2015-06-30 10:53

2015-06-30 10:53

Västtrafik skrämde pendlarna

DALSLAND: Morgontåget framme i Göteborg samma tid som förut

Morgontåget mellan Säffle och Göteborg kommer inte att senareläggas, men det blir ett byte i Trollhättan. Västtrafik skrämde upp pendlarna genom att skicka ut fel beslutsunderlag som pressmeddelande.

Det första morgontåget till Göteborg är viktigt för många pendlare och en halvtimmes senare avgång har avgörande betydelse. Det var därför kommunalråden i Dalslandskommunerna och Säffle gemensamt protesterade kraftfullt mot Västtrafiks förslag att tåg 13297 skulle vara framme i Göteborg klockan 7.45 i stället för 7.15.

Kommunernas protest fick genomslagskraft. Det blev en kompromiss där tågets avgång blir fem minuter tidigare, klockan 5.25 från Säffle, och med ett byte i Trollhättan går det att komma fram till Göteborg klockan 7.15 även nästa år.

Fel version

Men i det pressmeddelande som Västtrafik skickade ut i måndags, efter att styrelsen på fredagen fastslagit trafikplanen, hade fel version av beslutsunderlaget bifogats. Ett av felen gällde just tidtabellen för Säffletåget, där det stoppade ursprungsförslaget stod angivet i stället för den beslutade kompromissen.

– Vi har haft en rad dialogmöten, där vi till slut var överens. Så det hade varit konstigt om Västtrafik skulle ha ändrat sig, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Trafiken från Uddevalla

Anledningen till att tåget inte kan gå som tidigare, är att tidtabellen mellan Uddevalla och Göteborg ändras och det påverkar trafiken som kommer norrifrån eftersom spåret är tätt trafikerat mellan Trollhättan och Göteborg.

– Det är klart att det hade varit bättre med direkttåg på morgonen, men den här kompromissen med ett byte i Trollhättan känns acceptabel, säger Michael Karlsson (S).

Åmåls kommun har också haft önskemål om att bussarnas tidtabell på helgerna på linje 775 mellan Åmål och Bengtsfors/Ed skulle justeras efter tågtidtabellen, liksom att närtrafikens tidsintervall skulle anpassas efter regiontrafiken. Där kommer Västtrafik och bussbolaget att se över möjligheterna, men inget är bestämt.

Det första morgontåget till Göteborg är viktigt för många pendlare och en halvtimmes senare avgång har avgörande betydelse. Det var därför kommunalråden i Dalslandskommunerna och Säffle gemensamt protesterade kraftfullt mot Västtrafiks förslag att tåg 13297 skulle vara framme i Göteborg klockan 7.45 i stället för 7.15.

Kommunernas protest fick genomslagskraft. Det blev en kompromiss där tågets avgång blir fem minuter tidigare, klockan 5.25 från Säffle, och med ett byte i Trollhättan går det att komma fram till Göteborg klockan 7.15 även nästa år.

Fel version

Men i det pressmeddelande som Västtrafik skickade ut i måndags, efter att styrelsen på fredagen fastslagit trafikplanen, hade fel version av beslutsunderlaget bifogats. Ett av felen gällde just tidtabellen för Säffletåget, där det stoppade ursprungsförslaget stod angivet i stället för den beslutade kompromissen.

– Vi har haft en rad dialogmöten, där vi till slut var överens. Så det hade varit konstigt om Västtrafik skulle ha ändrat sig, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Trafiken från Uddevalla

Anledningen till att tåget inte kan gå som tidigare, är att tidtabellen mellan Uddevalla och Göteborg ändras och det påverkar trafiken som kommer norrifrån eftersom spåret är tätt trafikerat mellan Trollhättan och Göteborg.

– Det är klart att det hade varit bättre med direkttåg på morgonen, men den här kompromissen med ett byte i Trollhättan känns acceptabel, säger Michael Karlsson (S).

Åmåls kommun har också haft önskemål om att bussarnas tidtabell på helgerna på linje 775 mellan Åmål och Bengtsfors/Ed skulle justeras efter tågtidtabellen, liksom att närtrafikens tidsintervall skulle anpassas efter regiontrafiken. Där kommer Västtrafik och bussbolaget att se över möjligheterna, men inget är bestämt.