2015-07-09 16:58

2015-07-09 16:58

Tössebo får böta för olovlig körning

ÅMÅL

En Tössebo ska böta 50 dagsböter à 250 kronor för grov olovlig körning. Han stoppades på E45 i höjd med Hanebol när han körde bil, trots att han blivit av med körkortet. Åklagarkammaren i Uddevalla har utfärdat ett strafföreläggande.

En Tössebo ska böta 50 dagsböter à 250 kronor för grov olovlig körning. Han stoppades på E45 i höjd med Hanebol när han körde bil, trots att han blivit av med körkortet. Åklagarkammaren i Uddevalla har utfärdat ett strafföreläggande.