2015-06-24 20:21

2015-06-25 15:29

Budgetdebatten i Päronsalen kom av sig

ÅMÅL: Huvudförslagen var redan med

Eftersom majoriteten redan inkluderat stora delar av oppositionens skuggbudget, kom debatten i fullmäktige av sig. Många var överens om mycket. Men Socialdemokraternas utlovade skattesänkning efterfrågades på nytt av flera.

Sven Callenberg (C) kallade budgeten för acceptabel, men tog i budgetdebatten framför allt upp satsningar för att öka kommunens intäkter, i första hand satsningar på näringslivspolitiken. Han tycker att politiker alltid ska ha i åminne att det som betalar den gemensamma välfärden är lönsamma företag och efterlyste en större förståelse för företagarnas situation.

– Om du får en order, måste du snabbt kunna expandera. Om du inte snabbt kan få tillstånd, så går ordern till någon annan. Vi måste våga tänja på det byråkratiska regelverket för att kunna gå framåt, säger han.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) ser däremot ingen motsättning mellan majoritetens och Centerns syn på näringslivspolitik.

– Jag vet att förvaltningen jobbar hårt med att korta handläggningstiderna och inom lagens råmärken kan man också ge råd.

Även Christer Törnell (KD) trodde att partierna i grunden har samma syn på vikten av näringslivet.

– Det största hotet vi har vid sidan av att vi inte har företagsetableringar är arbetslösheten. Vi ser ärvd arbetslöshet, med flera generationers utanförskap. Det är det största hotet mot all välfärd. Det uppstår farliga subkulturer. Hur bryter vi det?

Sänka skatten

Såväl Jan-Eric Thorin (FP) som Anne Sörqvist (C) efterlyste Socialdemokraterna utlovade skattesänkning, och tycker det saknas en plan för hur partiet tänker uppfylla sitt vallöfte från 2010 om att skattehöjningen var ett lån.

Michael Karlsson (S) menade att partiet inte alls övergett skattesänkningen, och att den kommer att ske så snart budgeten blir tillräckligt stabil:

– Vi vill inte ha högre skattetryck än nödvändigt, men som det är nu skulle kvalitén i verksamheterna bli lidande.

Vill rusta campingen

Ulla Berne (M) var mer tveksam till majoritetens budget än Centern. Hon höll inte med kommunalrådet Michael Karlssons (S) beskrivning om att det var en återhållsam budget som lades fram, utan skulle vilja ha ännu mer fokusering på kärnverksamheten och då inte minst lägga undan pengar för ett kommande skolbygge.

Moderaterna ifrågasätter kraftigt kommunens köp av Seaside och Ulla Berne skulle till exempel vilja se att pengarna användes till att rusta Örnäs campingplats, för att kommunen sedan skulle kunna sälja campingen till ett acceptabelt pris.

Behöriga lärare

Jan-Eric Thorin (FP) tyckte det hedrade majoriteten att den tagit åt sig Alliansens förslag. Han lyfte också fram det nödvändiga att skolan har tillgång till lärare med specialkompetens för de mest utsatta och betonade vikten av att prioritera Karlbergsgymnasiet och att arbeta för att alla lärare i kommunen ska vara behöriga.

– Vård- och omsorgsnämnden har satt in resurser för hemvården och hemsjukvården, vilket är glädjande, men vi vill ha en gedigen uppföljning, så vi inte behöver sätta in mer pengar, säger Jan-Eric Thorin.

Flera av Folkpartiets tidigare förslag nämndes, som att få en tydligare ekonomisk redovisning av teknik- och fritidsnämnden. Jan-Eric Thorin tycker också att kommunens plan för klimat- och miljöarbetet borde ha fått genomslag i budgeten.

Kommit igång

Michael Karlsson (S) beklagade att det miljöstrategiska arbetet blivit försenat, framför allt för att miljökontoret varit hårt ansträngt personalmässigt.

– Men äntligen har vi anställt en miljöstrateg och kommit i gång med den miljöstrategiska planen. Arbetet påbörjas redan nu.

Christer Törnell (KD) bidrog till debatten med en egen analys av kommunens styrkor, möjligheter, svagheter och hot. Han såg det som en styrka att majoriteten lyft in förslaget om större satsningar på personalen i budgeten.

– Det är stark konkurrens om personalen. Åmål får svårt att hävda sig om vi inte satsar på personalens löner och på kompetensutveckling.

Förebyggande arbete

Anne Sörqvist (C) lyfte fram det förebyggande arbetet som ett sätt att sänka kommunens kostnader. Hon vill att kommunen ska satsa på tidiga insatser för att motverka exempelvis ungdomars arbetslöshet och för att förbättra äldres hälsa.

Tomas Lindström (–) efterlyste ett kristänkande hos sina kollegor i fullmäktige. Han tycker att för mycket pengar sprids på olika småsaker, som att bygga ny parkering och rondeller, och skulle hellre se satsningar mot arbetslösheten, för att få hit företag och för att främja den lokala handeln.

– Turismen är det sista vi har att satsa på, och vad gör vi då, stänger vandrarhemmet. Sen när folk försöker satsa stoppar vi dem i bygg- och miljönämnden.

Därutöver hoppades han att hemtjänsten nu fått tillräckligt med pengar så att personalen slipper slita ont.

Ewa Arvidsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, uppskattar att alla partier är överens om att det behövs personalsatsningar. Förutom vårdpersonalens betydelse, så vill hon lyfta fram socialarbetarna.

– Men det är svårt att få personal överhuvudtaget, för alla kommuner, så det är inte säkert att det räcker med mer pengar.

Sven Callenberg (C) kallade budgeten för acceptabel, men tog i budgetdebatten framför allt upp satsningar för att öka kommunens intäkter, i första hand satsningar på näringslivspolitiken. Han tycker att politiker alltid ska ha i åminne att det som betalar den gemensamma välfärden är lönsamma företag och efterlyste en större förståelse för företagarnas situation.

– Om du får en order, måste du snabbt kunna expandera. Om du inte snabbt kan få tillstånd, så går ordern till någon annan. Vi måste våga tänja på det byråkratiska regelverket för att kunna gå framåt, säger han.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) ser däremot ingen motsättning mellan majoritetens och Centerns syn på näringslivspolitik.

– Jag vet att förvaltningen jobbar hårt med att korta handläggningstiderna och inom lagens råmärken kan man också ge råd.

Även Christer Törnell (KD) trodde att partierna i grunden har samma syn på vikten av näringslivet.

– Det största hotet vi har vid sidan av att vi inte har företagsetableringar är arbetslösheten. Vi ser ärvd arbetslöshet, med flera generationers utanförskap. Det är det största hotet mot all välfärd. Det uppstår farliga subkulturer. Hur bryter vi det?

Sänka skatten

Såväl Jan-Eric Thorin (FP) som Anne Sörqvist (C) efterlyste Socialdemokraterna utlovade skattesänkning, och tycker det saknas en plan för hur partiet tänker uppfylla sitt vallöfte från 2010 om att skattehöjningen var ett lån.

Michael Karlsson (S) menade att partiet inte alls övergett skattesänkningen, och att den kommer att ske så snart budgeten blir tillräckligt stabil:

– Vi vill inte ha högre skattetryck än nödvändigt, men som det är nu skulle kvalitén i verksamheterna bli lidande.

Vill rusta campingen

Ulla Berne (M) var mer tveksam till majoritetens budget än Centern. Hon höll inte med kommunalrådet Michael Karlssons (S) beskrivning om att det var en återhållsam budget som lades fram, utan skulle vilja ha ännu mer fokusering på kärnverksamheten och då inte minst lägga undan pengar för ett kommande skolbygge.

Moderaterna ifrågasätter kraftigt kommunens köp av Seaside och Ulla Berne skulle till exempel vilja se att pengarna användes till att rusta Örnäs campingplats, för att kommunen sedan skulle kunna sälja campingen till ett acceptabelt pris.

Behöriga lärare

Jan-Eric Thorin (FP) tyckte det hedrade majoriteten att den tagit åt sig Alliansens förslag. Han lyfte också fram det nödvändiga att skolan har tillgång till lärare med specialkompetens för de mest utsatta och betonade vikten av att prioritera Karlbergsgymnasiet och att arbeta för att alla lärare i kommunen ska vara behöriga.

– Vård- och omsorgsnämnden har satt in resurser för hemvården och hemsjukvården, vilket är glädjande, men vi vill ha en gedigen uppföljning, så vi inte behöver sätta in mer pengar, säger Jan-Eric Thorin.

Flera av Folkpartiets tidigare förslag nämndes, som att få en tydligare ekonomisk redovisning av teknik- och fritidsnämnden. Jan-Eric Thorin tycker också att kommunens plan för klimat- och miljöarbetet borde ha fått genomslag i budgeten.

Kommit igång

Michael Karlsson (S) beklagade att det miljöstrategiska arbetet blivit försenat, framför allt för att miljökontoret varit hårt ansträngt personalmässigt.

– Men äntligen har vi anställt en miljöstrateg och kommit i gång med den miljöstrategiska planen. Arbetet påbörjas redan nu.

Christer Törnell (KD) bidrog till debatten med en egen analys av kommunens styrkor, möjligheter, svagheter och hot. Han såg det som en styrka att majoriteten lyft in förslaget om större satsningar på personalen i budgeten.

– Det är stark konkurrens om personalen. Åmål får svårt att hävda sig om vi inte satsar på personalens löner och på kompetensutveckling.

Förebyggande arbete

Anne Sörqvist (C) lyfte fram det förebyggande arbetet som ett sätt att sänka kommunens kostnader. Hon vill att kommunen ska satsa på tidiga insatser för att motverka exempelvis ungdomars arbetslöshet och för att förbättra äldres hälsa.

Tomas Lindström (–) efterlyste ett kristänkande hos sina kollegor i fullmäktige. Han tycker att för mycket pengar sprids på olika småsaker, som att bygga ny parkering och rondeller, och skulle hellre se satsningar mot arbetslösheten, för att få hit företag och för att främja den lokala handeln.

– Turismen är det sista vi har att satsa på, och vad gör vi då, stänger vandrarhemmet. Sen när folk försöker satsa stoppar vi dem i bygg- och miljönämnden.

Därutöver hoppades han att hemtjänsten nu fått tillräckligt med pengar så att personalen slipper slita ont.

Ewa Arvidsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, uppskattar att alla partier är överens om att det behövs personalsatsningar. Förutom vårdpersonalens betydelse, så vill hon lyfta fram socialarbetarna.

– Men det är svårt att få personal överhuvudtaget, för alla kommuner, så det är inte säkert att det räcker med mer pengar.