2015-06-17 09:19

2015-06-17 09:24

"Nedläggningen kan inte genomföras"

ÅMÅL: Skatteverkets generaldirektör kallad till skatteutskottet

Skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) har kallat till ett extrainsatt utskottsmöte för att höra Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Han anser att Skatteverkets flytt av kontoren i Åmål och Mora strider mot politiska beslut som uppmanar myndigheten till decentralisering.

Skatteutskottets ordförande Per Åsling hänvisar till en proposition från 2002 och en förordning från 2007, och menar att Skatteverkets aviserade beslut om att läggga ner kontor på en rad orter strider mot politiska beslut som uppmanar myndigheten att decentralisera.

Propositionen, undertecknad av statsminister Göran Persson och finansminister Bosse Ringholm, handlade om att bilda den samlade myndigheten Skatteverket, i stället för regionala skattemyndigheter.

”Regeringens bedömning var då: 'Den föreslagna omorganisationen medför att Skatteverket kan ta större hänsyn till regionala konsekvenser än vad skattemyndigheterna och Riksskatteverket kan göra i dag'.”, skriver Per Åsling i ett pressmeddelande.

”Då är någonting fel”

Förordningen handlar om att myndigheter ska pröva att decentralisera verksamhet.

– Nu när jag tittat närmare på det här så framstår det allt mer som att politiken under lång tid uppmanat myndigheter till decentralisering. Trots det sker det rakt motsatta och då är någonting fel. Så kan det inte fortsätta, skriver Per Åsling.

Med anledning av detta har Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson kallats till ett extrainsatt utskottsmöte den 23 juni.

– De politiska uppmaningarna borde inte gå att missuppfatta, men trots det har centraliseringen pågått. Där vill vi att Skatteverket får möjligheten att förklara varför det blivit på det här sättet, skriver Per Åsling.

Hans uppfattning är att nedläggningen av de aktuella kontoren inte kan genomföras utan att Skatteverket tydligt obstruerar mot vad politiken beslutat.

Skatteutskottets ordförande Per Åsling hänvisar till en proposition från 2002 och en förordning från 2007, och menar att Skatteverkets aviserade beslut om att läggga ner kontor på en rad orter strider mot politiska beslut som uppmanar myndigheten att decentralisera.

Propositionen, undertecknad av statsminister Göran Persson och finansminister Bosse Ringholm, handlade om att bilda den samlade myndigheten Skatteverket, i stället för regionala skattemyndigheter.

”Regeringens bedömning var då: 'Den föreslagna omorganisationen medför att Skatteverket kan ta större hänsyn till regionala konsekvenser än vad skattemyndigheterna och Riksskatteverket kan göra i dag'.”, skriver Per Åsling i ett pressmeddelande.

”Då är någonting fel”

Förordningen handlar om att myndigheter ska pröva att decentralisera verksamhet.

– Nu när jag tittat närmare på det här så framstår det allt mer som att politiken under lång tid uppmanat myndigheter till decentralisering. Trots det sker det rakt motsatta och då är någonting fel. Så kan det inte fortsätta, skriver Per Åsling.

Med anledning av detta har Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson kallats till ett extrainsatt utskottsmöte den 23 juni.

– De politiska uppmaningarna borde inte gå att missuppfatta, men trots det har centraliseringen pågått. Där vill vi att Skatteverket får möjligheten att förklara varför det blivit på det här sättet, skriver Per Åsling.

Hans uppfattning är att nedläggningen av de aktuella kontoren inte kan genomföras utan att Skatteverket tydligt obstruerar mot vad politiken beslutat.