2015-06-16 14:04

2015-06-16 16:42

Polisens samarbete gav resultat

SÄFFLE/ÅMÅL: 24 personer är misstänkta för narkotikabrott

24 unga i Åmål och Säffle har åkt fast för narkotikabrott. 14 av dem var tidigare okända för polisen. Insatsen är det först stora länsöverskridande polissamarbetet i våra trakter.
– Det här är någonting som vi har velat få till länge, säger kommissarie Peter Torstensson.

Narkotikainsatsen, som i första hand riktades mot ungdomar, pågick under tre veckor och avslutades den 31 maj. När slutresultatet offentliggjordes på tisdagseftermiddagen stod det klart att poliserna har varit framgångsrika i sitt arbete. Sammanlagt rapporterades 24 personer för olika narkotikabrott under tidsperioden, ungefär lika många i Åmål som i Säffle.

– Vi ville att slaget skulle kännas lika mycket på båda sidorna av länsgräsen, säger Peter Torstensson.

Flera helt okända

Brottsmisstankarna handlar till största del om eget bruk, men det har också skrivits flera polisanmälningar gällande innehav, tillverkning av och överlåtelse av narkotiska preparat.

– 14 av de misstänkta var tidigare helt okända för oss. Det ser jag som någonting väldigt positivt, att vi nu har fått upp ögonen för dem, säger Peter Torstensson.

Tre personer är under 18 år och nio har ännu inte fyllt 21.

Sju insatstillfällen

Totalt blev det sju insatstillfällen. Varje tillslag byggde på trovärdiga underrätelser gällande narkotikahantering bland unga i respektive område. Exempelvis beslagtogs cannabis, amfetamin och narkotikaklassade svampar.

– Det här är någonting som vi har velat göra länge, säger Peter Torstensson, som menar att den gemensamma polisinsatsen har skakat om ordentligt i de lokala drogmiljöerna.

– Busarna har inte behövt tänka på att det går en länsgräns mellan Åmål och Säffle. Nu har vi visat att polisen inte heller behöver göra det, säger Torstensson.

Bara en myndighet

Insatsen, som kallas för Nabo, efter det norska ordet för granne, innebar rent konkret att poliser från Åmål och Säffle för första gången fick möjlighet att arbeta tätt tillsammans inne i varandras områden. Tidigare har ordningsmakten i Västra Götaland respektive Värmland varit bundna till sina respektive områden, men vid årsskiftet slogs landets 21 polismyndigheter ihop till en.

Blir starkare ihop

– Vår insats är det första riktigt konkreta resultatet av sammanslagningen, säger Peter Torstensson, som både tror och hoppas på fler likartade samarbeten framöver.

– Var för sig har vi ganska blygsamma polisresurser i Åmål och Säffle. Men tillsammans kan vi åstadkomma ganska stora saker, säger han.

Narkotikainsatsen, som i första hand riktades mot ungdomar, pågick under tre veckor och avslutades den 31 maj. När slutresultatet offentliggjordes på tisdagseftermiddagen stod det klart att poliserna har varit framgångsrika i sitt arbete. Sammanlagt rapporterades 24 personer för olika narkotikabrott under tidsperioden, ungefär lika många i Åmål som i Säffle.

– Vi ville att slaget skulle kännas lika mycket på båda sidorna av länsgräsen, säger Peter Torstensson.

Flera helt okända

Brottsmisstankarna handlar till största del om eget bruk, men det har också skrivits flera polisanmälningar gällande innehav, tillverkning av och överlåtelse av narkotiska preparat.

– 14 av de misstänkta var tidigare helt okända för oss. Det ser jag som någonting väldigt positivt, att vi nu har fått upp ögonen för dem, säger Peter Torstensson.

Tre personer är under 18 år och nio har ännu inte fyllt 21.

Sju insatstillfällen

Totalt blev det sju insatstillfällen. Varje tillslag byggde på trovärdiga underrätelser gällande narkotikahantering bland unga i respektive område. Exempelvis beslagtogs cannabis, amfetamin och narkotikaklassade svampar.

– Det här är någonting som vi har velat göra länge, säger Peter Torstensson, som menar att den gemensamma polisinsatsen har skakat om ordentligt i de lokala drogmiljöerna.

– Busarna har inte behövt tänka på att det går en länsgräns mellan Åmål och Säffle. Nu har vi visat att polisen inte heller behöver göra det, säger Torstensson.

Bara en myndighet

Insatsen, som kallas för Nabo, efter det norska ordet för granne, innebar rent konkret att poliser från Åmål och Säffle för första gången fick möjlighet att arbeta tätt tillsammans inne i varandras områden. Tidigare har ordningsmakten i Västra Götaland respektive Värmland varit bundna till sina respektive områden, men vid årsskiftet slogs landets 21 polismyndigheter ihop till en.

Blir starkare ihop

– Vår insats är det första riktigt konkreta resultatet av sammanslagningen, säger Peter Torstensson, som både tror och hoppas på fler likartade samarbeten framöver.

– Var för sig har vi ganska blygsamma polisresurser i Åmål och Säffle. Men tillsammans kan vi åstadkomma ganska stora saker, säger han.