2015-06-12 09:12

2015-06-12 09:12

Legitimerade lärare hårdvaluta

ÅMÅL: Ny rekryteringsplan på gång för grundskolan

När höstterminen börjar ska alla lärare ha lärarlegitimation. Medan Mellerud är en av flera kommuner som lär få svårt att uppfylla det nya kravet, så är Åmål rena mönstereleven.
– Vi ligger jättelångt framme, säger kommunens grundskolechef Kent Jönsson.

Den 1 juli träder kravet på lärarlegitimation i kraft i sin helhet. Det innebär att fasta tjänster bara kan innehas av legitimerade lärare. Medan klockan tickar hårdnar konkurrensen mellan arbetsgivarna. De lärare som är tillgängliga i dag räcker inte på långa vägar för att täcka alla grundskolors behov.

– Jag vet att Mellerud, exempelvis, befinner sig i ett mycket svårt läge. Deras situation har till och med uppmärksammats i tv-nyheter, säger Kent Jönsson, som är enhetschef grundskolan i Åmåls kommun.

Minoritet i Mellerud

Denna termin saknar fortfarande var tredje grundskolelärare (32 procent) behörighet i ämnena som de undervisar i. Det framgår av Skolverkets statistik. I fem kommuner är de behöriga lärarna till och med i minoritet: Borgholm, Upplands Väsby, Jokkmokk, Munkfors och Mellerud. Knappt 50 procent av lärarna i Mellerud har tagit ut lärarlegitimation, även fler har rätt till det.

I Åmål, å andra sidan, ser utgångsläget ganska bra ut inför hösten. Redan i fjol hade 94 procent av kommunens lärarkår en pedagogisk högskoleexamen i bagaget, vilket krävs för att bli legitimerad. Procentsatsen är den 33:e högsta sett till hela landet. Som jämförelse återfinns Bengtsfors och Säffle på 86:e respektive 147:e plats i samma rankinglista.

Lärare trivs i Åmål

Grundskolechefen Kent Jönsson tror att det finns flera tänkbara förklaringar till varför Åmål har lyckats få ett bättre utgångsläge än grannkommunerna.

– Jag har inte gjort någon jätteanalys, säger han, men vi har många behöriga lärare som inte valt att flytta på sig. Det innebär nog att vi gör någonting som är bra. Jag skulle tro att det bland annat beror på att vi erbjuder ett bra stöd och en bra arbetsmiljö för lärarna. Vi har höga förväntningar, men också stort förtroende för lärarna.

Ett skriande behov

Första gången Skolverket mätte ämnesbehörighet var förra läsåret. Sedan dess har läget förbättrats marginellt sett till riket som helhet. I 120 kommuner har siffrorna dalat. Men det är inte speciellt förvånande med tanke på att det finns ett skriande behov av lärare.

– Det är svårt att komma upp i 100 procent med behörighet, säger Kent Jönsson. Jag vet att en del kommuner har fuskat och anställt folk som inte är behöriga för rätt ämne eller rätt åldersgrupp. Det ställer ibland till med bekymmer vid betygsättningen.

Vissa ämnen svårare

Sedan lärarlegitimationen infördes 2011 har inga obehöriga lärare fått fastanställning i Åmåls kommun. För tillfället är ett tiotal lärartjänster vakanta.

– Vissa ämnesbehörigheter är mer svårrekryterade än andra, säger Kent Jönsson, som menar att lärarbristen är tydligare i år än vad den har varit tidigare.

– Enbart sett till grannkommunerna finns det minst 50 lediga tjänster, säger han.

Vill locka praktikanter

För att Åmål även fortsättningsvis ska kunna locka behöriga lärare håller kommunen på att ta fram en övergripande rekryteringsplan. Arbetet pågår hela sommaren.

– Det handlar bland annat om att jobba med de lärare som är under utbildning och väljer att praktisera här. De är extra intressanta för oss, säger Kent Jönsson.

En annan stor pusselbit i planen är att ta reda vilka som snart går i pension och vilken typ av behörighet de tar med sig. På så vis kan kommunen ha lite framförhållning i rekryteringen.

– Vi ska också börja marknadsföra oss på Karlstads universitet, när de har öppet hus. Då handlar det mycket om att kunna visa hur långt fram vi ligger när det gäller att ge stöd till lärarna. Sedan spelar lönen naturligtvis in också, säger Kent Jönsson.

Den 1 juli träder kravet på lärarlegitimation i kraft i sin helhet. Det innebär att fasta tjänster bara kan innehas av legitimerade lärare. Medan klockan tickar hårdnar konkurrensen mellan arbetsgivarna. De lärare som är tillgängliga i dag räcker inte på långa vägar för att täcka alla grundskolors behov.

– Jag vet att Mellerud, exempelvis, befinner sig i ett mycket svårt läge. Deras situation har till och med uppmärksammats i tv-nyheter, säger Kent Jönsson, som är enhetschef grundskolan i Åmåls kommun.

Minoritet i Mellerud

Denna termin saknar fortfarande var tredje grundskolelärare (32 procent) behörighet i ämnena som de undervisar i. Det framgår av Skolverkets statistik. I fem kommuner är de behöriga lärarna till och med i minoritet: Borgholm, Upplands Väsby, Jokkmokk, Munkfors och Mellerud. Knappt 50 procent av lärarna i Mellerud har tagit ut lärarlegitimation, även fler har rätt till det.

I Åmål, å andra sidan, ser utgångsläget ganska bra ut inför hösten. Redan i fjol hade 94 procent av kommunens lärarkår en pedagogisk högskoleexamen i bagaget, vilket krävs för att bli legitimerad. Procentsatsen är den 33:e högsta sett till hela landet. Som jämförelse återfinns Bengtsfors och Säffle på 86:e respektive 147:e plats i samma rankinglista.

Lärare trivs i Åmål

Grundskolechefen Kent Jönsson tror att det finns flera tänkbara förklaringar till varför Åmål har lyckats få ett bättre utgångsläge än grannkommunerna.

– Jag har inte gjort någon jätteanalys, säger han, men vi har många behöriga lärare som inte valt att flytta på sig. Det innebär nog att vi gör någonting som är bra. Jag skulle tro att det bland annat beror på att vi erbjuder ett bra stöd och en bra arbetsmiljö för lärarna. Vi har höga förväntningar, men också stort förtroende för lärarna.

Ett skriande behov

Första gången Skolverket mätte ämnesbehörighet var förra läsåret. Sedan dess har läget förbättrats marginellt sett till riket som helhet. I 120 kommuner har siffrorna dalat. Men det är inte speciellt förvånande med tanke på att det finns ett skriande behov av lärare.

– Det är svårt att komma upp i 100 procent med behörighet, säger Kent Jönsson. Jag vet att en del kommuner har fuskat och anställt folk som inte är behöriga för rätt ämne eller rätt åldersgrupp. Det ställer ibland till med bekymmer vid betygsättningen.

Vissa ämnen svårare

Sedan lärarlegitimationen infördes 2011 har inga obehöriga lärare fått fastanställning i Åmåls kommun. För tillfället är ett tiotal lärartjänster vakanta.

– Vissa ämnesbehörigheter är mer svårrekryterade än andra, säger Kent Jönsson, som menar att lärarbristen är tydligare i år än vad den har varit tidigare.

– Enbart sett till grannkommunerna finns det minst 50 lediga tjänster, säger han.

Vill locka praktikanter

För att Åmål även fortsättningsvis ska kunna locka behöriga lärare håller kommunen på att ta fram en övergripande rekryteringsplan. Arbetet pågår hela sommaren.

– Det handlar bland annat om att jobba med de lärare som är under utbildning och väljer att praktisera här. De är extra intressanta för oss, säger Kent Jönsson.

En annan stor pusselbit i planen är att ta reda vilka som snart går i pension och vilken typ av behörighet de tar med sig. På så vis kan kommunen ha lite framförhållning i rekryteringen.

– Vi ska också börja marknadsföra oss på Karlstads universitet, när de har öppet hus. Då handlar det mycket om att kunna visa hur långt fram vi ligger när det gäller att ge stöd till lärarna. Sedan spelar lönen naturligtvis in också, säger Kent Jönsson.

Behörighet

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 2013:

Åmål94  procent
Färgelanda94
Bengtsfors91
Säffle88
Dals Ed86
Mellerud81

 

Källa: SKL

Lärarlegitimation

Legitimationen visar lärarens behörigheter, vilka ämnen och årskurser läraren har utbildning för och därmed får undervisa i. Målet är att öka kvaliteten och höja statusen på läraryrket. Sedan legitimationen infördes 2011 har över 200 000 lärare blivit legitimerade. Från och med den 1 juli är det bara de som får sätta betyg.