2015-06-05 12:44

2015-06-05 12:44

Skatteverkets generaldirektör står fast vid beslutet

ÅMÅL: Kommunalråden riktar in sig på finansministern

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson vill inte träffa kommunalråden i Åmål och Mora för att diskutera flytten av skattekontoren. Däremot hade han ett telefonmöte med Michael Karlsson (S) i onsdags.

Generaldirektören står fast i att nedläggningen i Åmål och Mora gått för långt för att stoppas. Kommunalrådens nästa drag är att uppvakta finansministern Magdalena Andersson.

Kommunalråden Michael Karlsson (S) i Åmål och Anna Hed (C) i Mora hade gemensamt begärt att få träffa Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson för att diskutera varför inte flytten av skattekontoren stoppats även i Åmål och Mora i väntan på nya regeringsdirektiv. Nedläggningen i Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm har skjutits upp i väntan på Statskontorets utredning.

Pratade på telefon

Ingemar Hansson har dock avböjt ett sådant möte. Beskedet Michael Karlsson fick var att det var olämpligt och att det inte skulle förändra saken. Däremot hade generaldirektören och Åmåls kommunalråd ett telefonmöte i onsdags, där de ingående diskuterade saken.

Michael Karlsson fick framföra sina argument för varför även skattekontoren i Mora och Åmål borde få vara kvar i väntan på att regeringen ändrar regleringsbrevet för Skatteverket. Ingemar Hansson står däremot fast vid att flytten i Åmål och Mora gått för långt för att stoppas.

Uppenbart upprörd

Kontentan av samtalet blev att de båda konstaterade att de ser olika på saken, men Michael Karlsson är uppenbart upprörd över att han inte fick bättre gehör för sina påpekanden:

– Jag tycker att om det aviseras förändringar i uppdraget, så måste tidigare beslut kunna omprövas. Sånt är livet även för mig som kommunalråd. Det kommer ständigt nya direktiv och förändringar i förutsättningarna och då måste vi kunna omprioritera. Här verkar prestige vara viktigare än arbetstillfällen i Åmål och Mora.

Trodde det var stoppat

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) å sin sida uttryckte förvåning när Åmåls kommunalråd Michael Karlsson tog upp skattekontorsflytten med honom. Landsbygdsministern hade fått uppfattningen att alla nedläggningar skulle vara stoppade.

Kommunalråden i Åmål och Mora kommer nu att begära ett möte med finansminister Magdalena Andersson, som ansvarar för Skatteverket.

– Jag ger mig inte nu, säger Michael Karlsson. Det här har ett viktigt symbolvärde. Varför ska det privata näringslivet etablera sig utanför storstäderna när inte ens staten tror det är möjligt?

Kommunalråden Michael Karlsson (S) i Åmål och Anna Hed (C) i Mora hade gemensamt begärt att få träffa Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson för att diskutera varför inte flytten av skattekontoren stoppats även i Åmål och Mora i väntan på nya regeringsdirektiv. Nedläggningen i Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm har skjutits upp i väntan på Statskontorets utredning.

Pratade på telefon

Ingemar Hansson har dock avböjt ett sådant möte. Beskedet Michael Karlsson fick var att det var olämpligt och att det inte skulle förändra saken. Däremot hade generaldirektören och Åmåls kommunalråd ett telefonmöte i onsdags, där de ingående diskuterade saken.

Michael Karlsson fick framföra sina argument för varför även skattekontoren i Mora och Åmål borde få vara kvar i väntan på att regeringen ändrar regleringsbrevet för Skatteverket. Ingemar Hansson står däremot fast vid att flytten i Åmål och Mora gått för långt för att stoppas.

Uppenbart upprörd

Kontentan av samtalet blev att de båda konstaterade att de ser olika på saken, men Michael Karlsson är uppenbart upprörd över att han inte fick bättre gehör för sina påpekanden:

– Jag tycker att om det aviseras förändringar i uppdraget, så måste tidigare beslut kunna omprövas. Sånt är livet även för mig som kommunalråd. Det kommer ständigt nya direktiv och förändringar i förutsättningarna och då måste vi kunna omprioritera. Här verkar prestige vara viktigare än arbetstillfällen i Åmål och Mora.

Trodde det var stoppat

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) å sin sida uttryckte förvåning när Åmåls kommunalråd Michael Karlsson tog upp skattekontorsflytten med honom. Landsbygdsministern hade fått uppfattningen att alla nedläggningar skulle vara stoppade.

Kommunalråden i Åmål och Mora kommer nu att begära ett möte med finansminister Magdalena Andersson, som ansvarar för Skatteverket.

– Jag ger mig inte nu, säger Michael Karlsson. Det här har ett viktigt symbolvärde. Varför ska det privata näringslivet etablera sig utanför storstäderna när inte ens staten tror det är möjligt?