2015-06-18 09:14

2015-06-18 09:14

Bättre vandring i Verkån

FRÖSKOG: Vattenhinder togs bort – gynnar öring och musslor

Ett vandringshinder för fiskar har blivit bortbyggt i Fröskog. Förhoppningsvis leder insatsen till en stärkt öringstam i Ärrsjön och ett ökat antal flodpärlmusslor i Verkån.
– Vi försöker sammanföra arterna, säger biologen Thomas Jansson.

Det var i måndags som Verkån fick en ny, lättklättrad vattentröskel för öring. Sten för sten lades ovanpå varandra framför den gamla kraftdammen vid Riperud, cirka 200 meter från utloppet i Ärrsjön. Därefter drogs det en ny fåra.

– Tidigare tog det stopp för öringen här. Men nu, när vattnet kommer att ledas runt hindret, tror vi att de kan gå ytterligare 600–700 meter, säger Thomas Jansson, som arbetar för Hushållningssällskapet Värmland.

Bakom projektet står även Ärrsjöns fiskevårdsförening och länsstyrelsen i Västra Götaland, som finansierar projektet. Slutnotan väntas landa någonstans kring 100 000 kronor.

Behöver varandra

Syftet med bygget är dels att öka öringproduktionen i Ärrsjön, dels att rädda flodpärlmusslan. Sådana finns det en hel del av i Verkån, men de flesta ligger dessvärre på ”fel” sida av dammen, åtminstone sett ur en biologs perspektiv.

– Flodpärlmusslan måste ha öringyngel för att kunna fullfölja sin reproduktionscykel, säger Thomas Jansson.

Om bygget fungerar som det ska kommer Verkån att bli rena babykammaren framöver. Mer lekutrymme för öringar innebär fler ädelfiskar att fånga i Ärrsjön, vilket kan gynna den lokala turismen. Däremot lär det dröja innan någon märker av föryngringen bland musslorna.

– Det är en knepig art att följa, eftersom den växer så långsamt. När en individ har blivit 15 centimeter i diameter, då är den kanske 15 år gammal. Och när de är mindre än så, ligger de oftast nedgrävda i gruset, säger Thomas Jansson.

Kan bli 280 år gamla

Flera av dagens flodmusslor i Verkån fanns förmodligen på plats redan långt innan kraftdammen byggdes. Därmed kan det ha gått över 100 år sedan vissa individer senast hade möjlighet att föröka sig.

– Det är tack vare sin komplicerade natur som musslorna kan bli upp till 280 år gamla, säger Thomas Jansson.

Han och Hushållningssällskapet hoppas att bygget i Fröskog ska kunna användas som referensmaterial inför framtida projekt i samma anda.

– Det kommer att ske en utvärdering, men den får göras i höst, säger han.

Det var i måndags som Verkån fick en ny, lättklättrad vattentröskel för öring. Sten för sten lades ovanpå varandra framför den gamla kraftdammen vid Riperud, cirka 200 meter från utloppet i Ärrsjön. Därefter drogs det en ny fåra.

– Tidigare tog det stopp för öringen här. Men nu, när vattnet kommer att ledas runt hindret, tror vi att de kan gå ytterligare 600–700 meter, säger Thomas Jansson, som arbetar för Hushållningssällskapet Värmland.

Bakom projektet står även Ärrsjöns fiskevårdsförening och länsstyrelsen i Västra Götaland, som finansierar projektet. Slutnotan väntas landa någonstans kring 100 000 kronor.

Behöver varandra

Syftet med bygget är dels att öka öringproduktionen i Ärrsjön, dels att rädda flodpärlmusslan. Sådana finns det en hel del av i Verkån, men de flesta ligger dessvärre på ”fel” sida av dammen, åtminstone sett ur en biologs perspektiv.

– Flodpärlmusslan måste ha öringyngel för att kunna fullfölja sin reproduktionscykel, säger Thomas Jansson.

Om bygget fungerar som det ska kommer Verkån att bli rena babykammaren framöver. Mer lekutrymme för öringar innebär fler ädelfiskar att fånga i Ärrsjön, vilket kan gynna den lokala turismen. Däremot lär det dröja innan någon märker av föryngringen bland musslorna.

– Det är en knepig art att följa, eftersom den växer så långsamt. När en individ har blivit 15 centimeter i diameter, då är den kanske 15 år gammal. Och när de är mindre än så, ligger de oftast nedgrävda i gruset, säger Thomas Jansson.

Kan bli 280 år gamla

Flera av dagens flodmusslor i Verkån fanns förmodligen på plats redan långt innan kraftdammen byggdes. Därmed kan det ha gått över 100 år sedan vissa individer senast hade möjlighet att föröka sig.

– Det är tack vare sin komplicerade natur som musslorna kan bli upp till 280 år gamla, säger Thomas Jansson.

Han och Hushållningssällskapet hoppas att bygget i Fröskog ska kunna användas som referensmaterial inför framtida projekt i samma anda.

– Det kommer att ske en utvärdering, men den får göras i höst, säger han.