2015-07-15 18:10

2015-07-16 09:39

I Åmål ökar rutavdragen kraftigt

ÅMÅL

I Åmåls kommun ökade antalet rutköpare med 25 procent under första halvåret 2015, jämfört med samma period året innan. Därmed ökar Åmål mest i hela Dalsland när det gäller rutavdrag.

Antalet rut-öpare ökar i 232 av landets 290 kommuner. Det visar ny statistik från Skatteverket.

Fler svenskar än någonsin gör rutavdrag. Under årets första sex månader gjorde 449 558 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året.

I Åmåls kommun var ökningen av antalet nya rut-köpare klart större, 25 procent. Därmed toppar Åmål Dalslandsligan. Bengtsfors är inte långt efter. Där är ökningen 24 procent.

Skillnaden är stor

Men skillnaden är stor mellan kommunerna. På övriga orter i Dalsland minskar rutavdragen: I Dals Ed med 5 procent, i Färgelanda med 11 procent och i Mellerud med hela 25 procent.

Den största ökningen av rutavdraget sker annars numera på landsbygden.

Anmärkningsvärt är att stora delar av Västra Götaland ligger högt, i alla fall om man jämför med Värmlands län. I Säffle, till exempel, är ökningen bara fyra procent.

Antalet rut-öpare ökar i 232 av landets 290 kommuner. Det visar ny statistik från Skatteverket.

Fler svenskar än någonsin gör rutavdrag. Under årets första sex månader gjorde 449 558 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året.

I Åmåls kommun var ökningen av antalet nya rut-köpare klart större, 25 procent. Därmed toppar Åmål Dalslandsligan. Bengtsfors är inte långt efter. Där är ökningen 24 procent.

Skillnaden är stor

Men skillnaden är stor mellan kommunerna. På övriga orter i Dalsland minskar rutavdragen: I Dals Ed med 5 procent, i Färgelanda med 11 procent och i Mellerud med hela 25 procent.

Den största ökningen av rutavdraget sker annars numera på landsbygden.

Anmärkningsvärt är att stora delar av Västra Götaland ligger högt, i alla fall om man jämför med Värmlands län. I Säffle, till exempel, är ökningen bara fyra procent.