2015-07-07 06:00

2015-07-07 06:00

Banteknikerutbildning blir kvar och utökas

ÅMÅL: Nio av tio fick jobb i första kullen

Nio av tio elever fick jobb direkt i första kullen av bantekniker på vuxenutbildningen. Nu permanentar Åmåls kommun utbildningen och är beredd att utöka, med fler platser och en ny inriktning för signaltekniker.

Banteknikerutbildningen infördes på försök på vuxenutbildningen i Åmål i höstas. Engagerade lärare tog initiativet, dels för att de såg ett behov i branschen av kunnig arbetskraft, dels för att till fullo kunna utnyttja kompetensen hos yrkeslärarna på Karlberg när antalet sökande varit lågt på industriprogrammet.

I samarbete med Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng, där eleverna haft mycket av sin praktik, utbildades en första kull på tio personer. Nio av dem fick jobb direkt, medan den tionde valde att läsa vidare. Sex elever fick anställning i samma Borlängeföretag.

Försöket ses som så lyckat att kommunstyrelsen i Åmål beslutat att permanenta utbildningen, och även att utöka den, med fler platser och med ytterligare en inriktning, för signaltekniker.

Förutsättningen är dock att vuxenutbildningen lyckas sälja tillräckligt många platser till elever från andra kommuner, så att de ekonomiska kalkylerna går ihop. Hälften av platserna ska vara sålda för att kommunen ska dra igång. I slutet av augusti ska skolledningen rapportera tillbaka hur många elever det blir till kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott.

– Vi har avvaktat beslutet, men jobbar som om vi skulle få alla platserna, så vi är förberedda. Vi räknar ändå inte med att starta utbildningen förrän i oktober, säger vuxenutbildningens rektor Annica Larsson.

Klara på våren

Planen är att följa ungefär samma upplägg som förra gången, där eleverna varvar teori och praktik, och sedan är klara på våren, lagom till rallarsäsongen drar i gång på allvar.

– Eleverna som gått utbildningen skickar bilder mitt i nätterna från när de är ute och jobbar och tackar. Jag blir alldeles varm i hjärtat. De är duktiga marknadsförare för oss de som är ute, säger Annica Larsson.

Diskussioner förs också inom yrkesvux i Dalsland och Säffle om att starta en plåtslagarutbildning i Bengtsfors, ett annat bristyrke. Ett problem där är dock att det även är ont om lärare.

Banteknikerutbildningen infördes på försök på vuxenutbildningen i Åmål i höstas. Engagerade lärare tog initiativet, dels för att de såg ett behov i branschen av kunnig arbetskraft, dels för att till fullo kunna utnyttja kompetensen hos yrkeslärarna på Karlberg när antalet sökande varit lågt på industriprogrammet.

I samarbete med Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng, där eleverna haft mycket av sin praktik, utbildades en första kull på tio personer. Nio av dem fick jobb direkt, medan den tionde valde att läsa vidare. Sex elever fick anställning i samma Borlängeföretag.

Försöket ses som så lyckat att kommunstyrelsen i Åmål beslutat att permanenta utbildningen, och även att utöka den, med fler platser och med ytterligare en inriktning, för signaltekniker.

Förutsättningen är dock att vuxenutbildningen lyckas sälja tillräckligt många platser till elever från andra kommuner, så att de ekonomiska kalkylerna går ihop. Hälften av platserna ska vara sålda för att kommunen ska dra igång. I slutet av augusti ska skolledningen rapportera tillbaka hur många elever det blir till kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott.

– Vi har avvaktat beslutet, men jobbar som om vi skulle få alla platserna, så vi är förberedda. Vi räknar ändå inte med att starta utbildningen förrän i oktober, säger vuxenutbildningens rektor Annica Larsson.

Klara på våren

Planen är att följa ungefär samma upplägg som förra gången, där eleverna varvar teori och praktik, och sedan är klara på våren, lagom till rallarsäsongen drar i gång på allvar.

– Eleverna som gått utbildningen skickar bilder mitt i nätterna från när de är ute och jobbar och tackar. Jag blir alldeles varm i hjärtat. De är duktiga marknadsförare för oss de som är ute, säger Annica Larsson.

Diskussioner förs också inom yrkesvux i Dalsland och Säffle om att starta en plåtslagarutbildning i Bengtsfors, ett annat bristyrke. Ett problem där är dock att det även är ont om lärare.