2015-06-04 12:05

2015-06-04 12:05

Fortsatt fart på konjunkturen

VÄSTRA GÖTALAND: Något nedskruvade förväntningar

Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator visar att det är fortsatt god fart på konjunkturen i regionen. Men företagens förväntningar på utvecklingen för det kommande året har dämpats något.
I Åmål rapporteras om positiva tecken inom industrin.

Handelskammarens konjunkturpanel, bestående av drygt 400 västsvenska företag, förutspår i sin aprilprognos en fortsatt positiv utveckling av konjunkturen. Men deras förväntningar, både på tre månaders sikt och på ett års sikt, har skruvats ner från föregående mätning.

– Företagarna i Fyrbodal går mot strömmen och trissar, till skillnad från kollegorna i övriga Västsverige, upp sina förväntningar för det kommande året. Svaren i konjunkturprognosen är helt i linje med det jag får höra när jag är ute och träffar våra medlemmar. Det finns en sund och realistisk optimism ute bland företagen, säger Lars Segelod, regionchef Fyrbodal.

Med tillförsikt

Även regionutvecklingskontoret i Västra Götaland förutspår att konjunkturen fortsätter uppåt. Konjunkturläget har stärkts det senaste halvåret, men inte i den omfattning som prognoserna förutspådde i höstas. De västsvenska företagen ser ändå på det kommande halvåret med tillförsikt.

I Västra Götaland är 7 600 fler sysselsatta första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2014. Det samlade konjunkturläget för tillverkningsindustrin har förbättrats något sedan i höstas, men inte i den omfattning som företagen förutspådde för ett halvår sedan.

Personalnedskärningarna inom industrin upphörde i höstas och antalet sysselsatta har ökat i måttlig takt det senaste halvåret.

Trenbrott i Åmål

Nyligen skrev PD om att IF Metall Norra Älvsborg noterat en ökning av antalet visstidsanställningar inom industrin – inte minst i Åmål. På kort tid har Metall fått kännedom om ett 40-tal nya jobbtillfällen i kommunen. Ökningen har kommit snabbare än vad fackförbundet hade väntat sig.

Trendbrottet märks framförallt i form av nya eller förlängda visstidsanställningar och att personalen jobbar mer övertid. På vissa platser är det till och med tal om helt nya skift.

– Jag har egentligen inget bra svar på varför siffrorna pekar uppåt nu. Det kan handla om allt från förbättrad ekonomi och ökad köpkraft hos kunderna till rena tillfälligheter, säger Per Källvik, ombudsman på IF Metall.

Något bättre i Fyrbodal

Konjunkturindex för Fyrbodalsområdet har förbättrats jämfört med i höstas. Sällanköpshandelns läge har stärkts och branschen uppvisar ökad lönsamhet. Industriföretagens höga förväntningar från i höstas har dock inte infriats och konjunkturindex för hela tillverkningsindustrin har backat något.

Det har varit en svag sysselsättningsutveckling under våren. Antalet anställda har legat kvar på oförändrade nivåer inom bygg och industrin, medan handeln redovisar minskad personalstyrka. Till hösten räknar handeln och industriföretagen med att antalet anställda ligger kvar på oförändrade nivåer, medan byggföretagen räknar med att nyanställa.

Handelskammarens konjunkturpanel, bestående av drygt 400 västsvenska företag, förutspår i sin aprilprognos en fortsatt positiv utveckling av konjunkturen. Men deras förväntningar, både på tre månaders sikt och på ett års sikt, har skruvats ner från föregående mätning.

– Företagarna i Fyrbodal går mot strömmen och trissar, till skillnad från kollegorna i övriga Västsverige, upp sina förväntningar för det kommande året. Svaren i konjunkturprognosen är helt i linje med det jag får höra när jag är ute och träffar våra medlemmar. Det finns en sund och realistisk optimism ute bland företagen, säger Lars Segelod, regionchef Fyrbodal.

Med tillförsikt

Även regionutvecklingskontoret i Västra Götaland förutspår att konjunkturen fortsätter uppåt. Konjunkturläget har stärkts det senaste halvåret, men inte i den omfattning som prognoserna förutspådde i höstas. De västsvenska företagen ser ändå på det kommande halvåret med tillförsikt.

I Västra Götaland är 7 600 fler sysselsatta första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2014. Det samlade konjunkturläget för tillverkningsindustrin har förbättrats något sedan i höstas, men inte i den omfattning som företagen förutspådde för ett halvår sedan.

Personalnedskärningarna inom industrin upphörde i höstas och antalet sysselsatta har ökat i måttlig takt det senaste halvåret.

Trenbrott i Åmål

Nyligen skrev PD om att IF Metall Norra Älvsborg noterat en ökning av antalet visstidsanställningar inom industrin – inte minst i Åmål. På kort tid har Metall fått kännedom om ett 40-tal nya jobbtillfällen i kommunen. Ökningen har kommit snabbare än vad fackförbundet hade väntat sig.

Trendbrottet märks framförallt i form av nya eller förlängda visstidsanställningar och att personalen jobbar mer övertid. På vissa platser är det till och med tal om helt nya skift.

– Jag har egentligen inget bra svar på varför siffrorna pekar uppåt nu. Det kan handla om allt från förbättrad ekonomi och ökad köpkraft hos kunderna till rena tillfälligheter, säger Per Källvik, ombudsman på IF Metall.

Något bättre i Fyrbodal

Konjunkturindex för Fyrbodalsområdet har förbättrats jämfört med i höstas. Sällanköpshandelns läge har stärkts och branschen uppvisar ökad lönsamhet. Industriföretagens höga förväntningar från i höstas har dock inte infriats och konjunkturindex för hela tillverkningsindustrin har backat något.

Det har varit en svag sysselsättningsutveckling under våren. Antalet anställda har legat kvar på oförändrade nivåer inom bygg och industrin, medan handeln redovisar minskad personalstyrka. Till hösten räknar handeln och industriföretagen med att antalet anställda ligger kvar på oförändrade nivåer, medan byggföretagen räknar med att nyanställa.