boken avslutas med den första kvinnliga reseberättaren, Maria Lindeberg som publicerade sin skrift 1829.